M. Ст.ном. Имя ФЕД. Рейт. Очки  Доп1 Доп2 Доп3
1 3 Bakhmatsky Vladislav  UKR 2157 7 47 42 37
2 1 FM Shtembuliak Evgeny  UKR 2363 7 46,5 42 37
3 2 WFM Osmak Iulija  UKR 2219 6,5 45,5 41 36
4 8 Eliseev Evgeniy  UKR 2049 6 46,5 42 37,5
5 4 Yaremenko Roman  UKR 2149 6 43 39 34,5
6 5 FM Krykun Yuriy  UKR 2135 6 42 38 34
7 6 Yurovskich Oleksandr  UKR 2118 5,5 44,5 41 36,5
8 11 Shton Roman  UKR 1861 5,5 43,5 39 34,5
9 10 Palamarchuk Andriy  UKR 1903 5 42,5 39,5 35,5
10 15 Ovsepyan Marat  UKR 1785 5 38,5 36,5 32,5
11 9 Sidorika Vladislav  UKR 1960 4,5 41 37 32,5
12 7 Bogdanov Ignat  UKR 2068 4,5 40 36,5 32,5
13 22 Kukelko Alexey  UKR 0 4,5 39 35,5 31
14 16 Gergel Evgeniy  UKR 1771 4,5 37 33,5 30
15 17 Bashlikov Nikita  UKR 1686 4,5 34,5 32,5 30,5
16 14 Hasanov Dzhavid  UKR 1802 4,5 34,5 32 29
17 13 Larkin Vladislav  UKR 1846 4,5 32 30 27
18 12 Bogdanov Zakhar  UKR 1852 4 41,5 37 32,5
19 18 Ludishev Artem  UKR 1590 4 34,5 31,5 28
20 20 Gomon Nikolay  UKR 0 3,5 34,5 32,5 29
21 19 Aliev Pavel  UKR 1548 3,5 31,5 29,5 27
22 26 Shkuro Mikhail  UKR 0 3 32 30 27,5
23 24 Lavrov Vlad  UKR 0 2,5 28,5 26,5 24,5
24 25 Lipskiy Daniil  UKR 0 2 31,5 29,5 27
25 23 Kulchitskiy Artem  UKR 0 2 30 28 25,5
26 21 Khioara Artem  UKR 0 1,5 28 26 23,5