VII   . , ., 19 - 28.08.2011

 

:

. - (53 );

. - (114 );

 

9 .
.

, , :

                - :

                - :

                - :

                - :

                - :

 

.. ()

 


- ""   


         9

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..                        . 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   BH.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1       1 GM  Firman Nazar           2517 UKR 49  1 24  1 22  1  2  =  3  1 19  1  4  1  5  1  8  =  8   47=

    2       5 GM  Legky Nicolay A        2430 FRA 33  1 26  1 16  1  1  =  6  1  9  =  3  =  8  =  5  =  6=  52=

    3       9     Tregubov Andrei        2372 RUS 45  1 31  1  7  = 23  1  1  0 25  1  2  = 13  1  4  =  6=  49 

    4       4 IM  Kharchenko Boris       2450 UKR 21  1 15  = 19  = 20  1  7  = 12  1  1  0 18  1  3  =  6   52 

    5       2 IM  Bogdanovich Stanislav  2517 UKR 14  0 44  1 17  1 15  1 12  =  6  1  9  1  1  0  2  =  6   52 

    6      10     Tovmasian Vardges      2371 ARM 28  1 17  1 14  1  8  1  2  0  5  0 22  1  7  = 10  =  6   50=

    7      16 FM  Volovikov Anton        2275 UKR 38  1 41  1  3  = 12  =  4  = 16  = 19  1  6  = 13  =  6   47 

    8       3 GM  Matjushin Gennady      2476 UKR 34  1 27  = 40  1  6  0 23  1 22  = 24  1  2  =  1  =  6   46 

    9       8 IM  Pavlov Maxim           2378 UKR 23  0 30  1 49  1 14  1 39  1  2  =  5  0 16  1 11  =  6   45 

   10       6 IM  Sivuk Vitaly           2422 UKR 39  0 35  1 20  0 21  = 47  1 33  1 15  1 12  1  6  =  6   42 

   11      15     Sodol Georgiy          2296 UKR 30  1 23  0 21  1 19  0 33  = 49  1 25  1 32  1  9  =  6   40=

   12      11 IM  Kozel Roman            2354 UKR 29  1 20  1 23  =  7  =  5  =  4  0 40  1 10  0 28  1  5=  46 

   13      12     Tregubov Vadim         2330 UKR 44  1 14  0 34  1 27  = 22  = 26  1 17  1  3  0  7  5=  44=

   14      28     Mirzoev Emil           2138 UKR  5  1 13  1  6  0  9  0 16  0 45  1 39  = 40  1 24  1  5=  44=

   15      22 FM  Kigel Dmytro           2210 UKR 37  1  4  = 27  =  5  0 34  1 40  = 10  0 23  1 22  1  5=  43 

   16      14     Kutsykh Mikle          2323 UKR 51  1 42  1  2  0 39  0 14  1  7  = 23  1  9  0 26  1  5=  42=

   17      25 WFM Shvayger Yuliya        2157 UKR 52  1  6  0  5  0 41  1 29  1 32  1 13  0 27  1 19  =  5=  41 

   18      18     Garifulin Alexander    2270 UKR 25  = 43  = 28  = 26  0 44  1 41  1 20  1  4  0 30  1  5=  39 

   19       7 IM  Fingerov Dmitry        2388 UKR 40  = 25  1  4  = 11  1 26  1  1  0  7  0 24  = 17  =  5   48=

   20      26     Matjushin Oleg         2146 UKR 47  1 12  0 10  1  4  0 42  1  -  - = 18  0 29  1 31  =  5   43=

   21      30     Muhtarov Leonid        2133 UKR  4  0 38  1 11  0 10  = 41  0 37  1 42  = 43  1 34  1  5   40 

   22      13 IM  Shevtsov Nikoliy       2324 UKR 35  1 39  1  1  0 29  1 13  =  8  =  6  0 26  = 15  0  4=  48 

   23      34     Lomakin Viktor         2104 UKR  9  1 11  1 12  =  3  0  8  0 43  1 16  0 15  0 41  1  4=  47=

   24      19     Reshetkov Kirill       2265 UKR 48  1  1  0 29  0 30  1 45  1 39  1  8  0 19  = 14  0  4=  44 

   25      44     Andreev Volodymyr      1919 UKR 18  = 19  0 46  1 31  1 27  1  3  0 11  0 34  0 40  1  4=  43 

   26      23     Molchanov Alexey       2196 UKR 50  1  2  0 54  1 18  1 19  0 13  0 35  1 22  = 16  0  4=  41=

   27      21     Aliferenko Aleksei     2220 UKR 53  1  8  = 15  = 13  = 25  0  -  - = 28  = 17  0 42  1  4=  41 

   28      35     Dhillon Jasteen        2045 UKR  6  0 52  1 18  = 32  0 31  = 36  1 27  = 33  1 12  0  4=  40=

   29      36     Avetisian Tigran       2016 UKR 12  0 37  1 24  1 22  0 17  0 42  = 41  1 20  0 44  1  4=  39 

   30      40     Bernatskiy Alexander   1963 UKR 11  0  9  0 37  1 24  0 35  = 50  1 49  1 39  1 18  0  4=  38=

   31      24     Kovalchuk Alexey       2158 RUS 54  1  3  0 42  = 25  0 28  = 35  0 48  1 38  1 20  =  4=  38 

   32      20 WGM Goreskul Alyona        2221 UKR 42  0 51  1 41  = 28  1 40  = 17  0 34  1 11  0 33  =  4=  36 

   33      31     Arkhipov Vladimir      2131 UKR  2  0 53  1  -  - = 42  = 11  = 10  0 46  1 28  0 32  =  4   40=

   34      29     Solovyev Artem         2136 UKR  8  0 48  1 13  0 54  1 15  0 53  1 32  0 25  1 21  0  4   38=

   35      38     Boldysh Maxim          1993 UKR 22  0 10  0 48  1 43  = 30  = 31  1 26  0 42  = 37  =  4   38 

   36      54     Diachuk Nikolay        2019 UKR  -  - =  -  - =  -  - = 40  0 43  = 28  0 38  0 53  1 47  1  4   33=

   37      48     Savchenko Kirill       1867 UKR 15  0 29  0 30  0 48  = 52  1 21  0 51  1 49  1 35  =  4   33 

   38      42 WCM Orlova Yelizaveta      1934 CAN  7  0 21  0 44  0 52  = 51  1 47  = 36  1 31  0 49  1  4   32=

   39      32     Garnazhenko D          2131 UKR 10  1 22  0 43  1 16  1  9  0 24  0 14  = 30  0  -  - 0  3=  44=

   40      33     Varchenko Grigory      2119 UKR 19  = 46  1  8  0 36  1 32  = 15  = 12  0 14  0 25  0  3=  44 

   41      53     Yurovskich Oleksandr      0 UKR  -  - 1  7  0 32  = 17  0 21  1 18  0 29  0 46  1 23  0  3=  43 

   42      46 CM  Maltsev Leonid         1890 UKR 32  1 16  0 31  = 33  = 20  0 29  = 21  = 35  = 27  0  3=  41=

   43      17 WIM Andrenko Irina         2272 UKR 46  = 18  = 39  0 35  = 36  = 23  0 47  1 21  0 45  =  3=  37 

   44      37     Kalchev Vasilii        2010 UKR 13  0  5  0 38  1 49  = 18  0 46  0 50  1 45  1 29  0  3=  37 

   45      41     Shershun Sergey        1938 UKR  3  0 49  0 52  1 51  1 24  0 14  0 53  1 44  0 43  =  3=  31=

   46      43     Rudenko Serhiy         1930 UKR 43  = 40  0 25  0 53  = 48  = 44  1 33  0 41  0 51  1  3=  28=

   47      52     Vzdvizhkov Dmitry         0 UKR 20  0  -  - =  -  - =  -  - = 10  0 38  = 43  0 48  1 36  0  3   37=

   48      45     Feduk Irina            1917 UKR 24  0 34  0 35  0 37  = 46  = 52  1 31  0 47  0 50  1  3   31=

   49      27     Fiodorov Mikhail       2143 UKR  1  0 45  1  9  0 44  = 50  1 11  0 30  0 37  0 38  0  2=  41=

   50      49     Stepanenko Dmitrij     1767 UKR 26  0  -  - =  -  - =  -  - = 49  0 30  0 44  0  -  - 1 48  0  2=  32 

   51      39     Shchuka Fedor          1964 UKR 16  0 32  0 53  = 45  0 38  0  -  - 1 37  0 52  1 46  0  2=  30=

   52      51     Denyschuk Olexander       0 UKR 17  0 28  0 45  0 38  = 37  0 48  0  -  - 1 51  0 53  1  2=  29=

   53      47     Feduk Ivanna           1874 UKR 27  0 33  0 51  = 46  = 54  - + 34  0 45  0 36  0 52  0  2   30=

   54      50     Izmailov Viktor        1721 UKR 31  0  -  - 1 26  0 34  0 53  - -  -  - 0  -  - 0  -  - 0  -  - 0  1   31=

 

 


 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1             GM  2512 14104490  8.0 2402  9  8   +2.22

  2     IM  2511 14115298  6.0 2351  9  6   -0.31

  3         GM  2488 14107910  6.0 2315  9  6   -0.42

  4          IM  2482 14113210  6.0 2347  9  6   -0.06

  5                2478 14100312  6.5 2394  9  6.5 +1.01

  6           IM  2458 14116502  6.0 2258  9  6   -0.75

  7         IM  2424 14109301  5.0 2312  9  5   -0.75

  8            IM  2393 14104350  6.0 2303  9  6   +0.51

  9 Tregubov, Andrei           RUS     2372  4114965  6.5 2310  9  6.5 +1.40

 10 Tovmasian, Vardges         ARM     2371 13302736  6.0 2367  9  6   +1.48

 11              IM  2395 14102137  5.5 2304  9  5.5 -0.01

 12               2480 14119595  5.5 2280  9  5.5 -1.27

 13          IM  2306 14115964  4.5 2341  9  4.5 +0.40

 14                 2371 14120348  5.5 2260  9  5.5 -0.18

 15               2312 14115212  6.0 2230  9  6   +0.57

 16          FM  2358 14120283  6.0 2329  9  6   +1.30

 17           WIM 2286 14118270  3.5 2165  9  3.5 -2.39

 18          2340 14115468  5.5 2192  9  5.5 -0.65

 19              2304 14109050  4.5 2270  9  4.5 -0.37

 20           WGM 2288 14103729  4.5 2166  9  4.5 -1.40

 21           2296 14111977  4.5 2234  8  4   -0.60

 22          FM  2287 14117932  5.5 2291  9  5.5 +1.05

 23             2291 14119820  4.5 2283  9  4.5 +0.01

 24 Kovalchuk, Alexey          RUS     2180 24154385  4.5 2132  9  4.5 -0.57

 25            WFM 2300 14100126  5.5 2293  9  5.5 +0.95

 26                 2255 14108810  5.0 2260  8  4.5 +0.57

 27               2254 14103788  2.5 2141  9  2.5 -3.19

 28                2265 14108640  5.5 2329  9  5.5 +1.73

 29               2203 14121620  4.0 2229  9  4   -0.26

 30              2180 14101017  5.0 2197  9  5   +0.64

 31              2239 14115751  4.0 2244  8  3.5 -0.47

 32           2295 14115328  3.5 2304  8  3.5 -0.37

 33            2176 14113481  3.5 2268  9  3.5 +0.01

 34               2193 14101920  4.5 2329  9  4.5 +1.57

 35           1      2143 14123150  4.5 2247  9  4.5 +1.19

 36              2161 14113368  4.5 2196  9  4.5 +0.40

 37           1      2109 14135019  3.5 2190  9  3.5 -0.19

 38                2188 14126168  4.0 2199  9  4   -0.38

 39                1      2018 14119404  2.5 2115  8  1.5 -1.58

 40       1      2051 14108291  4.5 2220  9  4.5 +1.81

 41             1      2057 14109220  3.5 2193  9  3.5 +0.52

 42 Orlova, Yelizaveta         CAN WCM 1934  2601826  4.0 2129  9  4   +1.68

 43            1      2146 14122880  3.5 2133  9  3.5 -1.15

 44             2049 14121336  4.5 2269  9  4.5 +2.43

 45                  2180 14112353  3.0 2109  9  3   -2.31

 46            1 CM  2043 14116413  3.5 2240  9  3.5 +1.21

 47                 2084 14112426  2.0 2134  8  1   -2.47

 48           1      1996 14132303  4.0 2152  9  4   +1.30

 49               1900           2.5 2168  5  0   -0.91

 50              2021 14124793  1.0 2225  3  0   -0.72

 51         1      2045    19101  2.5 2089  8  1.5 -2.07

 52         1      2020    17155  3.0 2182  6  1.5 -0.34

 53        1      2060    17229  3.5 2246  8  2.5 +0.38

 54               2067 14113503  4.0 2107  6  2.5 -0.20


  FIDE

 

------------------------------------------------------------------------------

.                         FIDE   W  n   We  W-We     

------------------------------------------------------------------------------

   1 GM  Firman, Nazar          UKR 14104490  2517 8,0 9 6,09  1,91 2374 2725

   2 IM  Bogdanovich, Stanislav UKR 14115298  2517 6,0 9 6,82 -0,82 2297 2410

   3 GM  Matjushin, Gennady     UKR 14107910  2476 6,0 9 6,59 -0,59 2276 2401

   4 IM  Kharchenko, Boris      UKR 14113210  2450 6,0 9 6,24 -0,24 2296 2421

   5 GM  Legky, Nicolay A       FRA 14100312  2430 6,5 9 5,22  1,28 2365 2531

   6 IM  Sivuk, Vitaly          UKR 14116502  2422 5,0 8 6,22 -1,22 2187 2199

   7 IM  Fingerov, Dmitry       UKR 14109301  2388 5,0 9 5,98 -0,98 2251 2287

   8 IM  Pavlov, Maxim          UKR 14104350  2378 6,0 9 6,08 -0,08 2229 2352

   9     Tregubov, Andrei       RUS  4114965  2372 6,5 9 5,75  0,75 2245 2402

  10     Tovmasian, Vardges     ARM 13302736  2371 6,0 9 5,14  0,86 2309 2434

  11 IM  Kozel, Roman           UKR 14102137  2354 5,5 9 5,78 -0,28 2233 2313

  12     Tregubov, Vadim        UKR 14119595  2330 5,5 9 5,96 -0,46 2203 2283

  13 IM  Shevtsov, Nikoliy      UKR 14115964  2324 4,5 9 5,29 -0,79 2249 2249

  14     Kutsykh, Mikle         UKR 14120348  2323 5,5 9 6,10 -0,60 2171 2247

  15     Sodol, Georgiy         UKR 14115212  2296 6,0 9 6,04 -0,04 2153 2278

  16 FM  Volovikov, Anton       UKR 14120283  2275 5,0 8 3,48  1,52 2315 2316

  17 WIM Andrenko, Irina        UKR 14118270  2272 2,5 8 6,01 -3,51 2065 1889

  18     Garifulin, Alexander   UKR 14115468  2270 4,5 8 5,38 -0,88 2125 2102

  19     Reshetkov, Kirill      UKR 14109050  2265 4,5 9 5,52 -1,02 2165 2165

  20 WGM Goreskul, Alyona       UKR 14103729  2221 4,0 8 5,30 -1,30 2092 1993

  21     Aliferenko, Aleksei    UKR 14111977  2220 4,0 8 4,99 -0,99 2113 2113

  22 FM  Kigel, Dmytro          UKR 14117932  2210 5,5 9 4,14  1,36 2240 2320

  23     Molchanov, Alexey      UKR 14119820  2196 4,5 9 4,44  0,06 2183 2172

  24     Kovalchuk, Alexey      RUS 24154385  2158 4,5 9 6,25 -1,75 1997 1993

  25 WFM Shvayger, Yuliya       UKR 14100126  2157 3,5 7 2,32  1,18 2295 2131

  26     Matjushin, Oleg        UKR 14108810  2146 3,5 7 2,84  0,66 2223 2138

  27     Fiodorov, Mikhail      UKR 14103788  2143 2,5 9 5,30 -2,80 2074 1908

  28     Mirzoev, Emil          UKR 14108640  2138 5,5 9 3,14  2,36 2264 2344

  29     Solovyev, Artem        UKR 14121620  2136 4,0 9 4,95 -0,95 2091 2046

  30     Muhtarov, Leonid       UKR 14101017  2133 5,0 8 3,76  1,24 2158 2095

  31     Arkhipov, Vladimir     UKR 14115751  2131 3,5 8 3,96 -0,46 2139 2096

  32     Garnazhenko, D         UKR 14115328  2131 3,5 8 2,68  0,82 2261 2218

  33     Varchenko, Grigory     UKR 14113481  2119 3,5 9 3,85 -0,35 2184 2104

  34     Lomakin, Viktor        UKR 14101920  2104 3,5 8 1,74  1,76 2335 2209

  35     Dhillon, Jasteen       UKR 14123150  2045 3,5 8 2,30  1,20 2218 2105

  36     Avetisian, Tigran      UKR 14113368  2016 3,5 8 2,96  0,54 2127 2024

  37     Kalchev, Vasilii       UKR 14135019  2010 3,5 9 3,81 -0,31 2082 2014

  38     Boldysh, Maxim         UKR 14126168  1993 4,0 9 3,33  0,67 2109 2069

  39     Shchuka, Fedor         UKR 14119404  1964 0,5 7 3,16 -2,66 2012 1660

  40     Bernatskiy, Alexander  UKR 14108291  1963 4,5 9 2,87  1,63 2122 2123

  41     Shershun, Sergey       UKR 14109220  1938 2,5 8 2,26  0,24 2126 1946

  42 WCM Orlova, Yelizaveta     CAN  2601826  1934 3,0 7 2,05  0,95 2100 1857

  43     Rudenko, Serhiy        UKR 14122880  1930 3,5 8 3,07  0,43 2026 1854

  44     Andreev, Volodymyr     UKR 14121336  1919 4,5 9 1,65  2,85 2196 2210

  45     Feduk, Irina           UKR 14112353  1917 2,0 7 2,68 -0,68 2017 1710

  46 CM  Maltsev, Leonid        UKR 14116413  1890 3,5 9 1,77  1,73 2145 2069

  47     Feduk, Ivanna          UKR 14112426  1874 1,0 7 1,99 -0,99 2048 1620

  48     Savchenko, Kirill      UKR 14132303  1867 3,0 8 2,27  0,73 2042 1906

  49     Stepanenko, Dmitrij    UKR 14109557  1767 0,0 5 0,92 -0,92 2040 1246

  50     Izmailov, Viktor       UKR 14124793  1721 0,0 3 0,24 -0,24 2121 1363

  51     Denyschuk, Olexander   UKR        0     0 1,5 8            1962 1711

  52     Vzdvizhkov, Dmitry     UKR        0     0 1,5 6            2118 1925

  53     Yurovskich, Oleksandr  UKR 14134020     0 2,5 8            2138 1997

  54     Diachuk, Nikolay       UKR 14113503  2019 1,5 5 2,32 -0,82 2049 1850


- "B"     

 

  9


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB Score

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.    1                58b1  35w1  22b1  11w1   2b1   9w1   4b  19w1  18b   -1  8.0

  2.    4             61w1  34b1  23w1  14b   5w1  10b1   1w   2w1   8b0    1  7.0

        5           62b1  38w1  26b1  18w1   4b0  20w1   2b0   9w1  19b1   -1  7.0

        8               =  56w1  39b1  49w1  14b1     =  19w0  52b1   4w1    1  7.0

       18             75w1  46b1  89w1   5b0  50w1   6b  10w1   7b1   1w    1  7.0

  6.    9           65w1  40b1  27w  74b1   7w1   1b0  23w1   5b0  48w1    1  6.5

       16        72w1  44b1  52w1     =     =     =  34b  28w  43b1    0  6.5

        6          63w1  36b 104w1  27b1  10w0  18w  35b1  29b   2w1    1  6.5

        7              64b1  39w  51b1  28w1   9b0  22w1  17b1  18w0  32b1   -1  6.5

       23             80b1  54w1   4b0  45w1  47b  11w1   9b0  49w1  28b1   -1  6.5

       20             77w1  48b0  60w1  46b1  52w1   5b0  41w1  27b  29w1    1  6.5

       27           84b1  73w1   9b   6w0  49b  51w1  45b1  20w  34b1   -1  6.5

       15              = 113w1  49b0  71w1  69b1  32w1  28b  34w  33b1    0  6.5

       36          1   92b1   6w  74b0 105w1  21b0  78w1  54b1  17w1  22b1   -1  6.5

 15.    2     59w1  31b1  19w1  13b1   1w0  29b1   5w1   4b0   6b0   -1  6.0

       19          1   76b1  47w1   2b0  44w1  43b1  13w1   8b1   1b0   5w0   -1  6.0

       52            1  107b1  24w1  16b0  35w1  20b0  38w1  13b1   8w0  44w1    1  6.0

      118          1      =     =     =     =  46w1  44b1  12w0  41b1  10w1    1  6.0

       45        1   99w1  14b0  82w1  23b0 108w1  61b1  27w0  66b1  57w1    1  6.0

       24           1   81w1  52b0  61w  53b1  48w0  70b 104w1  55b1  50w1    1  6.0

       59           1    2b0  88w1  17b0  86w1  26b1  43w0 117b1  35w1  11b1   -1  6.0

 22.   48               1  103b1  20w1  13b0  22w  24b1  17w0  11b1  21w1   9b0   -1  5.5

       22             79w1  50b1   1w0  48b  74w1   7b0  53w1  65b1  36w0    1  5.5

       28                85w1  82b1  10w   7b0  89w1  12b1  15w  16b  23w0    1  5.5

       43              1   97w1  13w0  96b1  99b1  19w0  59b1  21w1  10b  16w0    1  5.5

       34         90b1   4w0  67b1  65w1  11b  14w1  16w  15b  27w0    1  5.5

       17             73b0 111b1  59w1     =  57w1  48b1   7w0  36b0  53w1    0  5.5

       32         1   89w0  83b  97w1  55b1  81w1  15b0  68w1   3b1   7w0    1  5.5

       12                 69b  74w0 109b1  56w1  42b1  28w0 118b1  33w0  47b1   -1  5.5

       29            86b1 109w1  11b0  51w1  78b1   2w0  47b1   6w  20b0   -1  5.5

       33                  = 104b0  83w1  61b0  67w1  81b1  89w1  12b1  15w0    0  5.5

       26             83w1  57b1   5w0  50b0  59w0  85b1  61w  68b1  65w1    1  5.5

        3              60b1  37w0  69b0  76w1  58b1  47w  42b1  32w0  49b1   -1  5.5

       54              108w1  23b0  99w0  75b1  72w1  31b  36w0  89b1  40w1    1  5.5

       42              1  110w1  10b0  80w1  89b  12w0  95b1   3w0  81b1  14w1    1  5.5

       31               88b1   2w0  65b0  82w1  64b1  54w  49b0  69w1  58b1   -1  5.5

       97                   43b0  71w  32b0 115w0  98b1 113w1  73b1  51w1  39b1   -1  5.5

 38.   10            67b1  42w1  28b  69w1   6b1   4w0  18b0  43w 118b0   -1  5.0

       13             70w1  43b1  48w1   2w0  38b1  19b0  52w0  50b0  71w1    1  5.0

       35             91w1   1b0  68w1  52b0  63w1  57b1   6w0  59b0  76w1    1  5.0

       50         105b1  22w0 107b1  26w1  18b0  30w0  14b1  13w1  24b0   -1  5.0

       21          1   78b1  51w0     = 108b1  36w1     =  43b0  48b0  66w1   -1  5.0

       57                 112b1  26w0 116b1  37w1  17b0  35w0 108b1  30w1  45b0   -1  5.0

       44           1   98b1  16w0 100b1  19b0  66w1 118w0  64b1  78w1  52b0   -1  5.0

       78            1   21w0 101b1  41w1  40b1  29w0  36b0  46w1  44b0  55w1    1  5.0

      117                 =     =     =     =  41w0  72b1  59w0  63b1  62b1   -1  5.0

       41              102b1  11w0  78b0  85w1 117b1  62w1  20b0 118w0  82b1   -1  5.0

       30            1   87w1  89b0  63w0 104b1  60w1  50b1  65w0  57b0  67w1    1  5.0

       56                111w   8b0 114w1  12b0  95w0 100b  86w1  83b1 103w1    1  5.0

 50.   14          71b1  45w1  37b1   4w   8w0  34b0  50w0  61b1  42b0   -1  4.5

       11               68w1  41b1  29w1   1b0  34w  23b0  48w0  67b1  59w0    1  4.5

       89                   32b1  30w1  18b0  42w  28b0  37w1  33b0  54w0  68w1    1  4.5

       65                   9b0     +  31w1  34b0  40w1  49w  30b1  22w0  26b0    0  4.5

       49           1  104w 114b1  15w1   8b0  27w  65b  31w1  23b0   3w0    1  4.5

       61                1    4b0  90w1  24b  33w1     =  45w0  26b  14w0  80b1    0  4.5

       69        1   12w  53b1   3w1  10b0  15w0  55b  25w  31b0 105w1    1  4.5

       74           1      =  12b1  36w1   9w0  22b0  68b0 105w1  53b0 104w1    0  4.5

       47            101w1  19b0  91w1  25b1  23w   3b  29w0  40b  12w0    1  4.5

       81             1   24b0 116w 115b1  39w1  32b0  33w0  37b1  42w0  64b1   -1  4.5

       39              95w1   7b   8w0  81b0  83w1 104b0  96w1  70b1  97w0    1  4.5

       40          1   96b1   9w0  73b1  78w0  65b0  82w1  62b1  47w  54b0   -1  4.5

       58                   1    1w0  85b1 108w0  77b1   3w0  91b1  70w 104b1  31w0    1  4.5

       99                45b0  76w1  54b1  43w0  51b0  60b1  55w0  64w     +    0  4.5

       53              113b  69w0 110b1  24w0 103b1  73w1  22b0  74w1  17b0   -1  4.5

       37          1   93w1   3b1  14w0  57b0     =  89b0  81w0  91b1  96w1    0  4.5

       71          1   14w0  97b 111w1  15b0 104w0 101b1  95w1  25b1  13b0   -1  4.5

       77                 1   20b0 105w0  92b1  58w0  96b 103w 109b 111w1  25w1    1  4.5

 68.   51            1  106w1  21b1   7w0  29b0  99w1  27b0  66w0  97b0  91w1    1  4.0

       46            1  100b1  18w0 103b1  20w0 118b0  87w1  78b0  82w0  86b1   -1  4.0

       38              66w1   5b0  72w1  63b1  13w0  52b0  67w0     -  85b1    0  4.0

       67           10w0  95b1  34w0 106b1  33b0 116w1  38b1  11w0  30b0   -1  4.0

       82                1   25w1  28w0  45b0  31b0  93w1  40b0 110w1  46b1  41w0    1  4.0

       83                  26b0  32w  33b0 107w1  39b0 109w 112b1  56w0 113w1    1  4.0

       55         1  109b0  86w1 105b  32w0 113b1  69w  99b1  24w0  78b0   -1  4.0

       66         1   38b0  96w0 113b1 100w1  44b0 112w1  51b1  45w0  21b0   -1  4.0

       62            1    5w0  91b0  87w1  80b1  25w1  41b0  40w0  85b1 117w0    1  4.0

      103             48w0  75b1  46w0  68b  53w0  77b  60w1  72b1  56b0   -1  4.0

       76              1   19w0  99b0  93w1   3b0  91w0  92b1 100w1 108b1  35b0   -1  4.0

 79.  104                49b  33w1   6b0  30w0  71b1  39w1  24b0  58w0  74b0   -1  3.5

      108             1   54b0 115w1  58b1  21w0  45b0  63b1  57w0  76w0  79b   -1  3.5

       72               1   16b0 102w1  38b0 116w1  54b0 117w0 107b1 103w0 112b   -1  3.5

      105                  50w0  77b1  55w  36b0  70w0  80b1  74b0  84w1  69b0   -1  3.5

       68             1   11b0  98w1  35b0 103w 109b1  74w1  32b0  26w0  89b0   -1  3.5

       64         1    7w0  93b1  25w0  91b1  31w0 110b1  44w0  99b  81w0    1  3.5

      109                     55w1  29b0  12w0  70b  68w0  83b  77w  60b  63w    1  3.5

       63        1    6b0  92w1  30b1  38w0  35b0 108w0  87b1 117w0 109b   -1  3.5

       96                40w0  66b1  43w0  60b0  77w 111b1  39b0  73w1  37b0   -1  3.5

       70               1   13b0 100w0  88b1 109w 105b1  24w  58b  39w0     -    0  3.5

       95            39b0  67w0  84b1  73w  56b1  42w0  71b0  80w0  87w1    1  3.5

       80        1   23w0 106b1  42b0  62w0 100b 105w0 101w1  95b1  61w0    1  3.5

       25           1   82b0  84w1  64b1  47w0  62b0  75w1  69b  71w0  77b0   -1  3.5

      112                   57w0     -     =     =  86b1  66b0  83w0  87b1  72w    0  3.5

      102              41w0  72b0     -     -  88b1  84w  79b  92w1  73b   -1  3.5

       84         1   27w0  25b0  95w0  93b0 114w1 102b 106w1 105b0  98w1    1  3.5

      116               =  81b  57w0  72b0  90w1  67b0  85w0  93b  75w1    0  3.5

       79            1   22b0 107w0  98b 113w0 101w  93b 102w 110b1 108w    1  3.5

 97.   73         1   17w1  27b0  40w0  95b 111w1  53b0  97w0  96b0 102w    1  3.0

      113             1   53w  15b0  66w0  79b1  55w0  97b0  93w     +  83b0    0  3.0

       60                1    3w0  87b1  20b0  96w1  30b0  99w0 103b0 109w 100b   -1  3.0

       85        1   28b0  58w0     +  41b0     +  26w0 116b1  62w0  38w0    1  3.0

       91                35b0  62w1  47b0  64w0  76b1  58w0  75b1  37w0  51b0   -1  3.0

       86           1   29w0  55b0 101w1  59b0 112w0 114b1  56b0 107w1  46w0    1  3.0

      100               46w0  70b1  44w0  66b0  80w  56w  76b0  75b  60w    1  3.0

      111            1   56b  17w0  71b0  98w1  73b0  96w0  90w1  77b0  93w    1  3.0

       93                    37b0  64w0  76b0  84w1  82b0  79w 113b 116w 111b   -1  3.0

      107                52w0  79b1  50w0  83b0  87w0  90b1  72w0  86b0  88w1    1  3.0

107.   75                 18b0 103w0  90b1  54w0     +  25b0  91w0 100w 116b0    0  2.5

       92           36w0  63b0  77w0  87b0     +  76w0  88w1 102b0 101b    0  2.5

      110             42b0     =  53w0 114b1     =  64w0  82b0  79w0  90w    1  2.5

       98             44w0  68b0  79w 111b0  97w0  88b0 114w1     +  84b0    0  2.5

       90                   34w0  61b0  75w0     + 116b0 107w0 111b0 114w1 110b    0  2.5

112.   87              30b0  60w0  62b0  92w1 107b1  46b0  63w0 112w0  95b0   -1  2.0

       88             31w0  59b0  70w0 101b0 102w0  98w1  92b0     + 107b0    0  2.0

      101            47b0  78w0  86b0  88w1  79b  71w0  80b0     -  92w    0  2.0

115.  115                = 108b0  81w0  97b1     -     -     -     -     -   -1  1.5

      106                   51b0  80w0     +  67w0     -     =  84b0     -     -    0  1.5

      114                   =  49w0  56b0 110w0  84b0  86w0  98b0  90b0     +   -1  1.5

118.   94               -     -     -     -     -     -     -     -     -    0  0.0


 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1            IM  2393 14104350  8.0 2177  9  8   +1.11

  2      2321 14117479  6.0 2201  9  6   +0.17

  3               2312 14115212  5.5 2024  9  5.5 -2.06

  4              2304 14109050  7.0 2203  9  7   +1.35

  5            2296 14111977  7.0 2162  9  7   +0.96

  6           2282 14115450  6.5 2106  9  6.5 +0.02

  7               2254 14103788  6.5 2103  9  6.5 +0.25

  8             2239 14115751  7.0 2109  7  6   +1.33

  9            2200 14103290  6.5 2133  9  6.5 +1.24

 10             2198 14109131  5.0 2119  9  5   -0.41

 11                 2193 14104342  4.5 2081  9  4.5 -1.33

 12                  2180 14104903  5.5 2028  9  5.5 -0.74

 13              2180 14101017  5.0 2068  9  5   -0.83

 14           2180 14129205  4.5 2088  9  4.5 -1.08

 15            2176 14113481  6.5 2021  8  6   +0.43

 16    FM  2167 14126109  6.5 2046  6  5   +1.04

 17              2166 14115271  5.5 2022  8  5   -0.47

 18              2163 14118971  7.0 2149  9  7   +2.36

 19         1      2160    17170  6.0 2170  9  6   +1.61

 20              2150 14111438  6.5 2066  9  6.5 +0.99

 21         1      2136 14124181  5.0 1997  7  4   -0.78

 22              2134 14109387  5.5 2072  9  5.5 +0.24

 23              2123 14123355  6.5 2096  9  6.5 +1.69

 24          1      2118 14112132  6.0 1986  9  6   -0.10

 25          1      2117 14125072  3.5 1959  9  3.5 -2.88

 26              2110    22351  5.5 2007  9  5.5 -0.25

 27        WFM 2109 14129051  6.5 2077  9  6.5 +1.62

 28                 2102 14108445  5.5 2091  9  5.5 +0.90

 29             2100 14116600  5.5 2079  9  5.5 +0.76

 30           1      2099 14109298  5.0 1959  9  5   -1.18

 31                2098 14108585  5.5 2009  9  5.5 -0.10

 32        1      2094    11016  5.5 2040  9  5.5 +0.35

 33                2094 14118556  5.5 1994  8  5   -0.05

 34          2092 14120178  5.5 2107  9  5.5 +1.18

 35              2075    17145  5.0 2052  9  5   +0.15

 36         1      2074 14122138  6.5 2045  9  6.5 +1.65

 37         1      2073    17243  4.5 2003  8  4   -0.76

 38               2068 14109700  4.0 2033  8  4   -0.41

 39               2067 14113503  4.5 1989  9  4.5 -0.94

 40         1      2066    17159  4.5 1991  9  4.5 -0.92

 41                2062 14116308  5.0 2041  9  5   +0.26

 42             1      2062 14125617  5.5 2043  9  5.5 +0.76

 43             1      2057 14109220  5.5 2060  9  5.5 +1.04

 44          1      2057 14109255  5.0 2023  9  5   +0.09

 45       1      2051 14108291  6.0 2008  9  6   +0.99

 46           1      2049    17165  4.0 1995  9  4   -1.14

 47               2048    17040  4.5 2095  9  4.5 +0.55

 48              1      2041    17009  5.5 2131  9  5.5 +2.10

 49          1      2035 14113813  4.5 2081  9  4.5 +0.53

 50           2031    17132  5.0 2087  9  5   +1.18

 51           1      2022 14122979  4.0 2019  9  4   -0.58

 52           1      2016 14108747  6.0 2106  9  6   +2.57

 53                2006 14121182  4.5 1985  9  4.5 -0.26

 54                2005    17111  5.5 1993  9  5.5 +0.86

 55        1      2004     3263  4.0 1944  9  4   -1.22

 56                   2002    11022  5.0 1955  9  5   -0.10

 57                    2000           5.0 2011  9  5   +0.65

 58                  1      1996    17156  4.5 2026  9  4.5 +0.22

 59          1      1995 14108500  6.0 2103  9  6   +2.73

 60               1      1986     9302  3.0 1991  9  3   -1.53

 61               1      1985 14130823  4.5 2086  8  4   +1.01

 62           1      1984 14132087  4.0 2042  9  4   +0.11

 63       1      1981    17234  3.5 2029  9  3.5 -0.49

 64        1      1976    17241  3.5 2001  9  3.5 -0.73

 65                    1969    17224  4.5 2104  8  3.5 +0.94

 66       1      1968    17247  4.0 1979  9  4   -0.36

 67            1963    17067  4.0 2038  9  4   +0.35

 68            1      1961 14109107  3.5 1997  9  3.5 -0.57

 69       1      1960    17172  4.5 2110  9  4.5 +1.69

 70              1      1959    17157  3.5 1990  8  3.5 -0.19

 71         1      1955    24134  4.5 2012  9  4.5 +0.59

 72              1      1954    17232  3.5 1976  9  3.5 -0.79

 73        1      1952    17254  3.0 1978  9  3   -1.20

 74          1      1946    17191  4.5 2044  8  4   +0.99

 75                   1941    17226  2.5 1961  8  1.5 -2.33

 76             1      1940    17252  4.0 1990  9  4   -0.03

 77                1      1937    17231  4.5 1953  9  4.5 +0.16

 78           1      1936    17235  5.0 2050  9  5   +1.87

 79           1      1936    17244  3.5 1911  9  3.5 -1.32

 80       1      1930    17179  3.5 1962  9  3.5 -0.61

 81            1      1929    17246  4.5 2034  9  4.5 +1.28

 82               1      1922    17174  4.0 2033  9  4   +0.82

 83                    1922    17227  4.0 1978  9  4   +0.15

 84        1      1908    17251  3.5 1936  9  3.5 -0.68

 85       1      1903 14112736  3.0 2017  7  1   -1.44

 86          1      1902    17094  3.0 1955  9  3   -0.85

 87                1900           2.0 1960  9  2   -1.77

 88               1900           2.0 1944  8  1   -2.53

 89                     1900           4.5 2073  9  4.5 +2.00

 90                     1900           2.5 1903  8  1.5 -2.48

 91                  1900           3.0 2006  9  3   -0.20

 92             1900           2.5 1942  8  1.5 -2.05

 93                      1900           3.0 1916  9  3   -1.32

 94              1900           0.0    0  0  0   +0.00

 95              1900           3.5 1971  9  3.5 -0.14

 96                  1900           3.5 1995  9  3.5 +0.14

 97                     1900           5.5 1989  9  5.5 +2.07

 98               1900           2.5 1914  8  1.5 -2.36

 99                  1900           4.5 2005  8  3.5 +0.64

100                 1900           3.0 1981  9  3   -0.50

101              1900           2.0 1938  8  2   -1.58

102                1900           3.5 1945  7  3.5 +0.42

103               1900           4.0 1986  9  4   +0.56

104                  1900           3.5 2062  9  3.5 +0.85

105                    1900           3.5 1972  9  3.5 -0.13

106                     1900           1.5 1956  4  0   -1.69

107                  1900           3.0 1940  9  3   -1.00

108            1      1881    17256  3.5 2007  9  3.5 +0.51

109                       1857 14122111  3.5 2003  9  3.5 +0.69

110               1855    17207  2.5 1943  7  1.5 -1.19

111           1      1853     1501  3.0 1957  9  3   -0.26

112                     1844    17206  3.5 1941  6  2.5 +0.30

113            1      1833    17161  3.0 1977  8  2   -0.54

114                  1800           1.5 1929  7  0   -2.30

115              2021 14124793  1.5 1903  3  1   -0.98

116              1800           3.5 1936  8  3   +0.47

117               2203 14121620  5.0 1995  5  3   -0.83

118         1      2180 24154385  6.0 2109  5  4   +1.02

 


- 29.08.2011

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No  PNo                    R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    CB 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1   12               2312  53w1  37b1  55w1   6w1  16b1   2w1   8b1   3b1   7w=    1  8.5

 2    2   /IM    2511  43w1  25b1  15w1  10b1   4w1  12b0  11w1  21b1   1w1    1  8.0

 3    7       /IM    2424  48b1  28w0  43b1  36w1  26b=  32b1   5w1  18w1  12b=   -1  7.0

 4   10 Tovmasian, Vardges           ARM  2371  51w1  33b1  23w1   2w0  28b0  39b1  61w1  17b1   3w1    1  7.0

 5    6          /IM    2430  47w1  29b1  19w1  12b0  25w1  17b0  53w1  11b1   8w1    1  7.0

 6   18                2265  59w1  41b1   9w=  32b1   8w0   4b1  17w1   7b0  24w1    1  6.5

 7    5         /IM    2458  46b1  26w1  16b0  30w1  24b=  28w1   7b0  13w1  15b1   -1  6.5

 8    9      /IM    2379  50b1  30w1  18b=  16w0  34b1  24w0  49b1  23w1  21b1   -1  6.5

 9    3       /GM    2488     -  60w1  42b1  33b1  19w1  16w1  15b1  12w0  10b0    0  6.0

10    8            /IM    2395  49w1  31b1  21w1  13w=  18b1  11b=  12w0  28w1   6b0    1  6.0

11   16             2291  57w1  39b1   5w1   9b1  12w0   3b0   1w0  49b1  25w1    1  6.0

12    1         /GM    2515  42b1  24w1  13b0  28w0  40b1  31w1  16b1  14w1   2b0   -1  6.0

13   15            2296  56b1  36w1   2b0  37w1  41b1  26w1   3w0  45b1   5w0    1  6.0

14   28              2161  69w1   7b1  11w0   1b1  10w1   5b0  19w1   8b0  17w1    1  6.0

15   33         1       2143  74b1  10w0  56b1   3w0  80b1  14w0  43b1  61w1  19w1    1  6.0

16   14          /WFM   2300  55w0  61b0  81w1  59b1  44w1  33b1  25w1   1b0  31w1    1  6.0

17   44           1       2057     +  19b0  25w0  64w1  14b0  66w1  20b1  27b1  11w1    0  6.0

18    4        /IM    2482  45w1  27b1  17w1  11b=   2b0  18w0  29b1  24w0  30b1   -1  5.5

19   24            2191  65w1   1b0  47w1  45b1   5w=   9b1  21w0   4b1  18b0   -1  5.5

20   13              2304  54b1  35w1   1w1   8b=  11w0  21b0  37w1   5b0  45w1    1  5.5

21   21          2202  62b1  79w1   8b0  40w=  73b1  13w1  24b1   2w0   9w0    1  5.5

22   37                2098  78b1  12w0  79b1  15b0  51w=  73w1  13b0  34w1  22b1   -1  5.5

23   23             2198  64b1  83w1  10b0  41w0  48b1  45w=  35w1   9b0  53w1    1  5.5

24   11        /FM    2358  52b1  34w1  28b1   4w=  13b1   8w=   2b0   6w0  44b0   -1  5.0

25   19                 2255  60b1  44w1   6b0  39w1   3b0  41w1  28b0  36w1  33b0   -1  5.0

26   17         /WIM   2286  58b1  40w1   4b0  38w1  52b1   6w1  18b0  10w0  28b0   -1  5.0

27   25       1       2180  66b1   2w0  44b1  50w1   6b0  52w1  14b0  38w1  16b0   -1  5.0

28   31              2150  72b1   8w0  52b0  62w1  56b1   1b0  47w1  48w1  14b0   -1  5.0

29   36        1       2117  77w1  15b0  59w1   7b0  49w0  62b1  55w1  19b0  51w1    1  5.0

30   32          1       2146  73w=  63b1  22b1  18w0  35b1   7w0  45b0  54w=  50b1   -1  5.0

31   41       1       2074  82b1  18w0  83b1  23b1  15w0  19b0  27w0  55b1  67w1   -1  5.0

32   29       1       2160  70b1   6w0  50b0  58w=  79w1  51b1   4w0  53b=  48b1   -1  5.0

33   27              2166  68b1   4w0  48b1  52w0  50b1  49w0  41b1  44w0  54b1   -1  5.0

34   38      1       2094  79w0  62b1  61w1  17b0  53w0  63b1  75w1  25b0  49w1    1  5.0

35   47       1       2045   6b0  68w1  24b0  66w1  30b0  64w1  31b0  62w1  61b1   -1  5.0

36   42               2068   1w0  65b1   3w0  61b0  71w0  78b1  63w1  57b1  75w1    1  5.0

37   53        1       1995  12b0  74w1  34b=  22w=  38b1  30w1   6b0  29w=  23b0   -1  4.5

38   45       1       2057   4b0  66w1  20b1  24w0  22b1  23b=  32w1  15w0  13b0   -1  4.5

39   30                2157  71w1   9b0  51w1   5b0  47w1  53b0  54w=  35b1   4w0    1  4.5

40   52                   2000  11w0  75b1  31w1  27b1  17w0  25b0  22w0  71b1  39w=    1  4.5

41   39       /FM    2084  80b1  16w0  78b1  19b0  55w1  10w0  48b0  56w1  52b=   -1  4.5

42   34 /IM    2121  75w1  11b0  53w=  54b1   9w0  61b0  58w1  37b0  79w1    1  4.5

43   35        1       2118     +  13b0  54w=  67b1  32w0  40w1  23b0  30w0  46b1    0  4.5

44   22            2200  63w=  73b1  32w0  53b=  45w0  58b=  52b1  40w1  37w0    1  4.5

45   61        1       1929  20b0  14w1  38b0  42w1  43b1  34w1  10b0  33b0  47w0   -1  4.0

46   55     1       1981  14b1  20w1  12b0  26w0  39b0  67w1  36b0  41w0  80b1   -1  4.0

47   49         1       2016   8b0  70w1  26b0  68w1  36b1  27b1   9w0  16w0  38b0   -1  4.0

48   43                2062   2b0  64w1   7w0  71b1  61w0  74b1  33w0  75b0  63w1    1  4.0

49   50                2006   9w0  71b1  29w1  25b0  27w0  75b0  74w1  73b1  32w0    1  4.0

50   54             1       1985  13w0     +  35b=  34w0  67b=  80w1  30b=  32b=  27w0    0  4.0

51   51       1       2000  10b0  72w1  30b0  78w1  37b=  29w0  56b=  80w1  36b0   -1  4.0

52   56      1       1976  15w0  77b1  33w0  83b1  31w0  79b=  51w=  39b0  71w1    1  4.0

53   48         1       2022   7w0  69b1  27w0  82b1  23w0  71b1  39w1  31b0  29w0    1  4.0

54   62          1      1929  21w0  38w0  72b1  31b0  77w1  36w0  68b1  47b0  74w1    1  4.0

55   67         1       1900  26b0  46w1  58b=  35w0  54w=  55b0  60b1  20w1  41b0   -1  4.0

56   20               2203  61w1  55b0  45w0  73w0  68b1  57b1  44w0  67b0  40w1    1  4.0

57   75              1       1857  34b0  52w0  66b0  69b1  59w1  50w1  38b0  43w1  42b0   -1  4.0

58   60         1       1936  19w0   3b0  71w0  74b0  69w1  81b1  67w0  58b1  73w1    1  4.0

59   77             2       1800  36b0  56w0  68b0  70w1  62b0  46w0  82w1  65b1  57w1    1  4.0

60   26 /FM    2167  67w1   5b0  49w1  55b1   7w=  15b0     -     -     -    0  3.5

61   79     2       1800  38b1  21b0  37w0  46w1  29b0  56w=  40b0  78w1  34b0   -1  3.5

62   40                2082  81w1  17b0  82w1  21b=   1w0  35b0  79w1  22b0  20b0   -1  3.5

63   58      1       1952  17w0  81b=  67w=  29b=  63w=  22w=  34b0  60w0  64b1    1  3.5

64   59           1       1940  18b0  80w1  36b0  14w0  75b0  72w=  70b1  46w0  78b1   -1  3.5

65   46     1       2051   5w0  67b0  69w1  79b0  74w0  77b1  73w=  59b1  35w0    1  3.5

66   73            1       1900  32b=  22w0  63w1  20b1  21w0  37b0  46b=  50w0  60b0   -1  3.0

67   71      1       1900  30b0  50w0  60b1  43w0  42b1  48w0  64b1  52w0  56b0   -1  3.0

68   63           1       1922  22b=  32w0  73b0  81w1  58b=  38w0  42b0  68w1  43b0   -1  3.0

69   74          1       1881  33w0  53b0  64b0  60w1  46b1  43w0  50b0  66w1  62b0   -1  3.0

70   64     1       1903  23w0  43b0  74w1  44b0  82w1  47b0  71w0  81b1  58w0    1  3.0

71   80            2       1800  39w0  59b0  65w1  57b1  33w0  54b0  72w1  51b0  55w0    1  3.0

72   57       1       1955  16b0  78w0  70b1  80w0  72b1  20w0  66b1  42w0  77b0   -1  3.0

73   72        1       1900  31w0  51b0  62w0  65b1  57w0  59b=  80b0     +  70w=    0  3.0

74   81      2       1800  40b0  58w=  14b0  63b0  78w=  60w0  83b1  64w0  66b1   -1  3.0

75   70         1       1900  29w0  49b0  57w0  77b0  65w=  83b1  59w0  82b1  72b=   -1  3.0

76   83           3       1700     +  23b0  41w0  56w0  66b0  70w0  81w0  69b1  68b1    0  3.0

77   78         2       1800  37w0  57b1  39w0  51b0  81b=  42w0  65w1  79b0  59w0    1  2.5

78   65      1       1900  24b0  42w0  80b0  72w0  70b=  69w1  78b0  77w0     +    0  2.5

79   66        1       1900  25w0  45b0  75w1  47b0  83w1  44b0  57w0  74b0  81w0    1  2.0

80   68            1       1900  27w0  47b0  77w1  49b0  20w0  82b1  62w0  63b0  83w0    1  2.0

81   82                3       1700  41w0     +  40b0  48w0  64b0  68w0  77b0  70w0  69b1    0  2.0

82   69      1       1900  28b0  48w0  46b0  75w0  60b0  65b0     +  83w0  82w0    0  1.0

83   76         1      1853     -     -     -     -     -     -     -     -     -    0  0.0