Ном. Имя Фед код FIDE Мрейт W n We W-We K Рейт+/- Р Рп
1 Rudenko, Veronika UKR 14171481 2055 4,0 6 5,02 -1,02 40 -41 1757 1625
2 Svetlichnaia, Alena UKR 14150581 1890 5,0 7 4,91 0,09 40 4 1707 1725
3 Berdnyk, Mariia UKR 14137054 1854 7,0 7 4,77 2,23 40 89 1681 2274
4 Shumeyko, Anna UKR 14140110 1835 3,0 6 3,60 -0,60 40 -24 1743 1556
5 Prasol, Alesya UKR 14178931 1637 2,0 5 1,92 0,08 40 3 1735 1410
6 Nazrieva, Zarina UKR 14160544 1623 3,5 6 2,83 0,67 40 27 1652 1438
7 Vernigora, Alexandra UKR 14167131 1589 1,5 6 3,10 -1,60 40 -64 1571 1338
8 Lomakina, Anzhelika UKR 14171457 1525 1,0 5 3,17 -2,17 40 -87 1413 1150
9 Nedashkovskaya, Valeriya UKR 14130483 1311 2,0 3 0,85 1,15 40 46 1506 1142
10 Gordienko, Anastasiya UKR 14160536 1291 2,0 6 1,04 0,96 40 38 1594 1519
11 Chaika, Mariia UKR 14175959 1282 1,0 5 1,39 -0,39 40 -16 1481 1070
12 Pampukha, Olexandra UKR 14168685 1262 2,0 6 1,40 0,60 40 24 1502 1332
13 Gunko, Kateryna UKR 0 0 0,5 6 0 1478 968
14 Pavluchkova, Kseniya UKR 14152908 0 1,5 5 0 1469 1180
15 Pichienko, Maria UKR 0 0 3,5 7 0 1706 1592
16 Tihomirova, Olesya UKR 0 0 2,0 7 0 1414 1156
17 Yurkovskaya, Yana UKR 14168731 0 4,0 8 0 1601 1578
18 Zudikova, Mariya UKR 0 0 3,0 7 0 1605 1471