³ VI


" -305

, 26.07-03.08.2014


""
"B"
"C" ()""

1

------------------------------------------------------------------
VI -

                 -305
28.07.-03.08.2014.                              .
No.PNo. Name                 Score  WP   SB    PS  rat.  TPR  W-We
------------------------------------------------------------------
 1. 3  ,      7.0 50.5 37.75 39.5 2437 2575 +1.53
    4  ,         7.0 48.0 36.50 33.5 2362 2534 +1.99
 3. 1  ,     6.5 50.5 35.00 32.0 2531 2498 -0.23
 4. 5  ,       6.0 49.0 30.00 32.5 2358 2437 +1.03
 5. 6  ,       5.5 46.5 24.75 31.0 2415 2385 -0.15
    2  ³,  5.5 45.0 24.50 29.5 2439 2411 -0.25
   13  ,    5.5 41.5 20.50 23.5 2256 2305 +0.65
 8. 7  ,      5.0 49.0 25.75 29.5 2339 2351 +0.19
   11  ,   5.0 46.5 24.00 28.0 2244 2350 +1.27
   15  ,         5.0 42.5 19.50 22.0 2233 2314 +0.91
   12  ,       5.0 41.0 18.25 23.0 2232 2201 -0.33
   16  ,     5.0 36.5 16.50 20.5 2165 2222 +0.67
13.10  , 4.5 41.5 15.50 22.5 2260 2222 -0.40
    9  ,       4.5 39.5 14.75 24.0 2313 2226 -0.89
    8  ,   4.5 39.0 17.75 25.0 2298 2217 -0.86
16.19  ,      4.0 38.0 10.25 17.0 2024 2126 +0.88
   22  ,1         4.0 36.0 11.75 19.0 1975 2109 +1.12
   14  ,      4.0 35.5 12.50 18.0 2199 2117 -0.94
19.23  ,       3.5 36.0 10.00 19.5 2163 2073 -1.14
20.17  ,1      3.0 33.0  8.00 16.0 1991 1996 -0.08
   18  ,   3.0 32.5  6.25  9.0 2091 1924 -1.80
22.20  ,1   2.5 31.5  5.25 14.5 1958 1924 -0.42
   21  ,1      2.5 30.0  5.00 10.0 2086 1862 -2.22
24.24  ,1         1.0 35.5  9.00  8.0 1998 1532 -0.53
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-             ..


2

-----------------------------------------------------------------------------------
2 VI - -305

28.07.-03.08.2014.                                     .     
No.PNo.  Name                 R1    R2   R3   R4   R5   R6    R7  R8   R9  CB Score
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. 3 ,      15w1 10b1  6w1  2b1  7w1  4b  1b0  5w1 13b -1 7.0
    4 ,         16b1  7w0 19b1  9w1 11b1  3w  5b  1w1  6b1 -1 7.0
 3. 1 ,     13w1  6b0 15w1  5w 10b1 12b1  3w1  4b0  2w1  1 6.5
 4. 5 ,       17w1 12b1  7w  1b  6w 13b1  4w  3b0 11w1  1 6.0
 5. 6 ,       18b1  1w1  3b0 22w1  5b  9w  7b  8w1  4w0  1 5.5
    2 ³,  14b1    = 23w1  3w0  8b 11w  9b1  7w1  1b0  0 5.5
   13 ,     1b0 11w0 18b1 24w1 22b1  5w0 12w1 23b1  3w  1 5.5
 8. 7 ,      19w1  4b1  5b 11w  3b0 10w1  6w  2b0 15w  1 5.0
   11 ,   23w 13b1  8w1  7b  4w0  2b 15w  9b1  5b0 -1 5.0
   15 ,          3b0 18w1  1b0 14w1  9b0 19w1 11b 10w1  7b -1 5.0
   12 ,       24b1  5w0 22b0 19w1 16b1  1w0 13b0    +  8w1  0 5.0
   16 ,      4w0 21b1 10w  8b 12w0 14b0 17b1 19w1 23w1  1 5.0
13.10 , 22b1  3w0 16b 23w1  1w0  7b0 20w1 15b0 14w1  1 4.5
    9 ,       21w1  8b0 24w1  4b0 15w1  6b  2w0 11w0 20b1  1 4.5
    8 ,   20b  9w1 11b0 16w  2w 17b1 14w1  6b0 12b0 -1 4.5
16.19 ,       7b0 14w1  4w0 12b0 18w1 15b0    + 16b0 21w1  0 4.0
   22 ,1         10w0 17b1 12w1  6b0 13w0 23b0 18w1 14b0    +  0 4.0
   14 ,       2w0 19b0 21w1 15b0 20b1 16w1  8b0 22w1 10b0 -1 4.0
19.23 ,       11b 20w1  2b0 10b0 17w0 22w1 21b1 13w0 16b0 -1 3.5
20.17 ,1       5b0 22w0 20b1    = 23b1  8w0 16w0 21b 18b0 -2 3.0
   18 ,    6w0 15b0 13w0    + 19b0 21w0 22b0 20b1 17w1  0 3.0
22.20 ,1    8w 23b0 17w0 21b1 14w0    + 10b0 18w0  9w0  2 2.5
   21 ,1       9b0 16w0 14b0 20w0    + 18b1 23w0 17w 19b0  0 2.5
24.24 ,1         12w0    +  9b0 13b0    -    -    -    -    - -1 1.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-                 .."B"

1

------------------------------------------------------------------------------
VI -305 ( )

28. - 02 2014                           .
. Ϲ.   '   Score WP    SB  PS   rat.  TPR  W-We
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. 5 , 7.5 44.0 37.75 35.0 2048 2247 +2.15
 2. 1 ,    7.0 48.0 32.25 38.0 2229 2204 -0.17
 3.18 ,1     6.5 48.5 29.50 32.5 2008 2126 +1.25
 4. 3 ³,1      6.0 49.0 31.50 33.0 2090 2170 +0.82
    6 Գ ,1  6.0 48.5 26.25 33.5 2011 2121 +0.92
    2 ,     6.0 48.0 29.50 30.5 2113 2132 +0.32
 7. 4 ,1   5.5 46.0 28.50 29.5 2089 2117 +0.34
    9 ³,1      5.5 42.0 22.50 26.0 1959 2007 +0.63
   10 ͳ ³,1  5.5 37.5 19.50 22.5 1953 1978 +0.36
10. 7 ,1      5.0 47.0 24.00 31.0 2008 2030 +0.21
   17 ,1     5.0 42.0 16.00 24.0 1951 2008 +0.63
   16 ,1   5.0 41.5 22.00 25.5 1900 1947 +0.41
   13 ,1        5.0 40.5 15.25 24.0 1792 1929 +1.39
   14 ³,1       5.0 39.0 20.50 25.5 1900 1947 +0.53
15.12 ,        4.5 45.5 19.75 26.0 1931 1949 +0.15
   15 ,1   4.5 40.5 14.50 25.0 1896 1886 -0.13
   20 ,1   4.5 35.5 15.50 19.0 1885 1888 +0.00
18. 8 ³,1       4.0 47.0 29.50 26.5 1982 2600 +1.03
   11 ,1        4.0 43.5 12.75 24.5 1939 1851 -1.07
   19 ,1    4.0 41.0 15.00 19.0 1900 1846 -0.66
   29 ,2  4.0 33.5 11.00 17.0 1800 1814 +0.20
22.21 ,1   3.5 45.0 13.75 19.5 1830 1850 +0.15
   23 ,2        3.5 34.5 10.50 16.5 1800 1778 -0.29
24.28 C ,2   3.0 35.5  5.75 17.0 1800 1679 -1.26
   22 ,2    3.0 34.5  9.00 14.0 1800 1721 -0.94
   25 ,2        3.0 29.0  5.25  9.0 1800 1637 -1.68
   26 ,2        3.0 25.0  5.00  6.0 1800 1532 -2.11
28.24 ,1        2.5 30.5  7.75 12.5 1800 1683 -1.25
29.27 ,2      2.0 36.5 15.50 13.0 1800 1719 -0.32
30.30 ,2        1.0 34.5  5.50  8.0 1800 1593 -1.61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  -              ..


2

---------------------------------------------------------------------------------
2 VI -305-)

28 -02 2014.                     .
. Ϲ.  '     1   2   3   4   5   6   7   8   9  CB Score
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. 5 ,c 21w 15b 17w1 13b1 11b1  1w1  6b 18w1  2w1 1 7.5
 2. 1 ,c    17w1 11b1  7w1    +  3b1  5b0  2w0 12b1  6w1 0 7.0
 3.18 ,1      2w 21b1  9w1  3b0 12w1  7b1    +  5b0 16w1 0 6.5
 4. 3 ³,1      19w1 13b1    = 18w1  1w0    = 17b1  2b  4w 1 6.0
    6 Գ ,1     +  2b1  4w0 15b1    +    =  5w  7b1  1b0-2 6.0
    2 ,     18b  6w0 30b1 21w1  9b1  4w1  1b1  3w  5b0-1 6.0
 7. 4 ,1   20b1 10w1  6b1    -  7w0  2b0 28w1 17w1  3b 0 5.5
    9 ³,1      24b1 14w 18b0 10w1  2w0 21b1  7w0 23b1 12w1 1 5.5
   10 ͳ ³,1  25w1  4b0 19w0  9b0 30w1 29b1 16w 21b1  7w1 1 5.5
10. 7 ,1      22b1 12w1  1b0 14w1  4b1 18w0  9b1  6w0 10b0-1 5.0
   17 ,1      1b0 26w1  5b0 30w1 13w1 11b1  3w0  4b0 15b1-1 5.0
   16 ,1      =    =    = 20w 28b1 14w 10b 13w1 18b0 0 5.0
   13 ,1        28b1  3w0 22b1  5w0 17b0 19w1    + 16b0 11w1 0 5.0
   14 ³,1       29w1  9b 15w  7b0 19w1 16b 12w0 11b 23w1 1 5.0
15.12 ,        27w1  7b0 29w1    = 18b0 20w1 14b1  1w0  9b0 0 4.5
   15 ,1   30b1  5w 14b  6w0    +  8b0 11w 28b1 17w0 0 4.5
   20 ,1    4w0 25b1 11w0 16b 22w1 12b0 23w0 19b1 21w1 1 4.5
18. 8 ³,1       23w1    =    = 19b1    - 15w1    -    -    - 1 4.0
   11 ,1        26b1  1w0 20b1    +  5w0 17w0 15b 14w 13b0 0 4.0
   19 ,1     3b0 28w1 10b1  8w0 14b0 13b0 29w1 20w0 22b1-1 4.0
   29 ,2  14b0 24w1 12b0 22w1 21b0 10w0 19b0 25w1 28w1 1 4.0
22.21 ,1    5b 18w0 24b1  2b0 29w1  9w0 22b1 10w0 20b0-1 3.5
   23 ,2         8b0 30w0 26b1 27w0 24b 25w1 20b1  9w0 14b0-1 3.5
24.28 ,2   13w0 19b0 25w1 26b1 16w0    +  4b0 15w0 29b0 0 3.0
   22 ,2     7w0 27b1 13w0 29b0 20b0 26w1 21w0 24b1 19w0 1 3.0
   25 ,2        10b0 20w0 28b0 24w0 26w1 23b0 30w1 29b0    + 0 3.0
   26 ,2        11w0 17b0 23w0 28w0 25b0 22b0    +    + 24w1 1 3.0
28.24 ,1         9w0 29b0 21w0 25b1 23w 30b1    - 22w0 26b0 0 2.5
29.27 ,2      12b0 22w0    + 23b1    -    -    -    -    --1 2.0
30.30 ,2        15w0 23b1  2w0 17b0 10b0 24w0 25b0    -    --1 1.0
--------------------------------------------------------------------------------
  -                   ..


"C"

1

--------------------------------------------------------------------------
Ranking after round 11 of Intrl Rtg Poltava Battle-304(Tournament -C)Blitz

  27.07.2014                               Poltava 
No. PNo.  Name              Score  WP    SB     PS   rat. TPR   W-We
-----------------------------------------------------------------------------
 1.  4  Solovchuk, Alexey    9.5  75.0  62.50  55.0  2389 2529 +1.69
    11  Grinev, Valeriy      9.5  73.5  61.00  56.5  2375 2528 +1.81
     8  Tverdohlebov, Viktor 9.5  72.0  59.00  58.5  2404 2574 +1.82
 4. 13  Kalinin, Oleg        7.5  73.5  42.50  46.0  2326 2296 -0.05
 5. 31  Gnitko, Vladislav    7.0  71.0  38.25  43.5  2131 2243 +1.48
    20  Tsushko, Volodymyr   7.0  57.0  33.75  31.0  2021 2163 +1.46
 7. 29  Nestorenko, Dmitry   6.5  59.0  30.00  32.5  1929 2213 +3.31
 8. 22  Naboka, Sergey       6.0  75.0  34.25  44.0  2406 2241 -2.04
     5  Kosyakov, Vladimir   6.0  70.0  34.75  38.5  2264 2211 -0.50
    12  Kalinina, Marianna   6.0  70.0  31.00  44.0  2135 2165 +0.29
    15  Timchenko, Bogdan    6.0  66.0  29.00  39.0  0000 2034  2034
    26  Shtanko, Dmitro      6.0  66.0  30.00  41.0  2337 2128 -2.22
    16  Bilokha, Sergey      6.0  61.5  30.00  34.0  2253 2044 -2.05
    27  Fenko, Volodimir     6.0  61.5  31.00  30.0  0000 2031  2031
    25  Kurilenko, Vladimir  6.0  58.5  26.50  35.0  2081 2086 +0.08
    17  Nuriyev, Ruslan      6.0  57.5  27.50  35.0  2185 2109 -0.77
17. 21  Solovchuk, Oleg      5.5  55.0  21.50  28.0  0000 2087  2087
    23  Vasyliv, Stanislav   5.5  54.0  22.50  34.5  1865 2068 +1.65
19.  1  Khristovoy, Roman    5.0  68.0  24.50  34.5  1855 2041 +1.79
    10  Krykun, Yuriy        5.0  67.5  28.00  38.0  2034 2259 +2.08
     2  Khristovoy, Yuriy    5.0  66.0  29.25  36.0  1887 2076 +1.80
    30  Yurchishyn, Nikolay  5.0  57.0  21.75  31.0  2286 2061 -2.21
    33  Gvozdik, Dmitriy     5.0  55.0  14.75  28.0  0000 1912  1912
    18  Plyushko, Alexey     5.0  49.5  17.50  24.0  1804 1921 +0.89
25. 14  Vashchenko, Dmitro   4.5  58.5  20.00  25.0  2008 1752 -2.09
     6  Andreev, Volodymyr   4.5  50.5  15.00  22.5  1841 1786 -0.71
     3  Shchepanivskii, Yurii4.5  47.0  12.00  26.0  0000 1762  1762
    28  Filonenko, Alexy     4.5  47.0  11.50  26.5  1865 1704 -1.45
29.  9  Rudakova, Janetta    4.0  56.0  15.00  29.0  2004 1907 -0.99
    24  Tatarinov, Maxim     4.0  56.0  19.00  25.0  2328 1974 -3.55
31.  7  Skiba, Nikolay       3.0  46.0   8.75  18.0  1972 1700 -1.98
32. 19  Strelnik, Aleksandr  2.5  44.5   5.00  10.5  0000 1707  1707
33. 32  Zhurba, Valery       2.0  50.0   7.25  19.0  1556 1668 +0.46
------------------------------------------------------------------------               
                 ARBITER                      Scherbov, Grigory


2

------------------------------------------------------------------------------------------
Ranking and Games after round 11 of Intrl Rtg Poltava Battle-304 (Tournament -C)

No.PNo.  Name               R1   R2   R3   R4   R5    R6   R7  R8    R9  R10  R11 CB Score
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.4 Solovchuk, Alexey    20b1 22w  1b1  5w1  8w1 11b0 13b1 31w1 15b1 26w1 25b1 -1 9.5
   11 Grinev, Valeriy      27w1 31b1  5b 13w1 22b1  4w1  8w0 12b1 10w1  1b1 16w1  1 9.5
    8 Tverdohlebov, Viktor 24b1 30w1 33b1 12w1  4b0 15w1 11b1 26w1 22b1 13w1 31w  1 9.5
 4.13 Kalinin, Oleg        29w1  2b 17w1 11b0 21w1 12b1  4w0 10b1 25w1  8b0 22w1  1 7.5
 5.31 Gnitko, Vladislav    15b1 11w0 14b1  9w1 12b0 23b1  5w1  4b0  1w1 22w  8b -1 7.0
   20 Tsushko, Volodymyr    4w0 29b1 32w0 27b0 16w0    + 33b1  9w1 24b1  2b1 12w1  0 7.0
 7.29 Nestorenko, Dmitry   13b0 20w0    + 24w1  9b1 10b0 16w0 14b1 17w 30b1 26w1  0 6.5
 8.22 Naboka, Sergey        6w1  4b  2w1 10b1 11w0  5b1 12w0 17b1  8w0 31b 13b0 -1 6.0
    5 Kosyakov, Vladimir   21w1 16b1 11w  4b0 26b1 22w0 31b0 30w1  2w0 17b 18w1  1 6.0
   12 Kalinina, Marianna   28b1  3w1  9b1  8b0 31w1 13w0 22b1 11w0 26b0 15w1 20b0 -1 6.0
   15 Timchenko, Bogdan    31w0 25b1 27w1 32b1 23w1  8b0 10w0  2b1  4w0 12b0  1w1  1 6.0
   26 Shtanko, Dmitro      10w0 19b1 16w1 21b1  5w0 17b1  2w1  8b0 12w1  4b0 29b0 -1 6.0
   16 Bilokha, Sergey      32b1  5w0 26b0 30w0 20b1 33w1 29b1  1w0 27b1 23w1 11b0 -1 6.0
   27 Fenko, Volodimir     11b0 18w1 15b0 20w1  2w0 14b0 21w1 23b1 16w0  3w1 10b1  1 6.0
   25 Kurilenko, Vladimir   9b0 15w0 18b1  7w1  1b1  2b0 14w1 28w1 13b0 10b1  4w0 -1 6.0
   17 Nuriyev, Ruslan       1b  7w1 13b0  3w 33b1 26w0  9b1 22w0 29b  5w  2w1  1 6.0
17.21 Solovchuk, Oleg       5b0 28w1 30b1 26w0 13b0  1w0 27b0    +  9w1 14b  6w1  0 5.5
   23 Vasyliv, Stanislav    7b1  9w0  3b1 33w1 15b0 31w0 30b 27w0  6b1 16b0 14w1 -1 5.5
19. 1 Khristovoy, Roman    17w  6b1  4w0  2b 25w0 21b1 28w1 16b1 31b0 11w0 15b0 -1 5.0
   10 Krykun, Yuriy        26b1 33w0 24b1 22w0 30b1 29w1 15b1 13w0 11b0 25w0 27w0  1 5.0
    2 Khristovoy, Yuriy    18b1 13w 22b0  1w 27b1 25w1 26b0 15w0  5b1 20w0 17b0 -1 5.0
   30 Yurchishyn, Nikolay  14w1  8b0 21w0 16b1 10w0  6b1 23w  5b0 28b1 29w0 19b -1 5.0
   33 Gvozdik, Dmitriy        + 10b1  8w0 23b0 17w0 16b0 20w0 19b1 14w0 32w1  9b1  0 5.0
   18 Plyushko, Alexey      2w0 27b0 25w0  6b1 14w0 19b1  3b1 24w0  7b1 28w1  5b0 -1 5.0
25.14 Vashchenko, Dmitro   30b0 24w0 31w0    + 18b1 27w1 25b0 29w0 33b1 21w 23b0  0 4.5
    6 Andreev, Volodymyr   22b0  1w0 28b 18w0 24b1 30w0 19w1  3b1 23w0    + 21b0  0 4.5
    3 Shchepanivskii, Yurii19w1 12b0 23w0 17b  7w1 28b0 18w0  6w0    + 27b0 32b1  0 4.5
   28 Filonenko, Alexy     12w0 21b0  6w 19b1 32w1  3w1  1b0 25b0 30w0 18b0    +  0 4.5
29. 9 Rudakova, Janetta    25w1 23b1 12w0 31b0 29w0 32b1 17w0 20b0 21b0 19w1 33w0  1 4.0
   24 Tatarinov, Maxim      8w0 14b1 10w0 29b0  6w0  7b1 32w1 18b1 20w0    -    -  1 4.0
31. 7 Skiba, Nikolay       23w0 17b0 19w1 25b0  3b0 24w0    + 32b1 18w0    -    -  0 3.0
32.19 Strelnik, Aleksandr   3b0 26w0  7b0 28w0    + 18w0  6b0 33w0 32b1  9b0 30w  0 2.5
33.32 Zhurba, Valery       16w0    + 20b1 15w0 28b0  9w0 24b0  7w0 19w0 33b0  3w0  2 2.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  Arbiter                Scherbov, Grigory
            ' " -305"
(26. 07. -27. 07. 2014.) .


      2# 3# ϳ 1 H# n# S# ϳ  
  ̳ ̳
1 .. 5,00 20 12,00 60 6,00 100 23,00 180 10 15,00 42 10,00 80 8,75 50 56,75 352 6
2 .. 5,00 20 3,75 60 4,00 100 12,75 180 15 0,00 50 3,75 80 3,75 50 20,25 360 14
3 .. 15,00 13 15,00 53 10,00 100 40,00 166 2 10,00 50 5,00 80 10,00 50 65,00 346 4
4 .. 15,00 12 15,00 33 1,00 100 31,00 145 6 10,00 50 10,00 80 5,00 50 56,00 325 7
5 .. 10,00 20 14,00 53 2,00 100 30,00 173 7 10,00 50 1,25 80 5,00 50 46,25 353 12
6 .. 15,00 18 15,00 40 6,00 100 36,00 158 4 10,00 50 10,00 80 10,00 50 66,00 338 II
7 . 10,00 15 8,50 60 0,00 100 18,50 175 13 10,00 50 11,00 80 8,75 50 48,25 355 11
8 - . 15,00 7 13,75 37 12,00 100 40,75 144 1 15,00 36 10,00 80 10,00 50 75,75 310 I
9 .. 5,00 17 5,00 60 1,00 100 11,00 177 14         11,00   15
10 .. 15,00 15 15,00 49 6,00 96 36,00 160 5 15,00 27 7,00 80 6,50 50 64,50 317 5
11 .. 10,00 20 12,00 58 7,00 100 29,00 178 8 7,50 50 7,25 80 8,75 50 52,50 358 9
12 .. 5,00 20 13,75 58 1,00 100 19,75 178 12 15,00 48 8,50 80 10,00 50 53,25 356 8
13 .. 10,00 20 8,00 60 3,00 100 21,00 180 11 0,00 50 0,00 80 6,00 50 27,00 360 13
14 ʳ' .. 5,00 20 14,00 60 7,00 100 26,00 180 9 10,00 31 5,00 80 7,50 50 48,50 341 10
15 .. 15,00 18 15,00 30 7,00 100 37,00 148 3 10,00 50 10,00 80 8,75 50 65,75 328 III
(.)