Категорія 50+
Місце Ім'я Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки  Доп1 Доп2 Доп3
1 IM Yarmonov Igor  2391 UKR   9w1   5b1   7w1   4b0  11w1   2b1   3w1  10b1   6w½ 7,5 38,5 35,5 31,5
2 Polich Sergei  2147 UKR  11b½   3w1 0   5b1   4w1   1w0   9b1   6w½   7b1 6 40,5 37,5 33,5
3 IM Stets Vasilij  2194 UKR  10w½   2b0   6w1  11b½   7w1   4b1   1b0 -1   8w1 6 40,5 37 33
4 Aliferenko Aleksei  2269 UKR   7w½   8w1   9b1   1w1   2b0   3w0   6b1   5b0  11w1 5,5 39,5 36,5 33
5 Marchenko Vadim  2330 UKR   6b1   1w0   8b½   2w0  12b1  10w½   7b½   4w1   9w½ 5 39 36 32,5
6 Dudyev Volodymyr  1943 UKR   5w0  12b½   3b0  10w1   9b1  11w1   4w0   2b½   1b½ 4,5 40,5 37,5 34,5
7 Kozlov Oleksandr  1830 UKR   4b½  11w1   1b0   8w½   3b0  12w+   5w½   9b1   2w0 4,5 40 37 33,5
8 Voloshin Valery  1743 UKR  12w1   4b0   5w½   7b½  10b0   9w0 -1  11b1   3b0 4 33,5 30,5 27,5
9 Klementev Oleg  2043 UKR   1b0 -1   4w0  12b1   6w0   8b1   2w0   7w0   5b½ 3,5 40 36,5 33
10 Mikhno Alexander  1732 UKR   3b½ 0  12w½   6b0   8w1   5b½  11b1   1w0 0 3,5 38,5 35,5 32
11 Bogdanovskiy Svjatoslav  1386 UKR   2w½   7b0 -1   3w½   1b0   6b0  10w0   8w0   4b0 2 41,5 38 34
12 IM Chernetskiy Mykola  2246 UKR   8b0   6w½  10b½   9w0   5w0   7b- 0 0 -1 2 29,5 27 24
Категорія 65+
Ст.№ Ім'я Рейт. Фед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки ЗБ Vict Місце
1 Tichonov Jiri 2087 UKR * ½ 1 0 - - 1 0 ½ 3 8,75 2 7
2 Chernov Evgen 2144 UKR ½ * 1 1 0 ½ 1 ½ 0 15,00 3 4
3 Odrikovsky Nikolay 1887 UKR 0 0 * 1 1 ½ 0 0 0 11,25 2 8
4 Grishchenko Mihail 1941 UKR 1 0 0 * 0 ½ 1 ½ 0 3 11,00 2 6
5 Andreev Volodymyr 1797 UKR + 1 0 1 * 0 1 0 1 5 16,50 4 3
6 Tverdohlebov Viktor 2309 UKR + ½ ½ ½ 1 * 1 1 1 24,50 4 1
7 Bondar Wladimir 1969 UKR 0 0 1 0 0 0 * 0 1 2 6,50 2 9
8 IM Dovzhenko Viktor 2069 UKR 1 ½ 1 ½ 1 0 1 * ½ 18,25 4 2
9 Khazankin Moisei 1870 UKR ½ 1 1 1 0 0 0 ½ * 4 14,25 3 5