Photogallery: Round 3

Brodsky-Efimenko
Kononenko-Borovikov
Kruppa-Neverov
Areshchenko-Ushenina
Chief Arbiter - IA Gergel Vladimir
Round 3 Game 1