Место Ст.ном. Имя Рейт. Фед Очки BH.
1 4 Bakhmatsky Vladislav 2228 UKR 7,5 46
2 1 FM Shtembuliak Evgeny 2546 UKR 7 48
3 2 FM Krykun Yuriy 2262 UKR 6,5 45,5
4 8 Yurovskich Oleksandr 2048 UKR 6 47
5 3 Yaremenko Roman 2237 UKR 6 44,5
6 9 Sidorika Vladislav 2021 UKR 6 43,5
7 6 Bogdanov Ignat 2099 UKR 5,5 43,5
8 5 WFM Osmak Iulija 2143 UKR 5,5 39,5
9 16 Shton Roman 1889 UKR 5 48
10 7 Eliseev Evgeniy 2082 UKR 5 44,5
11 14 Palamarchuk Andriy 1929 UKR 5 39
19 Ovsepyan Marat 1779 UKR 5 39
13 15 Kukelko Alexey 1926 UKR 5 39
14 18 Veliev Ali 1810 UKR 5 37
15 11 Hasanov Dzhavid 1966 UKR 4,5 41,5
16 17 Larkin Vladislav 1846 UKR 4,5 41,5
17 20 Bashlikov Nikita 1669 UKR 4,5 37
18 21 Ludishev Artem 1642 UKR 4,5 34
19 13 Bogdanov Zakhar 1950 UKR 4 39,5
20 10 Mironov Yuriy 1977 UKR 4 38
21 12 Gergel Evgeniy 1955 UKR 4 35,5
22 24 Erokhin Dmitriy 0 UKR 4 32
23 25 Gomon Nikolay 0 UKR 4 31,5
24 22 Aliev Pavel 1497 UKR 3 33
25 26 Khioara Artem 0 UKR 3 30,5
26 28 Lavrov Vlad 0 UKR 3 28,5
29 Lipskiy Daniil 0 UKR 3 28,5
28 23 Brus Vitaliy 0 UKR 2 34
29 30 Shkuro Mikhail 0 UKR 2 27
30 27 Kulchitskiy Artem 0 UKR 1 26