̳ -302

   

,  

 

,  28.06 - 05.07. 2011

 

 

- ..

 

, 9 .

: 1 30 + 30 /

, :

- ;

-   ;

  ;

     .

 


Գ

 

-------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  ³       7.5  48.5  38.00  38.5  2420 2514 +0.98

        2            7.5  50.5  40.25  38.0  2371 2495 +1.38

  3.    3              7.0  50.5  37.25  36.5  2369 2422 +0.72

  4.    5              6.5  50.5  32.75  35.0  2303 2370 +0.94

  5.    4             6.0  48.5  29.00  32.0  2275 2316 +0.58

        6              6.0  48.0  26.00  31.0  2235 2272 +0.53

  7.   29  ³            1  5.5  37.0  19.50  26.5  2053 2151 +1.22

  8.   10            5.0  49.0  22.00  29.5  2163 2235 +0.82

       32               5.0  47.5  22.00  29.0  2028 2186 +1.60

        8  ̳               5.0  46.5  21.50  29.0  2200 2199 -0.03

        7          5.0  47.5  25.25  28.0  2231 2183 -0.55

       11           5.0  44.5  22.50  27.0  2147 2174 +0.32

       23         1  5.0  45.0  20.75  26.0  2012 2174 +1.77

        9             5.0  44.0  20.50  26.0  2182 2159 -0.31

       12            5.0  41.5  21.50  24.0  2115 2088 -0.37

       16  ,        1  5.0  41.5  20.50  24.0  2000 2108 +1.27

 17.   31  ѳ              1  4.5  37.5  17.25  22.5  2011 2035 +0.27

       30              4.5  37.5  17.25  22.0  2140 2032 -1.29

       33  ,           1  4.5  35.0  14.00  21.5  2000 2048 +0.58

       25  ,             1  4.5  28.5  10.75  15.0  2000 2016 +0.19

 21.   13                1  4.0  41.5  14.50  22.5  1903 2005 +1.16

       21              1  4.0  37.5  12.00  19.0  2063 2034 -0.36

       27  ,      1  4.0  36.0  14.75  17.0  2000 1966 -0.41

       19  ,          1  4.0  33.0  11.50  14.0  2000 2006 +0.01

 25.   15           1  3.5  42.5  13.50  22.0  1966 2032 +0.63

       20  ,      1  3.5  38.5  12.25  17.5  2000 1947 -0.71

       22              1  3.5  38.5  13.25  16.5  1974 1941 -0.44

       26                3.5  32.0   9.75  16.0  1980 1940 -0.52

       34  ,          1  3.5  31.0   9.00  15.0  2000 1929 -0.58

 30.   18  ,       1  3.0  41.5  12.00  18.0  2000 1936 -0.78

       28  ,            1  3.0  31.5   7.75  15.5  2000 1887 -1.35

       24  ҳ,            1  3.0  31.5   3.75  11.0  2000 1872 -1.31

 33.   14  ,          1  2.5  31.5   3.25   9.0  2000 1765 -2.32

 34.   17  ,          1  1.0  31.5   0.25   4.0  2000 1306 -3.64


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  ³        17w1  10b1   4w1   2b   6w1   3b   5w   8b1   9w1    1  7.5

        2             18b1   9w1   5b1   1w   3b  32w1   4b   6w1  10b1   -1  7.5

  3.    3               19w1  13b1   6w1   8b   2w   1w   7b1   5b  23w1    1  7.0

  4.    5               21w1  15b1   2w0  23b1   8w1  10b1   1b   3w   4b   -1  6.5

  5.    4              20b1  12w1   1b0   7w  15b1  11w1   2w  10b   5w    1  6.0

        6               22b1  16w1   3b0  18w1   1b0  23w1  32b1   2b0  11w1   -1  6.0

  7.   29  ³            1   14b1   7w0  12b0  20w1  18b1  13b1   8w   9w0  31b1   -1  5.5

  8.   10             26b1   1w0  28b1  16w1   7b1   5w0  11b   4w   2w0    1  5.0

       32                   +   8b  23w  12w1   9b1   2b0   6w0   7w  30b    0  5.0

        8  ̳                24b1  32w  34b1   3w   5b0  33w1  29b   1w0   7b   -1  5.0

        7           23w  29b1  11w1   4b  10w0  31b1   3w0  32b   8w    1  5.0

       11               =  33w1   7b0  34w1  30b1   4b0  10w  16w1   6b0    0  5.0

       23         1    7b  14w1  32b   5w0  16b1   6b0  13w1  12w1   3b0   -1  5.0

        9              25w1   2b0  24w1  15b  32w0  30b  21w1  29b1   1b0   -1  5.0

       12             27w1   4b0  29w1  32b0  31w0  15w1  33b1  23b0  21w1    1  5.0

       16  ,        1   31w1   6b0  27w1  10b0  23w0  22b1  30w1  11b0  13w1    1  5.0

 17.   31  ѳ              1   16b0  22w1  18b0  26w1  12b1   7w0  20b  15w1  29w0    1  4.5

       30               15w0  21b1  13w  24b1  11w0   9w  16b0  19b1  32w    1  4.5

       33  ,           1   34w  11b0  17w1  13b  21w1   8b0  12w0  25b  20b1   -1  4.5

       25  ,             1    9b0  18w0  20b0  17b1  27w0  14w1  24b1  33w  15b1   -1  4.5

 21.   13                1   28b1   3w0  30b  33w  22b1  29w0  23b0  20w1  16b0   -1  4.0

       21              1    5b0  30w0  14b1  28w1  33b0  26w1   9b0  22w1  12b0   -1  4.0

       27  ,      1   12b0  20w1  16b0  22w0  25b1     =  19w0  26w  28b1    0  4.0

       19  ,          1    3b0  28w0  22b0  14w1  26b0  24w1  27b1  30w0  18w1    1  4.0

 25.   15           1   30b1   5w0  26b1   9w   4w0  12b0  18w1  31b0  25w0    1  3.5

       20  ,      1    4w0  27b0  25w1  29b0  24w1  28b1  31w  13b0  33w0    1  3.5

       22              1    6w0  31b0  19w1  27b1  13w0  16w0  34b1  21b0  26w    1  3.5

       26                 10w0  17b1  15w0  31b0  19w1  21b0  28w  27b  22b   -1  3.5

       34  ,          1   33b     =   8w0  11b0     =     =  22w0  14b  17w1    0  3.5

 30.   18  ,       1    2w0  25b1  31w1   6b0  29w0     =  15b0  28w  19b0    0  3.0

       28  ,            1   13w0  19b1  10w0  21b0  17w1  20w0  26b  18b  27w0    1  3.0

       24  ҳ,            1    8w0     +   9b0  30w0  20b0  19b0  25w0  17b1  14w1    0  3.0

 33.   14  ,          1   29w0  23b0  21w0  19b0     +  25b0  17w1  34w  24b0    0  2.5

 34.   17  ,          1    1b0  26w0  33b0  25w0  28b0     +  14b0  24w0  34b0   -2  1.0


  FIDE

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1 Tverdohlebov, Viktor       UKR     2412 14108097  7.5 2191  8  6.5 +0.35

  2 Solovchuk, Alexey          UKR     2348 14115220  7.5 2210  7  5.5 +0.78

  3 Shtanko, Dmitro            UKR     2319 14121573  7.0 2186  7  5   +0.37

  4 Yurchishyn, Nikolay        UKR     2232 14126397  6.0 2166  7  4   -0.09

  5 Bilokha, Sergey            UKR     2218 14106442  6.5 2245  6  3.5 +0.72

  6 Naboka, Sergey             UKR     2140 14123452  6.0 2274  4  1   -0.34

  7 Gnitko, Vladislav          UKR     2108 14129639  5.0 2145  5  2   -0.27

  8 Miljutin, Oleg             UKR     2108 14104903  5.0 2264  4  1   -0.22

  9 Suhomlin, Petr             UKR     2098 14118831  5.0 2380  2  0   -0.33

 10 Gorgola, Georgiy           UKR     2051 14118971  5.0 2220  6  2   +0.23

 11 Rudakova, Zhanetta         UKR     2015 14116596  5.0 2133  4  0.5 -0.87

 12 Tsushko, Volodymyr         UKR     2011 14126370  5.0 2232  1  0   -0.22

 13 Kurilo, Anna               UKR     1657 14126303  4.0 2007  1  0   -0.11

 14 Aksuk, Valentin            UKR     0000           2.5    0  0  0   0   

 15 Andrusenko, Pavel          UKR     0000 14129590  3.5 2140  4  0.5  1818

 16 Asaulenko, Sergej          UKR     0000           5.0 1966  4  1    1773

 17 Dolja, Alexandr            UKR     0000           1.0    0  1  0   0   

 18 Dubovoj, Alexandr          UKR     0000           3.0    0  2  0   0   

 19 Dzuban, Aleksey            UKR     0000           4.0    0  1  0   0   

 20 Gordivskiy, Sergey         UKR     0000 14134314  3.5    0  2  0   0   

 21 Huseynov, Ulvi             UKR     0000           4.0 2109  3  0    1374

 22 Krasikov, Oleg             UKR     0000           3.5    0  2  0   0   

 23 Krasikov, Volodymyr        UKR     0000 14126290  5.0 2076  6  2.5  2019

 24 Levzun, Timur              UKR     0000           3.0    0  2  0   0   

 25 Lutchko, Yewgenij          UKR     0000           4.5    0  1  0   0   

 26 Najda, Olga                UKR     0000           3.5    0  1  0   0   

 27 Perepeliza, Natalija       UKR     0000           4.0    0  1  0   0   

 28 Pochinok, Julia            UKR     0000 14134349  3.0    0  2  0   0   

 29 Rekalo, Viktor             UKR     0000           5.5 1996  5  1.5  1847

 30 Reznik, Mykola             UKR     0000           4.5 1923  3  1    1798

 31 Sidorenko, Jan             UKR     0000           4.5    0  2  0   0   

 32 Tahid, Jamal               UKR     0000           5.0 2136  6  3    2136

 33 Sinitsa, Vasil             UKR     0000           4.5 1948  4  0.5  1626

 34 Gonchar, Yaroslav          UKR     0000           3.5    0  2  0   0