Жінки (Woman) Чоловіки (Man)
Rk. SNo Name Rtg Pts.  TB1 TB2 TB3 Rk. SNo Name Rtg Pts.  TB1 TB2 TB3
1 1 WGM Kalinina Olga  2325 6,5 47,5 44 40 1 1 GM Onischuk Vladimir  2678 9 77,5 72,5 66,5
2 9 WGM Kryvoruchko Vita  2154 6,5 46 42,5 38 2 10 GM Gasanov Eldar  2502 8,5 78 72,5 66,5
3 6 WGM Huda Maryana  2188 6,5 45,5 42 38,5 3 6 GM Vovk Yuri  2559 8,5 74 70 65,5
4 10 WFM Tarleva Vira  2128 6,5 42,5 39 35,5 4 3 IM Bogdanovich Stanislav  2604 8 81 76 69,5
5 8 WGM Hrabinska Myroslava  2159 6 51 47 42 5 18 IM Maly Alexey  2393 8 70,5 66 61,5
6 4 WGM Doluhanova Evgeniya  2234 6 48 46 41,5 6 12 FM Vorontsov Pavlo  2480 8 66 63 58,5
7 15 Zingaylo Anastasiya  2015 6 40 40 36,5 7 2 GM Zubov Alexander  2632 7,5 81 75 69
8 11 WFM Buksa Nataliya  2091 5,5 50,5 46 41,5 8 9 IM Pavlov Sergey  2520 7,5 80 75 69
9 7 WFM Petrova Irina  2178 5,5 48,5 45,5 41,5 9 13 GM Neverov Valeriy  2474 7,5 71 66,5 61,5
10 16 Goroshkova Liudmila  2007 5,5 46 44,5 40,5 10 22 Omelja Artem  2329 7,5 70 64,5 58,5