Title Name Rtg FED Fide-No. We K Ra IM WGM WIM
WFM Kiolbasa Oliwia 2236 POL 1154613 4,75 40 2289 8 7,5 5
FM Szostko Jakub 2198 POL 1174282 4,19 20 2293 8
FM Bunyatov Rustam 2198 AZE 13410210 4,19 20 2293 8
IM Nester, Ihor 2303 UKR 14107600 5,79 10 2283
FM Krykun Yuriy 2326 UKR 14140667 6,13 20 2281 8
Sabuk Piotr 2416 POL 1137565 7,48 10 2273 8,5
Goluch Piotr 2308 POL 1137840 5,85 20 2283 8
Pugachov Ilia 2114 UKR 14115689 2,99 20 2300 8
IM Shkuran Daniil 2426 UKR 14106248 7,62 10 2272
IM Frolov Artur 2499 UKR 14100134 8,55 10 2266
WFM Vasina Olena 2095 UKR 14124360 2,74 20 2302 8 7 5
IM Bondarets Vadim 2299 UKR 903540 5,72 10 2284 NORMS