X ̳ - 2011

 

,  8 - 14.07. 2011

 

 

- .. (.)

 

.

.

1997 .. .

(8 )

- (10 )

 


(90 . + 30 /).

 

:             pgn-format

 

-   9

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..                       . 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   BH.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1       3     Budnikov Oleg         2428 UKR 38  1 21  = 15  = 27  1 16  1  9  1 13  1  4  =  7  =  7   50 

    2       7     Tovmasian Vardges     2371 ARM 31  1 47  1 14  = 21  = 25  1  6  1  9  0 10  1  3  =  6=  49=

    3       9 IM  Alexikov Alexander    2353 UKR 50  1 28  1 22  1  9  0 21  1  7  = 10  = 14  1  2  =  6=  49 

    4       1 IM  Nosenko Alexander     2521 UKR 40  1 41  1 10  = 14  = 13  = 33  1  5  =  1  = 15  1  6=  48=

    5       5     Grinev Valeriy        2379 UKR 45  1 15  = 54  1 10  1  9  = 14  =  4  = 13  = 16  1  6=  48 

    6      12     Melnichuk Mikhail     2315 UKR 32  = 46  1 23  1 13  = 34  1  2  0 22  1 15  =  9  1  6=  46 

    7       4 FM  Golubka Petr          2409 UKR 52  = 23   = 35  = 40  1 54  1  3  = 26  1 25  1  1  =  6=  44 

    8       8 IM  Shalimov Valery       2367 UKR 46  = 52  = 53  = 45  1 42  1 22  = 21  1  9  = 13  1  6=  40 

    9       6     Solovchuk Alexey      2375 UKR 48  1 26  1 33  1  3  1  5  =  1  0  2  1  8  =  6  0  6   53 

   10      14     Chernov Evgen         2291 UKR 57  1 27  1  4  =  5  0 43  1 32  1  3  =  2  0 26  1  6   47=

   11       2     Nesteretz Anatoliy    2430 UKR 34  1 16  1 13  0 24  0 28  1 27  1 14  = 19  = 21  1  6   46=

   12      16     Kononenko Dmitry      2278 UKR  -  - =  -  - = 34  0 20  1 23  0 40  1 52  1 27  1 25  1  6   41=

   13      13     Omelja Artem          2293 UKR 36  1 60  1 11  1  6  =  4  = 24  1  1  0  5  =  8  0  5=  51=

   14      17 FM  Tytynnik Artem        2234 UKR 62  1 25  1  2  =  4  = 52  1  5  = 11  =  3  0 19  =  5=  49 

   15      25     Krupko Alexey         2194 UKR 63  1  5  =  1  = 34  0 36  1 41  1 33  1  6  =  4  0  5=  46=

   16      20     Bilokha Sergey        2218 UKR 61  1 11  0 31  1 53  1  1  0 23  = 32  1 35  1  5  0  5=  46 

   17      15 FM  Guk Ilja              2280 UKR 53  = 43  = 38  1 25  0 22  0 66  1 18  = 23  1 35  1  5=  39 

   18      34     Arkhipov Vladimir     2131 UKR 39  = 66  1 24  0 32  0 57  1 30  = 17  = 36  1 37  1  5=  39 

   19      10 FM  Nikolaev Leonid       2342 UKR 70  1 33  0 40  = 55  1 32  0 43  1 56  1 11  = 14  =  5=  38=

   20      55     Vatinyan Gor          1965 UKR 41  0 38  0 63  1 12  0 69  1 28  = 54  1 56  1 33  1  5=  36 

   21      23     Sergienko Vladislav   2199 UKR 49  1  1  = 32  1  2  =  3  0 55  1  8  0 29  1 11  0  5   49 

   22      69     Yurasov Oleg             0 UKR  -  - 1 29  1  3  0 33  = 17  1  8  =  6  0 26  0 41  1  5   47=

   23      35     Tichonov Jiri         2129 UKR 58  1  7  =  6  0 37  = 12  1 16  = 29  = 17  0 47  1  5   46=

   24      11 FM  Kutsyj Alexander      2339 UKR 42  1 54  = 18  1 11  1  -  - = 13  0 25  0 30  = 28  =  5   45=

   25      30     Naboka Sergey         2140 UKR 51  1 14  0 68  1 17  1  2  0 37  1 24  1  7  0 12  0  5   45=

   26      22     Karnaukh Anatolij     2209 UKR 59  1  9  0 42  = 36  = 53  1 34  1  7  0 22  1 10  0  5   42=

   27      28     Berezka Alexandr      2157 UKR 68  1 10  0 60  1  1  0 58  1 11  0 55  1 12  0 42  1  5   40=

   28      29     Tsirulnik Maritsa     2145 UKR 64  1  3  0 55  0 49  1 11  0 20  = 65  1 39  1 24  =  5   40 

   29      18     Kravchenko Leonid     2231 UKR 69  1 22  0 45  = 42  0 31  1 52  1 23  = 21  0 40  1  5   37=

   30      24     Ivaschenko Dmitry     2194 UKR 60  0 61  = 43  = 65  = 46  1 18  = 48  1 24  = 31  =  5   37=

   31      42     Mulenko Alexander     2065 RUS  2  0 63  1 16  0 64  = 29  0 58  1 67  1 32  1 30  =  5   36=

   32      47     Andrienko Petr        2021 UKR  6  = 37  1 21  0 18  1 19  1 10  0 16  0 31  0 54  1  4=  47 

   33      26     Plaksin Valeriy       2180 UKR 65  1 19  1  9  0 22  = 44  1  4  0 15  0 53  1 20  0  4=  44 

   34      37 WFM Morozova Julia        2109 UKR 11  0 59  1 12  1 15  1  6  0 26  0 41  = 37  0 53  1  4=  44 

   35      32     Solovyev Artem        2136 UKR  -  - =  -  - =  7  = 43  0 61  1 44  1 42  1 16  0 17  0  4=  42=

   36      48     Rudakova Zhanetta     2015 UKR 13  0 64  = 39  1 26  = 15  0 47  1 37  = 18  0 56  1  4=  40=

   37      19 FM  Tikhomirov Alexey     2222 UKR 66  = 32  0 62  1 23  = 38  1 25  0 36  = 34  1 18  0  4=  39 

   38      38 WFM Korniyuk Mariya       2104 UKR  1  0 20  1 17  0 60  1 37  0 53  = 39  0 67  1 55  1  4=  39 

   39      67     Sokolenko Yaroslav       0 UKR 18  = 40  0 36  0 50  1 59  1 56  0 38  1 28  0 52  1  4=  37=

   40      36 WFM Petrova Irina         2125 UKR  4  0 39  1 19  =  7  0 68  1 12  0 44  = 60  1 29  0  4   43 

   41      21     Polishchuk Oleg       2215 UKR 20  1  4  0 52  0 59  1 48  1 15  0 34  = 42  = 22  0  4   41 

   42      46     Konovalova Vera       2029 UKR 24  0 67  1 26  = 29  1  8  0 54  1 35  0 41  = 27  0  4   40=

   43      66     Shilo Nikolay            0 UKR 56  = 17  = 30  = 35  1 10  0 19  0 53  0 66  1 45  =  4   40 

   44      70     Shepelev Igor         2152 UKR  -  - =  -  - =  -  - = 56  1 33  0 35  0 40  = 45  = 48  =  4   38 

   45      40     Kabachienko Alexandr  2068 UKR  5  0 49  1 29  =  8  0 64  = 67  = 60  = 44  = 43  =  4   37 

   46      43     Vorontsov Pavlo       2064 UKR  8  =  6  0 51  1 54  0 30  0 60  0 57  = 64  1 62  1  4   37 

   47      27 IM  Yushinov Nikolay      2162 UKR 67  1  2  0 65  1 52  0 55  0 36  0 63  1 50  1 23  0  4   34=

   48      41     Modlo Alexey          2065 UKR  9  0  -  - = 66  = 67  1 41  0 64  1 30  0 49  = 44  =  4   33=

   49      57     Musiienko Danylo      1914 UKR 21  0 45  0 69  1 28  0 67  0  -  - 1 51  1 48  = 57  =  4   32 

   50      44     Gogol Vladislav       2032 UKR  3  0 65  0 64  = 39  0 62  = 59  1 68  1 47  0 60  1  4   31=

   51      64     Malyi Ivan               0 UKR 25  0 57  = 46  0 69  0 60  = 62  1 49  0 63  1 64  1  4   29 

   52      39     Lomakin Viktor        2104 UKR  7  =  8  = 41  1 47  1 14  0 29  0 12  0 55  = 39  0  3=  45=

   53      50     Anatskiy Alexey       1998 UKR 17  = 56  1  8  = 16  0 26  0 38  = 43  1 33  0 34  0  3=  43=

   54      31     Tantsiura Marja       2138 UKR 55  1 24  =  5  0 46  1  7  0 42  0 20  0 65  1 32  0  3=  42=

   55      65     Paschenko Vladimir       0 UKR 54  0 69  1 28  1 19  0 47  1 21  0 27  0 52  = 38  0  3=  38=

   56      33     Bondar Wladimir       2135 UKR 43  = 53  0 61  1 44  0 65  1 39  1 19  0 20  0 36  0  3=  38=

   57      49     Melnikov Artem        2007 UKR 10  0 51  = 58  = 68  = 18  0 65  0 46  = 69  - + 49  =  3=  33=

   58      68     Yaremenko Roman          0 UKR 23  0 62  = 57  = 66  1 27  0 31  0 61  0 59  = 65  - +  3=  33 

   59      56     Kazakov Maksym        1937 UKR 26  0 34  0 70  1 41  0 39  0 50  0  -  - 1 58  = 66  1  3=  32=

   60      58     Burak Ilona           1787 UKR 30  1 13  0 27  0 38  0 51  = 46  1 45  = 40  0 50  0  3   40 

   61      54     Solonsky Alexandr     1970 UKR 16  0 30  = 56  0 62  1 35  0 68  = 58  1  -  - 0  -  - 0  3   35 

   62      51     Agudova Olga          1992 UKR 14  0 58  = 37  0 61  0 50  = 51  0 69  1 68  1 46  0  3   33=

   63      59     Mamula Sergey         1697 UKR 15  0 31  0 20  0  -  - 1 66  0 69  1 47  0 51  0 67  1  3   33=

   64      63     Luchaninov Roman         0 UKR 28  0 36  = 50  = 31  = 45  = 48  0 66  = 46  0 51  0  2=  37 

   65      60     Andruschenko Anatoly     0 UKR 33  0 50  1 47  0 30  = 56  0 57  1 28  0 54  0 58  - -  2=  36 

   66      53     Baranovsky Sergey     1983 UKR 37  = 18  0 48  = 58  0 63  1 17  0 64  = 43  0 59  0  2=  34=

   67      61     Chaika Mykola            0 UKR 47  0 42  0  -  - 1 48  0 49  1 45  = 31  0 38  0 63  0  2=  34=

   68      62     Datsko Arkady            0 UKR 27  0 70  1 25  0 57  = 40  0 61  = 50  0 62  0 69  0  2   33=

   69      52     Romaniv Mykola        1984 UKR 29  0 55  0 49  0 51  1 20  0 63  0 62  0 57  - - 68  1  2   31=

   70      45     Podrez Sergey         2031 UKR 19  0 68  0 59  0  -  - 0  -  - 0  -  - 0  -  - 0  -  - 0  -  - 0  0   24 


-   FIDE

 

-----------------------------------------------------------------------------

.                        FIDE   W  n   We  W-We      

-----------------------------------------------------------------------------

   1 IM  Nosenko, Alexander    UKR 14100690  2521 6,5 9 7,27 -0,77 2260 2426

   2     Nesteretz, Anatoliy   UKR 14114313  2430 6,0 9 6,77 -0,77 2226 2351

   3     Budnikov, Oleg        UKR 14107945  2428 7,0 9 6,20  0,80 2274 2494

   4 FM  Golubka, Petr         UKR 14114224  2409 6,5 9 6,84 -0,34 2196 2362

   5     Grinev, Valeriy       UKR 14117517  2379 6,5 9 5,86  0,64 2259 2425

   6     Solovchuk, Alexey     UKR 14115220  2375 6,0 9 5,38  0,62 2296 2421

   7     Tovmasian, Vardges    ARM 13302736  2371 6,5 9 6,04  0,46 2237 2403

   8 IM  Shalimov, Valery      UKR 14104881  2367 6,0 8 6,12 -0,12 2141 2203

   9 IM  Alexikov, Alexander   UKR 14103958  2353 5,5 8 4,96  0,54 2257 2306

  10 FM  Nikolaev, Leonid      UKR 14103249  2342 3,5 7 5,02 -1,52 2165 2031

  11 FM  Kutsyj, Alexander     UKR 14117452  2339 4,5 8 5,53 -1,03 2188 2231

  12     Melnichuk, Mikhail    UKR 14117533  2315 5,5 8 5,19  0,31 2195 2250

  13     Omelja, Artem         UKR 14119846  2293 5,5 9 4,29  1,21 2299 2367

  14     Chernov, Evgen        UKR 14125447  2291 5,0 8 4,35  0,65 2252 2260

  15 FM  Guk, Ilja             UKR 14123185  2280 5,0 7 5,20 -0,20 2089 1971

  16     Kononenko, Dmitry     UKR 14113538  2278 5,0 7 5,06 -0,06 2104 2262

  17 FM  Tytynnik, Artem       UKR 14121514  2234 5,5 9 3,84  1,66 2292 2372

  18     Kravchenko, Leonid    UKR 14105373  2231 5,0 8 5,50 -0,50 2088 2032

  19 FM  Tikhomirov, Alexey    UKR 14105381  2222 4,5 9 6,29 -1,79 2069 2069

  20     Bilokha, Sergey       UKR 14106442  2218 5,5 9 5,02  0,48 2173 2253

  21     Polishchuk, Oleg      UKR 14106019  2215 4,0 8 5,04 -1,04 2116 1971

  22     Karnaukh, Anatolij    UKR 14107171  2209 4,0 8 4,64 -0,64 2145 2083

  23     Sergienko, Vladislav  UKR 14127130  2199 4,0 8 3,29  0,71 2264 2189

  24     Ivaschenko, Dmitry    UKR 14131803  2194 4,0 7 4,62 -0,62 2061 1912

  25     Krupko, Alexey        UKR 14114259  2194 5,5 9 4,20  1,30 2217 2287

  26     Plaksin, Valeriy      UKR 14118440  2180 3,0 7 3,19 -0,19 2221 1994

  27 IM  Yushinov, Nikolay     UKR 14120534  2162 2,0 6 3,66 -1,66 2069 1729

  28     Berezka, Alexandr     UKR 14122332  2157 2,0 6 2,57 -0,57 2207 1914

  29     Tsirulnik, Maritsa    UKR 14118688  2145 2,0 5 2,17 -0,17 2200 1799

  30     Naboka, Sergey        UKR 14123452  2140 3,0 7 2,00  1,00 2305 2102

  31     Tantsiura, Marja      UKR 14124327  2138 1,5 7 3,25 -1,75 2172 1876

  32     Solovyev, Artem       UKR 14121620  2136 3,5 6 2,72  0,78 2176 2037

  33     Bondar, Wladimir      UKR 14109131  2135 1,0 6 3,49 -2,49 2074 1702

  34     Arkhipov, Vladimir    UKR 14115751  2131 5,0 8 4,00  1,00 2133 2109

  35     Tichonov, Jiri        UKR 14104261  2129 4,0 8 2,58  1,42 2264 2189

  36 WFM Petrova, Irina        UKR 14124122  2125 2,0 7 2,46 -0,46 2246 1970

  37 WFM Morozova, Julia       UKR 14104946  2109 4,5 9 3,48  1,02 2200 2200

  38 WFM Korniyuk, Mariya      UKR 14118874  2104 2,5 6 2,94 -0,44 2113 1809

  39     Lomakin, Viktor       UKR 14101920  2104 3,0 7 2,01  0,99 2271 1953

  40     Kabachienko, Alexandr UKR 14126001  2068 2,5 6 2,50  0,00 2138 1783

  41     Modlo, Alexey         UKR 14120640  2065 1,5 6 2,46 -0,96 2139 1861

  42     Mulenko, Alexander    RUS 24105430  2065 2,5 6 2,51 -0,01 2122 1858

  43     Vorontsov, Pavlo      UKR 14116367  2064 2,0 7 3,06 -1,06 2114 1868

  44     Gogol, Vladislav      UKR 14125986  2032 2,5 5 2,44  0,06 2046 1627

  45     Podrez, Sergey        UKR 14125013  2031 0,0 2 0,77 -0,77 2140 1026

  46     Konovalova, Vera      UKR 14129140  2029 3,0 8 2,05  0,95 2224 2067

  47     Andrienko, Petr       UKR 14131064  2021 4,5 9 2,34  2,16 2213 2213

  48     Rudakova, Zhanetta    UKR 14116596  2015 3,0 7 1,90  1,10 2192 1972

  49     Melnikov, Artem       UKR 14116120  2007 1,0 4 1,54 -0,54 2100 1509

  50     Anatskiy, Alexey      UKR 14119323  1998 2,5 8 2,00  0,50 2200 2009

  51     Agudova, Olga         UKR 14111373  1992 1,5 6 2,29 -0,79 2084 1665

  52     Romaniv, Mykola       UKR 14120712  1984 0,0 5 2,65 -2,65 1960 1482

  53     Baranovsky, Sergey    UKR 14128470  1983 2,0 6 2,44 -0,44 2055 1604

  54     Solonsky, Alexandr    UKR 14132141  1970 1,5 5 1,44  0,06 2135 1818

  55     Vatinyan, Gor         UKR 14122260  1965 5,5 9 2,98  2,52 2097 2177

  56     Kazakov, Maksym       UKR 14128756  1937 2,0 6 1,79  0,21 2097 1731

  57     Musiienko, Danylo     UKR 14125161  1914 2,0 6 1,73  0,27 2078 1772

  58     Burak, Ilona          UKR 14130254  1787 2,5 8 1,04  1,46 2116 1901

  59     Mamula, Sergey        UKR 14132583  1697 1,0 6 0,75  0,25 2032 1651

  60     Andruschenko, Anatoly UKR        0     0 2,5 8            2124 1983

  61     Chaika, Mykola        UKR        0     0 1,5 8            2013 1762

  62     Datsko, Arkady        UKR 14127822     0 2,0 9            2049 1829

  63     Luchaninov, Roman     UKR 14125234     0 2,5 8            2055 1794

  64     Malyi, Ivan           UKR        0     0 3,0 8            1948 1822

  65     Paschenko, Vladimir   UKR        0     0 3,5 9            2148 2068

  66     Shilo, Nikolay        UKR 14128870     0 4,0 9            2159 2116

  67     Sokolenko, Yaroslav   UKR        0     0 4,5 9            2081 2081

  68     Yaremenko, Roman      UKR        0     0 2,5 8            2030 1889

  69     Yurasov, Oleg         UKR        0     0 4,0 8            2269 2269

  70     Shepelev, Igor        UKR 14114909  2152 2,5 6 3,28 -0,78 2118 2061

 


-

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1        IM  2546 14100690  6.5 2326  9  6.5 -0.45

  2             2481 14114313  6.0 2280  9  6   -0.79

  3                2473 14107945  7.0 2351  9  7   +1.07

  4            - FM  2457 14114224  6.5 2270  9  6.5 -0.08

  5                2405 14117517  6.5 2323  9  6.5 +1.05

  6              2409 14115220  6.0 2351  9  6   +0.84

  7 Tovmasian, Vardges         ARM     2371 13302736  6.5 2304  9  6.5 +1.25

  8          IM  2408 14104881  6.5 2228  9  6.5 +0.00

  9      IM  2390 14103958  6.5 2301  9  6.5 +0.98

 10          FM  2342 14103249  5.5 2182  9  5.5 -0.76

 11         FM  2321 14117452  5.0 2262  8  4.5 -0.11

 12              2370 14117533  6.5 2256  9  6.5 +0.70

 13                   2374 14119846  5.5 2353  9  5.5 +0.85

 14                2365     5307  6.0 2292  9  6   +0.71

 15                FM  2267 14123185  5.5 2164  9  5.5 -0.24

 16             2335 14113538  6.0 2182  7  5   +0.10

 17          FM  2231 14121514  5.5 2338  9  5.5 +2.20

 18             2313 14105373  5.0 2153  9  5   -1.36

 19       FM  2340 14105381  4.5 2156  9  4.5 -2.13

 20                2303 14106442  5.5 2238  9  5.5 +0.23

 21                 2299 14106019  4.0 2189  9  4   -1.77

 22             2368 14107171  5.0 2207  9  5   -1.22

 23          2292 14127130  5.0 2298  9  5   +0.64

 24              2252 14131803  5.0 2121  9  5   -0.95

 25               2318 14114259  5.5 2284  9  5.5 +0.66

 26              2240 14118440  4.5 2240  9  4.5 +0.02

 27          IM  2383 14120534  4.0 2129  9  4   -3.20

 28            2234 14122332  5.0 2192  9  5   +0.05

 29              2289 14118688  5.0 2172  9  5   -0.75

 30                2235 14123452  5.0 2268  9  5   +0.90

 31                 2199 14124327  3.5 2183  9  3.5 -1.17

 32               2203 14121620  4.5 2208  7  3.5 +0.04

 33             2198 14109131  3.5 2124  9  3.5 -1.86

 34              2239 14115751  5.5 2194  9  5.5 +0.46

 35                 2139 14104261  5.0 2317  9  5   +2.52

 36           WFM 2229 14124122  4.0 2252  9  4   -0.26

 37           WFM 2107 14104946  4.5 2297  9  4.5 +2.09

 38            WFM 2225 14118874  4.5 2159  9  4.5 -0.75

 39               2193 14101920  3.5 2275  9  3.5 -0.06

 40         2165 14126001  4.0 2188  9  4   -0.27

 41                2138 14120640  4.0 2199  8  3.5 +0.12

 42 Mulenko, Alexander         RUS     2065 24105430  5.0 2179  9  5   +1.77

 43               2275 14116367  4.0 2176  9  4   -1.63

 44             2127 14125986  4.0 2108  9  4   -0.79

 45             1      2066 14125013  0.0 2141  3  0   -1.24

 46           1      2025 14129140  4.0 2266  9  4   +2.10

 47               2140 14131064  4.5 2279  9  4.5 +1.63

 48             2147 14116596  4.5 2266  9  4.5 +1.39

 49              2119 14116120  3.5 2135  8  2.5 -1.33

 50              2116 14119323  3.5 2242  9  3.5 +0.44

 51                2076 14111373  3.0 2152  9  3   -0.62

 52              2098 14120712  2.0 2084  8  2   -2.18

 53            2094 14128470  2.5 2140  9  2.5 -1.48

 54          2121 14132141  3.0 2162  7  3   -0.12

 55                  2140 14122260  5.5 2204  9  5.5 +1.78

 56            1      2068 14128756  3.5 2152  8  2.5 -0.67

 57              2123 14125161  4.0 2157  8  3   -0.65

 58               1      1971 14130254  3.0 2212  9  3   +1.14

 59             1      1952    14124  3.0 2145  8  2   -0.10

 60              1900           2.5 2204  8  2.5 +1.32

 61             1      2081 14126257  2.5 2135  8  1.5 -1.97

 62            1      2013     6444  2.0 2145  9  2   -0.93

 63               2110    22351  2.5 2153  9  2.5 -1.49

 64                   2076    25033  4.0 2107  9  4   -0.13

 65          1      1982    18092  3.5 2244  9  3.5 +1.82

 66                 2059    22313  4.0 2222  9  4   +1.37

 67         1      2064    26120  4.5 2191  9  4.5 +1.50

 68            1      2087    18192  3.5 2115  8  2.5 -1.21

 69                  2167    26150  5.0 2332  8  4   +1.72

 70                2224 14114909  4.0 2196  6  2.5 -0.74


 

--------------------------------------------------------------------------

No                .                    /.

--------------------------------------------------------------------------

 1         /m      2546       14100690   13.01.1968

 2                 2481       14114313   13.01.1983

 3                    2473       14107945   06.12.1979

 4             /f      2457   -    14114224   09.05.1989

 5                    2405       14117517   31.07.1989

 6                  2409       14115220   23.03.1981

 7  Tovmasian, Vardges                2371   ARM    13302736   01.11.1990

 8           /m      2408       14104881   28.01.1960

 9       /m      2390       14103958   22.08.1963

10           /f      2342       14103249   27.05.1963

11          /f      2321       14117452   18.04.1960

12                  2370       14117533   19.03.1991

13                       2374       14119846   18.10.1991

14                    2365           5307   08.12.1950

15                 /f      2267       14123185   02.08.1964

16                 2335       14113538   04.09.1987

17           /f      2231       14121514   25.09.1989

18                 2313       14105373   30.03.1968

19        /f      2340       14105381   30.03.1956

20                    2303       14106442   08.06.1965

21                     2299       14106019   10.02.1971

22                 2368       14107171   12.03.1946

23              2292       14127130   15.01.1995

24                 2252       14131803   11.05.1975

25                   2318       14114259   25.04.1984

26                  2240       14118440   09.02.1950

27           /m      2383       14120534   26.11.1949

28                2234       14122332   18.07.1971

29                  2289       14118688   06.02.1991

30                    2235       14123452   21.10.1993

31                     2199       14124327   13.02.1996

32                   2203       14121620   05.09.1988

33                 2198       14109131   16.11.1949

34                 2239       14115751   17.06.1977

35                     2139       14104261   21.11.1955

36            /wf     2229       14124122   14.11.1993

37            /wf     2107       14104946   18.11.1966

38             /wf     2225       14118874   19.06.1992

39                   2193       14101920   30.11.1970

40             2165       14126001   10.03.1995

41                    2138       14120640   24.03.1955

42  Mulenko, Alexander                2065   RUS    24105430   14.09.1961

43                   2275       14116367   23.01.1998

44                 2127       14125986   03.08.1995

45              1        2066       14125013   07.11.1979

46            1        2025       14129140   20.09.1990

47                   2140       14131064   24.07.1994

48                 2147       14116596   26.09.1978

49                  2119       14116120   03.12.1987

50                  2116       14119323   24.07.1981

51                    2076       14111373   14.05.1970

52                  2098       14120712   15.08.1951

53               2094       14128470   17.01.1971

54              2121       14132141   03.04.1995

55                      2140       14122260   09.04.1997

56             1        2068       14128756   15.05.1997

57                  2123       14125161   19.04.1999

58                1        1971       14130254   30.04.1996

59              1        1952          14124   16.03.1997

60                 1900                  09.11.1968

61              1        2081       14126257   19.03.1951

62             1        2013           6444   27.08.1998

63                  2110          22351   18.08.1994

64                       2076          25033   29.06.1958

65           1        1982          18092   08.11.1982

66                     2059          22313   09.12.1937

67          1        2064          26120   28.07.1997

68             1        2087          18192   08.10.1999

69                      2167          26150   04.08.1933

 


- (90 .).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    9              45w  43b1  32w1  27b1   3w0  71b1  31w1   7w1  11b1    1  7.5

       14              1   50b1  33w  63b1   7w0  40b1   1w1   4b1   2b1   3w1   -1  7.5

  3.   13         1   49w1  31b0  39w1  25b1  71w0  37b1  34w1   6b1   2w1    1  7.0

  4.    3                 39w0  45b1  41w1  24b1   9b1  15w1   7b1  11w  14b0   -1  6.5

        1               37w1  22b1  17w1  12b   2w0  14b0  36w1  27b1  31w1    1  6.5

       11                47w1  25b1  23w1   2b0  17w1   4b1  12w1   3b   9w0    1  6.5

  7.    2               38b1  24w1  19b1  11w1   1b1   7w0  21b1  14w0  13b0   -1  6.0

        7              43w  36b1  18w1  14b1  12w1   2b1   3w0   9b0  17w    1  6.0

       15                1   51w1  34b1  31w   6b1   4w   3b0   8w  10b  37w1    1  6.0

        4             40b  61w1  28b1  21w1  15b  11w0  14w0  55b1  71b1   -1  6.0

       10            46b1  28w  33b  30w1  21b0  24w1  71b  15w  26b1   -1  6.0

       17            53w1  35b1   1b0  44w1  11b0  33w1   5b  21w1   7b   -1  6.0

        8            44b0  53w1  38b1  26w1  19b1  21w0  15b  28w  52b1   -1  6.0

       28          1   62w1  10b   4w0  43b0  35w1  47w1  40b1   8b   6w1    1  6.0

 15.   71             1      =     =  35w1  23b1  13b1   9w0  10w  12b1   4w0    1  5.5

       31          1   65b1  13w1  15b     =  16w1     =   9b0   5w1   1b0   -1  5.5

       12           48b1  30w1  44b1   1w   7b0  27w1  11b0  71w0  62b1   -1  5.5

       27              1   61b  40w1   5b1   9w0  47b1  12b0  25w1   1w0  72b1   -1  5.5

       34           1   67b1  15w0     =  45b1  43w1     =  13b0  72w  32b1   -1  5.5

        5                41w1  23b0  27w0  53b1  51w1  36b1  17w  31b0  29w1    1  5.5

 21.   21              1   56w1  70b1   6w1   4b0  10w1   8b1   2w0  17b0     -    0  5.0

        6           1   42b1  26w1  21b0  15w0  44b1  23w1  55b1  13w0  28b0   -1  5.0

       19              1   55w1  39b1   2w0  29b1   8w0  25b0  33w1  37b0  40w1    1  5.0

       33              1   66w1  14b  10w  16b0  59w1  17b0  19b0  50w1  49b1   -1  5.0

       24              1   58w1   2b0  51w1   3w0  61b1  10b0  43w0  41b1  55w1    1  5.0

       39         1    3b1  19w0  13b0  61w0  54b1  57w  53w1  58b  69w1    1  5.0

       26                  1   60w1   6b0  58w1   8b0  55w0  51b1  45w1  43b1  10w0    1  5.0

       37           1b0  57w  61b  54w1  63b1  13w0  23b1  19w1  15b0   -1  5.0

       52                1   16w0  66b  36w0  60b1  18w1  20b1  29w  25b1   8w0    1  5.0

       58             24b0  42w1  26b0  50w1  30b  40w0  47b1  39w  43w1    1  5.0

       46          1   10w0  60b1  16w0  56b1  23w0  63b0  64w1  20b1  25w1    1  5.0

 32.   40          1    4w  27b0  66w1  18b1  14w0  58b1  28w0  30w1  19b0    1  4.5

       36             1   69b   7w0  52b1  22w1  49b1   5w0   1b0  62w0  63b1   -1  4.5

       72           1      =     =     =     =  29w  32b  16w1  34b  27w0    1  4.5

       44         1    8w1  16b1  12w0  17b0   6w0  59b1  32w0  18b  35w1    1  4.5

       45            1    9b   3w0  69b1  34w0  38b  61w1  26b0  47w1  16w    1  4.5

       16              1   52b1  44w0  46b1  33w1  31b0  55w0  72b0  63w1  45b   -1  4.5

       32             1      =  69w1   9b0  47w0  22b1  72w  44b1  29b  34w0    0  4.5

       29         1   63b0  55w1  62b1  19w0  72b  49w1  52b  32w   5b0   -1  4.5

       62            1   28b0  48w1  29w0  41b1  25w0  18b  42w1  36b1  12w0    1  4.5

 41.   43                1    7b   9w0  57b1  28w1  34b0  30w  24b1  26w0  58b0   -1  4.0

       25          1   59b1  11w0  50b1  13w0  62b1  19w1  27b0  52w0  46b0   -1  4.0

       55                19b0  29b0  67w1  38w1  26b1  16b1   6w0   4w0  24b0   -1  4.0

       53                 17b0   8b0  64w1   5w0  70b  22w1  39b0  48w1  30b   -1  4.0

       30              1   64w1  12b0  70w1  10b0  58w  43b  63w  40b0  53w    1  4.0

       50        1   14w0  64b1  25w0  58b0  56w1  69b  35w  33b0  23w1    1  4.0

       49             1   13b0  67w1  22w  20b1  36w0  29b0  69w  23b1  33w0    1  4.0

       18                  54b1  63w   7b0  40w0  52b0  62w  60b1  44w  57b   -1  4.0

       69            36w  32b0  45w0  64b1     =  50w  49b  38w1  39b0    0  4.0

       22                  20w1   1w0  49b  36b0  32w0  53b0  59w1  42b  64w1    1  4.0

       57                 23w0  37b  43w0  66b1  20w  39b  41w  35b  18w    1  4.0

       20            1   22b0  54w1  47b  49w0  57b  52w0  61b1  46w0  42w1    1  4.0

 53.   63             1   29w1  18b  14w0  35b  37w0  46w1  30b  16b0  36w0    1  3.5

       35                    +  17w0  71b0  63w  28b0  48w1  50b  57w  44b0    0  3.5

       41               1    5b0  59w1   3b0  62w0  68b  70w1  57b  24w0  51b   -1  3.5

       51              1   15b0  68w1  24b0  70w1   5b0  26w0  38b0  54b1  41w   -1  3.5

       38         1    2w0  56b1   8w0  55b0  45w  60b  51w1  69b0  59w    1  3.5

       59                   25w0  41b0  42b1  48w1  33b0  44w0  22b0  68w1  38b   -1  3.5

       56                   21b0  38w0  68b1  46w0  50b0  54w  48b0  67w1  47b1   -1  3.5

       68                -  51b0  56w0  65b1  41w  42b0  54w1  59b0  66w1    0  3.5

 61.   23         1   57b1   5w1  11b0  71w0  46b1   6b0  37w0  49w0  50b0   -1  3.0

       61        1   27w   4b0  37w  39b1  24w0  45b0  20w0  66b0  65w1    1  3.0

       42           1    6w0  58b0  59w0  67b1     =  68w1  62b0  22w  20b0    0  3.0

       48                 12w0  62b0  60w  59b0  66w1  35b0  56w1  53b0  70b   -1  3.0

       66              33b0  52w  40b0  57w0  48b0  67w  70b1  61w1  68b0   -1  3.0

       70                   +  21w0  30b0  51b0  53w  41b0  66w0  65b1  48w    0  3.0

       64              1   30b0  50w0  53b0  69w0  67b1  65w1  46b0  60w1  22b0   -1  3.0

 68.   47             1   11b0  65w1  20w  32b1  27w0  28b0  58w0  45b0  56w0    1  2.5

       54                 18w0  20b0  65w1  37b0  39w0  56b  68b0  51w0  67b1   -1  2.5

 70.   60         1   26b0  46w0  48b  52w0  65b1  38w  18w0  64b0     -    0  2.0

 71.   67                 34w0  49b0  55b0  42w0  64w0  66b  65w  56b0  54w0    1  1.0

 72.   65               31w0  47b0  54b0  68w0  60w0  64b0  67b  70w0  61b0   -1  0.5


  -

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1                2268     9180  6.5 2059  9  6.5 -0.36

  2                2211     1036  6.0 2087  9  6   +0.03

  3                  2180 14104903  6.5 2047  9  6.5 +0.40

  4              2163 14118971  6.0 2003  9  6   -0.35

  5                 2142 14107791  5.5 1992  9  5.5 -0.77

  6          1      2118 14112132  5.0 2012  9  5   -0.76

  7               2115 14126370  6.0 2085  9  6   +1.12

  8             2109 14131293  6.0 1996  9  6   +0.15

  9               2103 14110059  7.5 2032  9  7.5 +2.16

 10             2100 14116600  6.0 2012  9  6   +0.41

 11                 2096    26044  6.5 2091  9  6.5 +1.95

 12            2095     7080  5.5 2026  9  5.5 +0.18

 13        1      2094    11016  7.0 2025  9  7   +1.67

 14             1      2094    20122  7.5 2079  9  7.5 +2.86

 15               1      2064    26083  6.0 2065  9  6   +1.53

 16             1      2063    18222  4.5 1963  9  4.5 -1.21

 17             2062 14124530  6.0 2059  9  6   +1.45

 18                   2060 14127717  4.0 1934  9  4   -2.00

 19             1      2049    12129  5.0 2027  9  5   +0.21

 20           1      2047     6565  4.0 1935  9  4   -1.86

 21             1      2043    20093  5.0 2058  8  5   +1.19

 22                    2035     6450  4.0 1981  9  4   -1.16

 23        1      2035    20095  3.0 1998  9  3   -1.96

 24             1      2033    26173  5.0 2003  9  5   +0.12

 25         1      2033     5394  4.0 1979  9  4   -1.15

 26                 1      2030     1131  5.0 1983  9  5   -0.08

 27             1      2024    20036  5.5 2062  9  5.5 +1.45

 28         1      2021    18088  6.0 2028  9  6   +1.58

 29        1      2017    18106  4.5 1977  9  4.5 -0.50

 30             1      2014    18036  4.0 1935  9  4   -1.44

 31         1      2012    18201  5.5 2076  7  4.5 +1.59

 32            1      2010 14128624  4.5 1996  8  4   -0.15

 33             1      2008     7158  5.0 1990  9  5   +0.32

 34          1      2005    18003  5.5 1999  7  4.5 +0.96

 35                   2002    11022  3.5 1951  8  2.5 -2.06

 36            1      2000    11018  4.5 1993  9  4.5 -0.10

 37           1994 14121352  5.0 2008  9  5   +0.64

 38        1         1993     9277  3.5 1953  9  3.5 -1.50

 39        1      1986     7150  5.0 1957  9  5   +0.14

 40         1      1981     7148  4.5 2014  9  4.5 +0.41

 41              1      1974    22423  3.5 1949  9  3.5 -1.32

 42          1      1966    18247  3.0 1935  8  2.5 -1.83

 43               1      1960     7089  4.0 2013  9  4   +0.16

 44        1      1958     6372  4.5 2047  9  4.5 +1.06

 45           1      1954     7161  4.5 2001  9  4.5 +0.54

 46         1      1950 14130297  5.0 1973  9  5   +0.76

 47            1      1941    18218  2.5 1972  9  2.5 -1.62

 48                   1935    18240  3.0 1908  9  3   -1.85

 49            1 -     1927    10128  4.0 1982  9  4   +0.17

 50       1      1918     7151  4.0 1954  9  4   -0.07

 51             1      1908    25040  3.5 1971  9  3.5 -0.26

 52               1      1903 14126303  5.0 2003  9  5   +1.69

 53                   1900           4.0 1988  9  4   +0.53

 54                   1900           2.5 1922  9  2.5 -1.75

 55                  1900           4.0 2030  9  4   +1.03

 56                     1900           3.5 1920  9  3.5 -0.75

 57                   1900           4.0 1984  9  4   +0.52

 58               1900           5.0 1981  9  5   +1.51

 59                     1900           3.5 1967  9  3.5 -0.18

 60        1      1895    22349  2.0 1935  8  2   -1.56

 61       1      1890     6464  3.0 1978  9  3   -0.47

 62           1      1881    18248  4.5 2011  9  4.5 +1.56

 63            1      1870     7168  3.5 2022  9  3.5 +0.81

 64             1      1812 14127938  3.0 1901  9  3   -0.46

 65                 1800           0.5 1872  9  0.5 -3.13

 66                1800           3.0 1891  9  3   -0.41

 67                   1800           1.0 1890  9  1   -2.41

 68               1800           3.5 1894  8  3.5 +0.52

 69              1800           4.0 1950  8  3.5 +1.08

 70                  1800           3.0 1922  8  2   -0.73

 71            1      1941    18179  5.5 2085  7  4.5 +2.32

 72         1      2108 14128152  4.5 2024  5  2.5 -0.57

 


 

--------------------------------------------------------------------------

No                .                    /.

--------------------------------------------------------------------------

 1                    2268           9180   27.06.1975

 2                    2211           1036   19.03.1937

 3                      2180       14104903   28.05.1932

 4                  2163       14118971   08.09.1960

 5                     2142       14107791   21.01.1994

 6           1        2118       14112132   19.02.1938

 7                   2115       14126370   01.05.1944

 8                 2109       14131293   07.05.1979

 9                   2103       14110059   14.07.1967

10                 2100       14116600   15.11.1950

11                     2096          26044   23.08.1994

12                2095           7080   28.03.1995

13         1        2094          11016   02.03.1938

14              1        2094          20122   31.03.1988

15                1        2064          26083   20.05.1994

16              1        2063          18222   11.01.1954

17                 2062       14124530   02.03.1984

18                       2060       14127717   18.08.1991

19              1        2049          12129   28.08.2001

20            1        2047           6565   22.05.2000

21              1        2043          20093   16.04.1978

22                       2035           6450   03.09.1959

23         1        2035          20095   08.07.1970

24              1        2033          26173   01.12.1994

25          1        2033           5394   28.11.2000

26                  1        2030           1131   08.02.1996

27              1        2024          20036   12.05.1994

28          1        2021          18088   06.12.1961

29         1        2017          18106   16.08.1951

30              1        2014          18036   17.07.1940

31          1        2012          18201   25.05.1961

32             1        2010       14128624   17.09.1974

33              1        2008           7158   04.02.1999

34           1        2005          18003   13.08.1958

35                      2002          11022   25.08.1992

36             1        2000          11018   09.03.1937

37               1994       14121352   29.11.1938

38         1        1993              9277   19.04.2000

39         1        1986           7150   12.07.1996

40          1        1981           7148   27.01.1995

41               1        1974          22423   06.04.1997

42           1        1966          18247   04.07.1974

43                1        1960           7089   22.03.1984

44         1        1958           6372   12.02.1994

45            1        1954           7161   23.07.1995

46          1        1950       14130297   14.01.1997

47             1        1941          18218   18.04.1994

48                      1935          18240   12.11.1996

49             1        1927   -       10128   27.06.1998

50        1        1918           7151   23.07.1996

51              1        1908          25040   29.01.1941

52                1        1903       14126303   16.11.1996

53                      1900                  14.02.1998

54                      1900                  18.06.2002

55                     1900                  07.08.1949

56                        1900                  03.09.1994

57                      1900                  01.11.1963

58                  1900                  17.04.1983

59                        1900                  01.11.1997

60         1        1895          22349   02.02.1939

61        1        1890           6464   11.08.1997

62            1        1881          18248   11.07.1949

63             1        1870           7168   20.07.1996

64              1        1812       14127938   30.04.1965

65                    1800                  15.04.1994

66                   1800                  25.06.1984

67                      1800                  05.05.1996

68                  1800                  25.11.1978

69                 1800                  08.08.1996

70                     1800                  20.08.1952

71             1        1941          18179   15.01.1943


(90 .).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    1    1             38w1  16b1   7w1   4b1   2w   3b1   6b1  13w  14b1   -1  8.0

  2.    2            1   30w1  20b1  10w1   6b1   1b   5w1  11b1   4w1  13b0   -1  7.5

  3.    6           1   34w1  24b1  26w1   2w0  15b1  10b1   1w0   3b1   8w1    1  7.0

       13              1   42w1  28b1   5w   7b1   3w0   8w1   9b1   1b   2w1    1  7.0

  5.   11                40w  54b1   9w1   3b0  20w1  16b1   2w0  27b1  30w1    1  6.5

       12            1   41b1  27w1   3w   5b0  24w  26b1  30w  16b1   7w1    1  6.5

  7.    3          1   31b1  15w1  12b  11w1  13b1   1w0   5b   6w0  22w1    1  6.0

        4         1   32w1  22b1  14w1   1w0   5b0  20b1  18w1   2b0  28w1    1  6.0

        5          1   33b1  17w1  13b  12w1   4w1   2b0   3w   8b0  44w1    1  6.0

        8                   36w1  26b0  30w1  22b1  14w1  13b0  44w1   5w1   6b0    1  6.0

       14             1   43b1  29w1   4b0  23w1   8b0  31w1   7w1  10b1   1w0    1  6.0

       20                   49b1   2w0  37b1  34w1  11b0   4w0  31b1  57w1  26b1   -1  6.0

 13.   15           1   44w1   3b0  32w1  26b1   6w0  28b1  10w  30b0  38w1    1  5.5

       30               2b0  43w1   8b0  47w1  59b1  17w1  12b  15w1  11b0   -1  5.5

       16             1   45b1   1w0  33b1  27w  25b1  11w0  19b1  12w0  23b1   -1  5.5

       27                56w1  12b0  44w1  16b  18w0  36b1  38w1  11w0  10b1    1  5.5

       40                 11b  47w1  21b  19w0  31b0  33w1  23b  25w1  18b1   -1  5.5

 18.    7        1   35b1  19w1   1b0  13w0  34b1  22w1  14b0  24w1  12b0   -1  5.0

       26                     55b1   8w1   6b0  15w0  39b1  12w0  56b1  18b1  20w0   -1  5.0

        9                  37b1  21w  11b0  41w1  19b  24w1  13w0  22b0  35w1    1  5.0

       44                 15b0  31w1  27b0  33w1  23b1  25w1   8b0  21w1   5b0   -1  5.0

       28                   57b1  13w0  47b1  18b1  10w0  15w0  17b1  19w1   4b0   -1  5.0

       22               51b1   4w0  39b1   8w0  37b1   7b0  32w1   9w1   3b0   -1  5.0

       24             53b1   6w0  41b  29w1  12b   9b0  43w1   7b0  37w1   -1  5.0

       21              50w1   9b  40w  10b0  38w0  41w1  37b1  44b0  43w1    1  5.0

       32            4b0  45w1  15b0  43w0  49b1  47w1  22b0  52w1  57b1   -1  5.0

       47          18w1  40b0  28w0  30b0  58w1  32b0  59w1  33w1  25b1    1  5.0

 28.   10                 39b1  23w1   2b0  21w1  28b1   6w0  15b  14w0  27w0    1  4.5

       23           52w1  10b0  38w1  14b0  44w0  39b1  40w  29b1  16w0    1  4.5

       38                   1b0  53w1  23b0  57w1  21b1  19w  27b0  55w1  15b0   -1  4.5

       19               48w1   7b0  36w  40b1   9w  38b  16w0  28b0  29w1    1  4.5

       54               25b  11w0  31b0  56b1     -     -  46w1  36w1  55b1   -1  4.5

 33.   18                47b0  25w1  35b1  28w0  27b1  43w1   4b0  26w0  40w0    1  4.0

       31                3w0  44b0  54w1  46b1  40w1  14b0  20w0  43b0  42b1   -1  4.0

       43                14w0  30b0  52w1  32b1  29w1  18b0  24b0  31w1  21b0   -1  4.0

       57                   28w0     =     =  38b0  48w1  35b1  41w1  20b0  32w0    1  4.0

       37                     9w0  52b1  20w0  50b1  22w0  59b1  21w0  17w1  24b0    1  4.0

       41            12w0  58b1  24w   9b0  55w1  21b0  57b0  42w  17b1   -1  4.0

       33                5w0  46b1  16w0  44b0  50w1  40b0  48w1  47b0  51b1   -1  4.0

       34                 6b0  49w1  17b1  20b0   7w0  56w0  25b0  59w1  52b1   -1  4.0

       35                 7w0  50b1  18w0  48b1  17b0  57w0  49b1  56w1   9b0   -1  4.0

       39             10w0  56b1  22w0  58b1  26w0  23w0  52b0  53b1  48w1    1  4.0

 43.   25              54w  18b0  42w1  36b1  16w0  44b0  34w1  40b0  47w0    1  3.5

       36                 8b0  51w1  19b  25w0     +  27w0  55b0  54b0  56w1    0  3.5

       29                58w1  14b0  55w  24b0  43b0  45w1  42b1  23w0  19b0   -1  3.5

       55            26w0  42b1  29b  17w0  41b0     +  36w1  38b0  54w0    0  3.5

 47.   17                  46w1   5b0  34w0  55b1  35w1  30b0  28w0  37b0  41w0    1  3.0

       56                 27b0  39w0  45b1  54w0  46w1  34b1  26w0  35b0  36b0   -1  3.0

       42            13b0  55w0  25b0  51w1  52b1     =  29w0  41b  31w0    0  3.0

       52             23b0  37w0  43b0  45w1  42w0  46b1  39w1  32b0  34w0    1  3.0

       59                  =     =     =     =  30w0  37w0  47b0  34b0  53w1    1  3.0

       48              19b0     =     =  35w0  57b0  51w1  33b0  49w1  39b0   -1  3.0

       50                    21b0  35w0  53b1  37w0  33b0  49w0  51b0     +  58w1    0  3.0

       45                     16w0  32b0  56w0  52b0  53w1  29b0  58w0  46b1  49w1    1  3.0

       51               22w0  36b0  46w0  42b0     +  48b0  50w1  58b1  33w0    0  3.0

 56.   49                  20w0  34b0  58w0  53b1  32w0  50b1  35w0  48b0  45b0   -1  2.0

       46             17b0  33w0  51b1  31w0  56b0  52w0  54b0  45w0     +    0  2.0

       58               29b0  41w0  49b1  39w0  47b0  53w0  45b1  51w0  50b0   -1  2.0

       53                 24w0  38b0  50w0  49w0  45b0  58b1     +  39w0  59b0    0  2.0


 

------------------------------------------------------------------------

No                 .                 /.

------------------------------------------------------------------------

 1              1      2134       14132524   06.04.1998

 2            1      2064          26167   18.04.1999

 3          1      2013           7123   01.01.1998

 4         1      1942           7177   07.03.2003

 5          1      1936          22496   13.01.2002

 6           1      1931          11019   26.07.1999

 7        1      1925           1578   22.12.2000

 8               1      1900                  06.12.2002

 9              1      1900                  07.03.1999

10             1      1900                  22.08.1997

11            1      1900                  15.02.2002

12            1      1888           1464   12.03.1997

13              1      1886           1472   12.03.1998

14             1      1881           1533   18.02.2002

15           1      1861           9294   12.08.2002

16             1      1836           1534   12.06.2000

17              2      1800                  27.04.2000

18            2      1800                  25.02.2003

19           2      1800                  06.06.2001

20               2      1800                  22.06.2001

21          2      1800                  02.05.2004

22           2      1800                  04.08.2002

23       2      1800                  09.06.2002

24         2      1800                  06.09.2000

25          2      1800                  14.08.2000

26                 2      1800                  28.06.2002

27            2      1800                  27.03.1997

28               2      1800                  13.12.1999

29            2      1800                  28.04.2003

30          2      1800                  13.05.1997

31           2      1800                  28.03.2000

32       3      1700                  15.09.1999

33           3      1700                  26.04.2003

34            3      1700                  21.12.2002

35            3      1700                  28.12.1998

36            3      1700                  21.05.2003

37               3      1700                  04.06.2001

38              3      1700                  27.09.2001

39         3      1700                  27.02.2003

40             3      1700                  11.01.1998

41        3      1700                  18.01.2004

42        3      1700                  27.11.2001

43            3      1700                  29.11.2001

44             3      1700                  31.01.2002

45                 3      1700                  22.07.2002

46         3      1700                  16.12.2002

47      4      1600                  12.09.1999

48          4      1600                  03.12.2001

49              4      1600                  28.04.2004

50                4      1600                  02.02.2004

51           4      1600                  14.12.2001

52         4      1600                  22.12.2001

53             4      1600                  01.11.2003

54           4      1600                  28.06.2002

55        4      1600                  16.11.1998

56             4      1600                  14.10.1995

57               4      1600                  29.12.2000

58           4      1600                  24.04.2004


(8 2011 ., 15 .)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    CB Score

--------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    2             39w1  23b1  15w1   7b1   5w1   9b   3w1    1  6.5

  2.    5               42b1  24w1  14b1   8w1   2b0  20w1   9w1    1  6.0

  3.    9  Tovmasian, Vardges           46b1  28w1  18b1   4w1   1b1   2w   5b0   -1  5.5

       10             47w1  31b1   3w1  17b0  22w1  11b1  19w    1  5.5

       19                    56b1  36w1   4b0  44w1   8b1  12w1  10b   -1  5.5

        4              41w1  25b1  19w1   9b0  17w  34b1   7w1    1  5.5

        1            38b1  20w  30b1  34w1   9w0  15b1  17w1    1  5.5

  8.   17         54b1  34w  12b1  10w1   4b   6w1   1b0   -1  5.0

        3             40b1  22w1  10b0  28w1  16b1  14w1   2b0   -1  5.0

       14              51w1  35b1   5w0  27b1  23w1   3b0  11w1    1  5.0

        8                  45w1  29b1  27w1   5b0  19w0  26b1  23w1    1  5.0

        6          43w1  27b0  33w1  32b1  18w1  17b0  22w1    1  5.0

       24              61w1   5b0  49w1  60b1  11w0  51b1  18w1    1  5.0

 14.   20            57w1   1b  11w  48b1   7w1   5b0  27w    1  4.5

       27                64b1   6w1   8b0  14w0  46b1  16w1  20b   -1  4.5

       15             52b1  32w1   2b0  42w  54b1   1w0  43b1   -1  4.5

       12              49w1  33b  17w0  35b1  42w1  19b0  34w1    1  4.5

       44              1    7w0  63b1  21w1  19b0  25w  29b1  31w1    1  4.5

       35              1   72b1  14w0  59b  12w0  64b1  75w1  21w1    1  4.5

 20.    7              44b1  26w1  16b1   2w0  20b0  28w1   4b0   -1  4.0

       23               60b1   2w0  46b1  50w1  14b0  49w1   8b0   -1  4.0

       11            48b1  30w  20b  36w1  24b1  10w0  14b0   -1  4.0

       18               55w1  75b1   9w0  43b1   6b0  50w1  24b0   -1  4.0

       22            59w1   3b0  47w1  51b1  10b0  60w1   6b0   -1  4.0

       28              65w1   9b0  53w1   3b0  47w1   7b0  45w1    1  4.0

       16               53w1  37b1   7w0  39b1   3w0  27b0  42w1    1  4.0

       50                1   13w  21b  29w1  23b0  33w1  18b0  40w1    1  4.0

       39               2b0  56w1  64b1  16w0  60w0  61b1  51w1    1  4.0

       47              1   10b0  66w1  22b0  73w1  28b0  32w1  30b1   -1  4.0

       26          63w1   7b0  51w0  61b1  45w1   8w0  49b1    1  4.0

       58              1   21w  13b0  57w1  31b1  34b0  30w  36b1   -1  4.0

 32.   34                71w1  17b  13w1   1b0  58w1   4w0  12b0    1  3.5

       42               5w0  61b1  75w1  15b  12b0  65w1  16b0   -1  3.5

       33                 70b1  12w   6b0  30w  50b0  56w1  54b   -1  3.5

       21             58b  50w  44b0  59w1  43b  48w1  35b0   -1  3.5

       13           50b  58w1  34b0  54w0  56b  66w1  46b   -1  3.5

       54              1   17w0  71b1  31w  13b1  15w0  40b  33w    1  3.5

       31            68b1  10w0  54b  58w0  59b1  63w1  44b0   -1  3.5

       46                9w0  65b1  23w0  71b1  27w0  67b1  13w    1  3.5

       48  Mulenko, Alexander           11w0  67b1  25w1  20w0  30b  21b0  57w1    1  3.5

       43                 6b0  62w1  73b1  18w0  21w  25b1  15w0    1  3.5

       25               62b1   4w0  48b0  55w1  44b  43w0  60b1   -1  3.5

       63         1   26b0  44w0  72b  52w1  37w1  31b0  29w1    1  3.5

       52              1   15w0  69b0  65w  63b0  38b1  72w1  75b1   -1  3.5

 45.   51                14b0  70w1  26b1  22w0  36b1  24w0  39b0   -1  3.0

       30             67w1  11b   1w0  33b  48w  58b  47w0    1  3.0

       60              1   23w0  41b1  37w1  24w0  39b1  22b0  25w0    1  3.0

       49            1   12b0  68w1  24b0  74w1  32w1  23b0  26w0    1  3.0

       65             1   28b0  46w0  52b  38w1  41b1  42b0  37w   -1  3.0

       56              1   19w0  39b0  67w1  29b  13w  33b0  53w1    1  3.0

       32                69w1  15b0  55w1   6w0  49b0  47b0  61w1    1  3.0

       36             73w1  19b0  69w1  11b0  51w0  53b1  58w0    1  3.0

       40              3w0  59b0  38b1  66w1  75b  54w  50b0   -1  3.0

       45             1    8b0  64w0  68b1  69w1  26b0  70w1  28b0   -1  3.0

       37         74b1  16w0  60b0  64w  63b0  59w1  65b   -1  3.0

       66                1   29w0  47b0  41w1  40b0  71w1  13b0  55w1    1  3.0

       41             4b0  60w0  66b0  68w1  65w0  69b1  67w1    1  3.0

       70                33w0  51b0  61w0     +  55b1  45b0  59w1    0  3.0

 59.   29        66b1   8w0  50b0  56w  57b1  44w0  63b0   -1  2.5

       64            1   27w0  45b1  39w0  37b  35w0  57w0  72b1    1  2.5

       75              +  18w0  42b0  53b1  40w  35b0  52w0    0  2.5

       57            1   20b0  38w  58b0  72w1  29w0  64b1  48b0   -1  2.5

       38              1w0  57b  40w0  65b0  52w0  71b1  68w1    1  2.5

       74                37w0  55b0     +  49b0  67w0  68b  71w1    0  2.5

 65.   61             1   24b0  42w0  70b1  26w0  73b1  39w0  32b0   -1  2.0

       55         1   18b0  74w1  32b0  25b0  70w0  73w1  66b0   -1  2.0

       53            1   16b0  72w1  28b0  75w0  69b1  36w0  56b0   -1  2.0

       69                   32b0  52w1  36b0  45b0  53w0  41w0     +    0  2.0

       67                 30b0  48w0  56b0  62w1  74b1  46w0  41b0   -1  2.0

       73        1   36b0     +  43w0  47b0  61w0  55b0  62b1   -2  2.0

 71.   59          1   22b0  40w1  35w  21b0  31w0  37b0  70b0   -1  1.5

       72                   35w0  53b0  63w  57b0  62w1  52b0  64w0    1  1.5

       68                 31w0  49b0  45w0  41b0     +  74w  38b0    0  1.5

 74.   71                   34b0  54w0  62b1  46w0  66b0  38w0  74b0   -1  1.0

       62                1   25w0  43b0  71w0  67b0  72b0     +  73w0    0  1.0


- (10 2011 ., 5 .)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    R10   CB Score

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    3               39b1  28w1  15b1   5w0   8b1   6w1   4b0  11b1   7w1  17b1   -2  8.0

       17                53b1  71w1   4b0  34w1  10b1   8w1   2b1   7b1   1w1   3w0    0  8.0

  3.    4                40w1  29b1  17w1   1b  13w1   7b   3w1   5b  10b   2w    0  7.5

        7               43b1  32w1  46b1   2w1   5b1   4w   1b1  17w0   3b0  10w1    0  7.5

        6              42w1  31b  54w1  16b1   1w   3b0  19w  21b1  13w1   5b1    0  7.5

  6.    1            37b1  25w1  11b1   4w   6b  15b1   7w0  22w1  17b0  21b1   -2  7.0

        5             41b1  30w1  22b1   3b1   7w0  11b  13w1   4w   8b1   6w0    0  7.0

        2            38w1  27b1  13w   7b0  62w1  25b1  17w0  19b1  11w1   4b    0  7.0

       15            51b1  57w1   3w0  41b1  37b1   1w0  22b0  50w1  31w1  29b1    0  7.0

 10.   13               49b1  45w1   2b  50w1   4b0  12w1   5b0  32w1   6b0  36w1    0  6.5

       11  Tovmasian, Vardges           47b1  36w1   1w0  32b1  22b1   5w  16b1   3w0   2b0  28w1    0  6.5

       10                  46w0  60b1  39w1  28b1  17w0  20w1  18b1  29b1   4w   7b0    0  6.5

       31              1   67b1   6w   8b0  24w0  55b1  51w1  23b1  16w1  15b0  20w1    0  6.5

       12            48w1  46b0  40w1  38b1  25w  13b0  29w0  27b1  24b1  32w1    0  6.5

       23              59b  55w1  50b0  49w0  70w1  33b1  31w0  57b1  25w1   8b1    0  6.5

 16.   22               58w1  62b1   5w0  54b1  11w0  44b1  15w1   1b0  29w0  37b1    0  6.0

       29              65b1   4w0  57b0  53w1  43b1  37w1  12b1  10w0  22b1  15w0    0  6.0

       16             52w1  50b  33w1   6w0  49b1   9b1  11w0  31b0  37w  34w1    2  6.0

       21            57b0  53w1  43b1  37w0  51b1  41w1  14b1   6w0  30b1   1w0    0  6.0

       33            69b1   8w  16b0  14w0  26b1  23w0  60w1   9b1  40w  54b1    0  6.0

       18             54w0  51b0  59b1  48w1  40w1  36b1  10w0  37b0  52w1  45b1    0  6.0

       61           1   25w0     +  34b0  39b0  72w1  42b1  40w0  60b1  44w1  30w1    1  6.0

 23.    8          44w1  33b  31w1  19b1   3w0  17b0  24w1  20b1   5w0  23w0    2  5.5

       37               1w0  58b1  70w1  21b1  15w0  29b0  44w1  18w1  16b  22w0    2  5.5

       25                61b1   1b0  44w1  46w1  12b   2w0  20b0  49w1  23b0  70b1   -2  5.5

       46                1   10b1  12w1   7w0  25b0  32w  27b1  28b0  24w0  58b1   9w1    0  5.5

       32            68w1   7b0  52w1  11w0  46b  62b1   9w1  13b0  19w1  12b0    0  5.5

       40              1    4b0  65w1  12b0  67w1  18b0  53w1  61b1  28w0  33b  24w1    0  5.5

       28        64w1   3b0  47w1  10w0  41b0  48b1  46w1  40b1  36w  11b0    0  5.5

       20               56w1  54b0  42w1  62b  27w1  10b0  25w1   8w0  51b1  31b0    0  5.5

       36           1   72w1  11b0  62w0  52b1  54w1  18w0  43b1  14w1  28b  13b0    0  5.5

 32.   54               1   18b1  20w1   6b0  22w0  36b0  45w1  34b1  30w0  14b1  33w0    0  5.0

       51         1   15w0  18w1  30b1  27b  21w0  31b0  68w1  39b1  20w0  19b    0  5.0

       27            63b1   2w0  45b1  51w  20b0  46w0  58b1  12w0  49b  50w1    0  5.0

       19              55b  59w1  24b1   8w0  50b  57w1   6b   2w0  32b0  51w    0  5.0

       57         1   21w1  15b0  29w1   9b0  38w1  19b0  39w1  23w0  34b0  42b1    0  5.0

       34         70w0  56b1  61w1  17b0  44w0  52b1  54w0  48b1  57w1  16b0    0  5.0

       49              1   13w0   9b  60w1  23b1  16w0  38b0  62w1  25b0  27w  69b1    0  5.0

       53            1   17w0  21b0  68w1  29b0  66w1  40b0  70w  62b  64w1  39b1    0  5.0

       14              50w0  48b1  41w0  33b1  39w1  30b1  21w0  36b0  54w0  52b1    0  5.0

       45            1    9w1  13b0  27w0  70b0  63w1  54b0  64w1  38b1  42w1  18w0    2  5.0

       30                 66w1   5b0  51w0  47b1  42w1  14w0  41b1  54b1  21w0  61b0    0  5.0

       44              1    8b0  69w1  25b0  71w1  34b1  22w0  37b0  41w1  61b0  63w1    0  5.0

       55              1   19w  23b0   9w0  60b1  31w0  58b  42w0  66b1  38w1  43w1    2  5.0

 45.    9              45b0  49w  55b1  57w1  24b1  16w0  32b0  33w0  50b1  46b0   -2  4.5

       24               60w  70b1  19w0  31b1   9w0  50w1   8b0  46b1  12w0  40b0    0  4.5

       70        1   34b1  24w0  37b0  45w1  23b0  43w0  53b  26w1  41b1  25w0    0  4.5

       58            1   22b0  37w0  69b0  65w1  71b1  55w  27w0  68b1  46w0  60b1    0  4.5

 49.   50              1   14b1  16w  23w1  13b0  19w  24b0  38w1  15b0   9w0  27b0    0  4.0

       39            3w0  64b1  10b0  61w1  14b0  67w1  57b0  51w0  65b1  53w0    0  4.0

       42              1    6b0  67w1  20b0  69w1  30b0  61w0  55b1  63w1  45b0  57w0    0  4.0

       43                   7w0  68b1  21w0  66b1  29w0  70b1  36w0  52b0  62w1  55b0    0  4.0

       52          1   16b0  26w1  32b0  36w0  69b1  34w0  67b1  43w1  18b0  14w0    0  4.0

       48                12b0  14w0  65b1  18b0  64w1  28w0  69b1  34w0  63b0  67w1    0  4.0

       69                   33w0  44b0  58w1  42b0  52w0  56b1  48w0  47b1  59w1  49w0    2  4.0

       64                    28b0  39w0  26b  59w  48b0  72w1  45b0  67w1  53b0  56w1    0  4.0

       63                  27w0  38b0  72w0  56b1  45b0  71w1  47w1  42b0  48w1  44b0    0  4.0

 58.   41             1    5w0  66b1  14b1  15w0  28w1  21b0  30w0  44b0  70w0  62b    0  3.5

       62             1   26b1  22w0  36b1  20w   2b0  32w0  49b0  53w  43b0  41w    0  3.5

       38              2b0  63w1  71b1  12w0  57b0  49w1  50b0  45w0  55b0  65w    0  3.5

       60               1   24b  10w0  49b0  55w0     +  59w1  33b0  61w0  26b1  58w0    1  3.5

       68                  32b0  43w0  53b0  35w1  59b  26w1  51b0  58w0  67b0  71w1    0  3.5

       65                  29w0  40b0  48w0  58b0  56w0     +  71b1  72b1  39w0  38b   -1  3.5

       26            62w0  52b0  64w  72b1  33w0  68b0  59w1  70b0  60w0  66b1    0  3.5

 65.   67                31w0  42b0  56w1  40b0  47w1  39b0  52w0  64b0  68w1  48b0    0  3.0

       47                  11w0  72b1  28b0  30w0  67b0  66w1  63b0  69w0  56b0     +   -1  3.0

       66                   30b0  41w0  35b1  43w0  53b0  47b0  56w1  55w0  72b1  26w0    0  3.0

       56             1   20b0  34w0  67b0  63w0  65b1  69w0  66b0     +  47w1  64b0   -1  3.0

       72                 36b0  47w0  63b1  26w0  61b0  64b0     +  65w0  66w0  59b1   -1  3.0

 70.   59             1   23w  19b0  18w0  64b  68w  60b0  26b0  71w1  69b0  72w0    0  2.5

 71.   71                 35w1  17b0  38w0  44b0  58w0  63b0  65w0  59b0     +  68b0   -1  2.0

 72.   35             71b0     -  66w0  68b0     -     -     -     -     -     -   -1  0.0


 

 

..

 

 

 

 

()

 

 

 

 

( )

 

 

ó ³

 

 

 

 

-