N ID number Name Title Fed Rtg Born 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Place Norms
1 14118874  Zubova Mariya WFM UKR 2129 1992 * 0 0 0 ½ 0 ½ 0 0 0 1 10
2 24132144  Lagashin Pavel RUS 2066 1989 1 * 0 ½ ½ 1 1 1 0 0 5 4
3 5028949 Anwesh Upadhyaya IM IND 2367 1992 1 1 * 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 6,5 2
4 903540 Bondarets Vadim IM UKR 2257 1968 1 ½ 0 * 1 ½ 0 1 0 ½ 4,5 6
5 1114565 Krzywda Andrzej POL 2174 1980 ½ ½ ½ 0 * ½ ½ 0 0 ½ 3 8
6 14168880 Shymanskyi Oleksandr FM UKR 2314 1981 1 0 ½ ½ ½ * ½ 1 ½ 0 4,5 5
7 1170295 Pietruszewski Marcin POL 2273 1995 ½ 0 ½ 1 ½ ½ * 0 0 0 3 9
8 14145898 Prydun Andriy UKR 2218 2004 1 0 0 0 1 0 1 * 1 0 4 7
9 14106736 Skliarov Viktor IM UKR 2353 1993 1 1 ½ 1 1 ½ 1 0 * ½ 6,5 3
10 14121565 Shankovsky Andriy FM UKR 2315 1987 1 1 ½ ½ ½ 1 1 1 ½ * 7 1