N ID Name Title Fed Rtg Born 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Place Norms
1 14112639  Punin Andrii UKR 2273 1987 1 1 0 1/2 1/2 1 0 1 1/2 5,5 4   
2 14108917  Kryvoruchko Vita WGM UKR 2200 1988 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 10
3 5028949  Anwesh Upadhyaya IM IND 2399 1992 0 0 1 0 1/2 1 1 1 1/2 5 5
4 13410210  Bunyatov Rustam FM AZE 2215 1999 1 1 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1 0 5 6
5 4156781  Sevostianov Pavel IM RUS 2270 1967 1/2 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 6 1
6 14133040  Rytenko Vsevolod UKR 2249 1993 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 5,5 3
7 14116774  Terletsky Oleg FM UKR 2167 1987 0 0 0 1/2 1/2 1/2 0 0 1 3 9
8 14101602  Osmak Iulija WFM UKR 2343 1998 1 1 0 1/2 1/2 1/2 1 1 1/2 6 2 WIM
9 14134039  Martynkova Olena WFM UKR 2245 2000 0 1 0 0 0 1/2 1 0 1/2 3 8
10 13300202  Kagramanianz Vartan IM ARM 2228 1966 1/2 1 1/2 1 1/2 0 0 1/2 1/2 4,5 7