N FIDE ID Name Title Fed Rtg Born 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Place  Norms
1 14112418 Grekh Andrey IM UKR 2368 1988 0 1 1 ½ ½ 1 1 1 ½ 1 ½ 8 1
2 14129825 Bykovskiy Oleg FM UKR 2312 1991 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½    6 ½  4
3 14132400 Shpanko Nadiia WFM UKR 2004 2002 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 12
4 5028949 Anwesh Upadhyaya IM IND 2387 1992 0 ½ 1 1 ½ ½ 0 1 ½ 1 ½    6 ½ 5
5 11603011 Tokranovs Dmitrijs LAT 2265 1999 ½ ½ 1 0 0 0 ½ 0 ½ 0 0 3 11
6 14119137 Bogdanov Egor UKR 2411 1996 ½ ½ 1 ½ 1 1 1 ½ 0 1 1 8 2 IM
7 1106996 Rozycki Bartlomiej POL  2140 1994 0 ½ 1 ½ 1 0 1 ½ ½ 0 0 5 8
8 1714830 Rydstrom Tom FM SWE 2307 1997 0 ½ 0 1 ½ 0 0 1 0 1 0 4 9
9 1137840 Goluch Piotr FM UKR 2330 1992 0 1 0 0 1 ½ ½ 0 1 1 0 5 7
10 14102250 Soroka Danylo UKR 2235 1997 ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 0 ½ 0 6 6
11 903540 Bondarets Vadim IM UKR 2279 1968 0 0 1 0 1 0 1 0 0 ½ ½ 4 10
12 14106248 Shkuran Danylo IM UKR 2449 1985 ½ ½ 1 ½ 1 0 1 1 1 1 ½ 8 3