Photogallery: Round 5 (Final)

Neverov-Borovikov
Areshchenko-Efimenko
Arbiters: Varitsky and Gergel
Round 5