Title FIDE ID  Name Rating FED K Р IM WGM WIM
1 14112639  Punin, Andrii 2273 UKR 20 2257 7
2 WGM 14108917  Kryvoruchko, Vita 2200 UKR 20 2265 7
3 IM 5028949  Anwesh, Upadhyaya 2399 IND 10 2243
4 FM 13410210  Bunyatov, Rustam 2215 AZE 20 2264 7
5 IM 4156781  Sevostianov, Pavel 2270 RUS 10 2258
6 14133040  Rytenko, Vsevolod 2249 UKR 20 2260 7
7 FM 14116774  Terletsky, Oleg 2167 UKR 20 2269 7
8 WFM 14101602  Osmak, Iulija 2343 UKR 10 2250 7 6 1/2 4 1/2
9 WFM 14134039  Martynkova, Olena 2245 UKR 40 2260 7 6 1/2 4 1/2
10 IM 13300202  Kagramanianz, Vartan 2228 ARM 10 2262 Norms