SNo. Fide-No. Name Rtg FED K We Rp IM WGM WIM
1 14118874 WFM Zubova Mariya 2129 UKR 20 2,98 2260 7
2 24132144 Lagashin Pavel 2066 RUS 20 2,22 2267 7
3 5028949 IM Anwesh Upadhyaya 2367 IND 10 6,03 2234
4 903540 IM Bondarets Vadim 2257 UKR 10 4,62 2246
5 1114565 Krzywda Andrzej 2174 POL 20 3,53 2255 7
6 14168880 FM Shymanskyi Oleksandr 2314 UKR 20 5,38 2240 7
7 1170295 Pietruszewski Marcin 2273 POL 20 4,83 2244 7
8 14145898 Prydun Andriy 2218 UKR 40 4,19 2250 7
9 14106736 IM Skliarov Viktor 2353 UKR 10 5,84 2235
10 14121565 FM Shankovsky Andriy 2315 UKR 20 5,38 2240 7