2012

 

 

. , 13-15.05.2012

 


 

 

     .. (. )

: , 11 .

: 10 10 /.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ..                        1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   BH.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1       2 GM Korobov Anton           2678 UKR 44  1 33  1  4  1 15  1 11  =  2  1 19  1 18  1  6  =  3   1  7   =  9=  77=

    2       6 GM Zubov Alexander         2617 UKR 58  1 10  1 20  1 11  =  5  1  1  0 13  0  8  1 27  1  4   1  6   =  8   79 

    3      14 GM Kovalenko Igor          2560 UKR 49  1 42  = 30  1  6  =  8  = 28  1  5  1  4  =  7  1  1   0  13  1  8   77=

    4      11 GM Solodovnichenko Yuri    2570 UKR 32  1 75  1  1  0 20  1 10  1 12  1 26  =  3  = 14  1  2   0  15  1  8   75=

    5      16 GM Tukhaev Adam            2547 UKR 62  1 47  1  6  = 18  1  2  0 29  1  3  0  9  1 12  =  14  1  11  1  8   74 

    6       1 GM Moiseenko Alexander     2711 UKR 36  1 16  1  5  =  3  = 40  1 13  = 14  = 15  1  1  =  11  =  2   =  7=  80 

    7      15 GM Vysochin Spartak        2550 UKR 56  1 51  = 60  1 27  1 14  = 19  0 17  1 13  1  3  0  12  1  1   =  7=  72=

    8      30 IM Sivuk Vitaly            2454 UKR 66  = 39  1 42  =  9  1  3  = 26  0 24  1  2  0 59  1  27  1  21  1  7=  68 

    9       5 GM Miroshnichenko Evgenij  2621 UKR 60  = 48  = 35  1  8  0 41  1 10  = 29  1  5  0 31  1  40  1  20  1  7=  68 

   10      29 IM Pavlov Sergey           2460 UKR 63  1  2  0 53  1 52  1  4  0  9  = 43  1 27  0 24  1  39  1  18  1  7=  68 

   11       3 GM Zherebukh Yaroslav      2632 UKR 61  1 40  1 13  1  2  =  1  = 14  = 18  0 16  1 26  1  6   =  5   0  7   76=

   12       4 GM Kuzubov Yuriy           2623 UKR 46  1 17  1 15  0 28  1 16  1  4  0 21  1 26  =  5  =  7   0  30  1  7   74=

   13      20 IM Bogdanovich Stanislav   2515 UKR 24  1 43  1 11  0 42  1 47  1  6  =  2  1  7  0 18  =  16  1  3   0  7   74 

   14      24 IM Kovalev Denis           2484 UKR 67  1 23  1 18  = 26  1  7  = 11  =  6  = 19  1  4  0  5   0  36  1  7   73=

   15      19 GM Onischuk Vladimir       2516 UKR 68  1 22  1 12  1  1  0 34  1 18  0 20  1  6  0 49  1  17  1  4   0  7   73 

   16      26 IM Bernadskiy Vitaliy      2473 UKR 74  1  6  0 49  1 61  1 12  0 34  1 30  1 11  0 19  1  13  0  32  1  7   66 

   17      27 IM Iakymov Volodymyr       2463 UKR 55  1 12  0 68  1 41  1 19  0 35  1  7  0 47  1 28  1  15  0  37  1  7   65 

   18       9 GM Goloshchapov Alexander  2582 UKR 35  1 29  1 14  =  5  0 76  1 15  1 11  1  1  0 13  =  21  =  10  0  6=  76 

   19       8 GM Sumets Andrey           2599 UKR 25  1 20  0 58  1 31  1 17  1  7  1  1  0 14  0 16  0  41  1  22  =  6=  73=

   20      31 IM Kharchenko Boris        2453 UKR 59  1 19  1  2  0  4  0 49  1 33  1 15  0 48  1 39  =  26  1  9   0  6=  69 

   21      21 IM Ivanov Oleg V           2512 UKR 79  1 34  0 38  1 22  1 29  = 30  = 12  0 36  1 40  1  18  =  8   0  6=  66 

   22      38 FM Danilenko Dmitriy       2399 UKR 71  1 15  0 64  1 21  0 43  = 23  1 50  0 45  1 37  =  28  1  19  =  6=  62 

   23      62    Linker Mikhail          2193 UKR 54  1 14  0 75  1 40  0 36  = 22  0 44  1 29  = 34  =  52  1  39  1  6=  61 

   24      60    Garnazhenko D           2205 UKR 13  0 52  0 65  1 75  = 25  1 42  1  8  0 61  1 10  0  58  1  50  1  6=  60=

   25      48 IM Chos Alexey             2341 UKR 19  0 63  1 76  = 39  0 24  0 77  1 54  0 44  1 46  1  59  1  40  1  6=  57 

   26      10 GM Kovchan Alexander       2576 UKR 57  1 31  = 34  1 14  0 60  1  8  1  4  = 12  = 11  0  20  0  35  =  6   71 

   27      12 GM Firman Nazar            2563 UKR 72  1 30  = 51  1  7  0 28  0 47  1 31  1 10  1  2  0  8   0  34  =  6   68=

   28      23 IM Baryshpolets Andrey     2487 UKR 53  1 41  = 48  1 12  0 27  1  3  0 36  = 32  1 17  0  22  0  49  1  6   67 

   29      32 GM Zhukova Natalia         2442 UKR 69  1 18  0 43  1 37  1 21  =  5  0  9  0 23  = 41  0  67  1  55  1  6   65 

   30      35 IM Polivanov Anatoliy      2409 UKR 77  1 27  =  3  0 48  1 39  1 21  = 16  0 37  = 50  =  53  1  12  0  6   64=

   31      33 IM Biriukov Nikolai        2420 UKR 73  1 26  = 41  = 19  0 55  1 40  = 27  0 58  1  9  0  43  1  38  =  6   61=

   32      51    Kurayan Ruslan          2321 UKR  4  0 45  1 37  0 64  = 66  1 76  1 39  = 28  0 47  1  33  1  16  0  6   61=

   33      25 IM Iljin Timofey           2482 UKR 64  1  1   0 56  1 34  0 68  1 20  0 58  = 38  1 43  =  32  0  53  1  6   61=

   34      40 IM Pavlov Maxim            2384 UKR 81  1 21  1 26  0 33  1 15  0 16  0 49  0 55  1 23  =  45  1  27  =  6   61 

   35      49 FM Volovikov Anton         2339 UKR 18  0 65  1  9  0 67  1 37  1 17  0 47  0 78  1 51  =  42  1  26  =  6   60 

   36      41 IM Shalimov Valery         2374 UKR  6  0 80  1 52  0 53  1 23  = 64  1 28  = 21  0 48  1  50  1  14  0  6   59 

   37      17 GM Zinchenko Yaroslav      2544 UKR 48  0 79  1 32  1 29  0 35  0 68  1 59  1 30  = 22  =  49  1  17  0  6   58=

   38      53 IM Mischuk Dmitry          2314 UKR 39  = 50  = 21  0 66  = 45  1 54  1 40  0 33  0 61  1  51  1  31  =  6   58=

   39      13 GM Vovk Yuri               2562 UKR 38  =  8  0 50  1 25  1 30  0 57  1 32  = 51  1 20  =  10  0  23  0  5=  68 

   40      28 GM Matjushin Gennady       2461 UKR 80  1 11  0 62  1 23  1  6  0 31  = 38  1 50  1 21  0  9   0  25  0  5=  64=

   41      47    Melnichuk Mikhail       2343 UKR 50  1 28  = 31  = 17  0  9  0 55  1 51  0 63  1 29  1  19  0  43  =  5=  64 

   42      37 IM Golubka Petr            2402 UKR 70  1  3  =  8  = 13  0 59  = 24  0 60  1 43  0 64  1  35  0  48  1  5=  62 

   43      58    Podolsky Anton          2285 UKR 76  1 13  0 29  0 71  1 22  = 75  1 10  0 42  1 33  =  31  0  41  =  5=  61 

   44      42 IM Alexikov Alexander      2369 UKR  1  0 53  0 66  = 57  0 69  1 71  1 23  0 25  0 78  1  64  1  59  1  5=  56 

   45      75    Chernov Vladimir I      1986 UKR 75   0 32  0 79  1 56  = 38  0 62  1 46  1 22  0 54  1  34  0  60  1  5=  55 

   46      44 FM Bortnik Alexandr        2367 UKR 12  0 64  0 63  1 60  0 65  = 66  1 45  0 52  1 25  0  62  1  58  1  5=  54=

   47      39 IM Truskavetsky Alexandr   2386 UKR 52  1  5  0 59  1 54  1 13  0 27  0 35  1 17  0 32  0  48  0  69  1  5   63=

   48      57    Rudak Vladimir          2292 UKR 37  1  9  = 28  0 30  0 51  = 52  1 76  1 20  0 36  0  47  1  42  0  5   63 

   49      54 IM Alexeev Alexey          2307 UKR  3  0 77  1 16  0 70  1 20  0 78  1 34  1 54  1 15  0  37  0  28  0  5   61=

   50       7 GM Zubarev Alexander       2600 UKR 41  0 38  = 39  0 69  1 52  1 60  1 22  1 40  0 30  =  36  0  24  0  5   61 

   51      36 IM Rakhmangulov Andrei     2406 UKR 78  1  7  = 27  0 76  0 48  = 53  1 41  1 39  0 35  =  38  0  56  =  5   59 

   52      80    Malakhov Kirill            0 UKR 47  0 24  1 36  1 10  0 50  0 48  0 67  1 46  0 79  1  23  0  68  1  5   57=

   53      63    Voitovich Vladislav     2189 UKR 28  0 44  1 10  0 36  0 70  1 51  0 71  1 65  1 75  1  30  0  33  0  5   56=

   54      22 GM Sulypa Oleksandr        2510 UKR 23  0 74  1 72  1 47  0 61  = 38  0 25  1 49  0 45  0  57  67  1  5   56 

   55      67    Berezka Alexandr        2162 UKR 17  0 58  0 78  1 72  1 31  0 41  0 56  1 34  0 70  1  61  1  29  0  5   55 

   56      55 IM Borisenko Vjacheslav    2292 UKR  7  0 78  1 33  0 45  = 64  0 65  = 55  0 69  1 63  =  75  1  51  =  5   52 

   57      50 IM Reprintsev Alexander    2338 UKR 26  0 59  0 69  = 44  1 77  1 39  0 75  - - 76  0 66  1  54  =  70  1  5   51=

   58      46    Luzhinsky Vitaly        2345 UKR  2  0 55  1 19  0 59  0 73  1 63  1 33  = 31  0 76  1  24  0  46  0  4=  60=

   59      71    Muhtarov Leonid         2102 UKR 20  0 57  1 47  0 58  1 42  = 61  1 37  0 75  1  8  0  25  0  44  0  4=  60 

   60      45 IM Fingerov Dmitry         2353 UKR  9  = 66  1  7  0 46  1 26  0 50  0 42  0 64  0 72  1  65  1  45  0  4=  59 

   61      43 FM Ljukin Sergei           2369 UKR 11  0 69  1 81  1 16  0 54  = 59  0 64  1 24  0 38  0  55  0  77  1  4=  53 

   62      56    Baleev Konstantin       2292 UKR  5  0 70   1 40  0 77  = 75  0 45  0 69  = 71  1 65  =  46  0  78  1  4=  49=

   63      69    Varchenko Grigory       2128 UKR 10  0 25  0 46  0 74  1 81  1 58  0 72  1 41  0 56  =  68  0  75  1  4=  49 

   64      65    Goroshchenko Dmitry     2165 UKR 33  0 46  1 22  0 32  = 56  1 36  0 61  0 60  1 42  0  44  0  73  =  4   58=

   65      73    Trjapishko Alexandr     2090 UKR  -  - - 35  0 24  0 79  1 46  = 56  = 68  1 53  0 62  =  60  0  72  =  4   53=

   66      70    Klementev Oleg          2110 UKR  8  = 60  0 44  = 38  = 32  0 46  0 77  0 81  1 57  0  73  =  79  1  4   51 

   67      64    Terletsky Oleg          2169 UKR 14  0 76  0 73  1 35  0 71  0 70  1 52  0 74  1 77  1  29  0  54  0  4   51 

   68      59    Ivanukh Roman           2247 UKR 15  0 71  1 17  0 81  1 33  0 37  0 65  0 70  0  -  - 1  63  1  52  0  4   50=

   69      72    Dhillon Jasteen         2090 UKR 29  0 61  0 57  = 50  0 44  0 73  1 62  = 56  0 80  1  79  1  47  0  4   49 

   70      78    Kasumov Ramyl           1897 UKR 42  0 62  0 80  1 49  0 53  0 67  0  -  - 1 68  1 55  0  74  1  57  0  4   46 

   71      79    Kotik Vitaliy           1795 UKR 22  0 68  0  -  - 1 43  0 67  1 44  0 53  0 62  0 73  0  80  1  81  1  4   44 

   72      52 IM Kurochkin Valery        2314 UKR 27  0 73  1 54  0 55  0 78  0 80  1 63  0 77  = 60  0  81  1  65  =  4   41=

   73      74    Kaliuzhniy Pavel        2022 UKR 31  0 72  0 67  0 80  1 58  0 69  0 74  0  -  - 1 71  1  66  =  64  =  4   41=

   74      66 IM Marusenko Petr          2164 UKR 16   0 54  0 77  0 63  0 79  0  -  - 1 73  1 67  0 81  1  70  0  80  1  4   38=

   75      34 IM Hatchatrian Souren      2413 UKR 45  1  4  0 23  0 24  = 62  1 43  0 57  - + 59  0 53  0  56  0  63  0  3=  60 

   76      18 IM Tarlev Konstantin       2526 UKR 43  0 67  1 25  = 51  1 18  0 32  0 48  0 57  1 58  0  -   - -  -   - -  3=  58 

   77      76    Kotliar Alexey          1936 UKR 30  0 49  0 74  1 62  = 57  0 25  0 66  1 72  = 67  0  78  =  61  0  3=  50=

   78      77    Savchenko Kirill        1901 UKR 51  0 56  0 55  0  -  - 1 72  1 49  0 79  1 35  0 44  0  77  =  62  0  3=  50 

   79      61    Ivanov Andrey A         2194 UKR 21  0 37  0 45  0 65  0 74  1 81  1 78  0 80  1 52  0  69  0  66  0  3   44 

   80      68    Akulov Leonid           2133 UKR 40  0 36  0 70  0 73  0  -  - 1 72  0 81  1 79  0 69  0  71  0  74  0  2   40 

   81      81    Nazarenko Anatoly          0 UKR 34  0  -  - 1 61  0 68  0 63  0 79  0 80  0 66  0 74  0  72  0  71  0  1   42=

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

                          Բ            -     /.

----------------------------------------------------------------------------------

 1        g    2711   2624       14102560   17/05/1980

 2               g    2678   2595       14105730   25/06/1985

 3             g    2632   2493       14116804   14/07/1993

 4                g    2623   2487       14112906   26/01/1990

 5  ̳         g    2621   2582       14102595   28/12/1978

 6             g    2617   2575       14109409   04/04/1983

 7           g    2600   2553       14104385   17/12/1979

 8               g    2599   2519       14105500   15/04/1980

 9         g    2582   2525       14103222   25/01/1978

10            g    2576   2507       14103052   21/10/1983

11         g    2570   2491       14104369   08/02/1978

12  Գ               g    2563   2544       14104490   22/03/1983

13                   g    2562   2502       14113171   11/11/1988

14              g    2560   2548       14117908   29/12/1988

15             g    2550   2541       14103516   30/04/1975

16                 g    2547   2494       14109476   14/02/1988

17  dz           g    2544   2493       14110547   14/02/1987

18            m    2526   2487       14114089   09/02/1987

19            g    2516   2498   -    14114038   21/07/1991

20        m    2515   2512       14115298   04/02/1993

21                 m    2512   2494       14110709   20/04/1982

22            g    2510   2491       14100487   03/06/1972

23          m    2487   2463       14117207   16/01/1991

24              m    2484   2503       14104059   09/12/1982

25               m    2482   2497       14110180   26/12/1984

26  ³      m    2473   2423       14100371   17/10/1994

27             m    2463   2543       14110164   14/03/1986

28            g    2461   2484       14107910   23/08/1984

29               m    2460   2546       14114330   26/09/1987

30  ѳ ³            m    2454   2474       14116502   01/01/1992

31             m    2453   2480       14113210   03/01/1991

32              g    2442   2431       14101513   05/05/1979

33             m    2420   2432       14103842   27/04/1980

34             m    2413   2284       14109018   19/12/1983

35          m    2409   2440       14109468   12/09/1986

36          m    2406   2434       14101467   20/09/1960

37              m    2402   2480   -    14114224   09/05/1989

38           f    2399   2392       14120844   09/03/1994

39    m    2386   2399       14108577   23/02/1985

40               m    2384   2422       14104350   13/06/1979

41             m    2374   2411       14104881   28/01/1960

42         m    2369   2400       14103958   22/08/1963

43                f    2369   2414       14102200   23/07/1968

44          f    2367   2398       14120828   18/10/1996

45  Գ            m    2353   2390       14109301   03/10/1982

46  ³            2345   2412       14112124   06/11/1984

47                2343   2390       14117533   19/03/1991

48               m    2341   2441       14117762   30/06/1985

49             f    2339   2360       14120283   25/06/1993

50         m    2338   2428       14100541   08/12/1958

51                    2321   2389       14120615   28/08/1993

52           m    2314   2295       14113023   01/08/1987

53  ̳              m    2314   2367       14118734   19/03/1988

54            m    2307   2378       14106663   07/03/1978

55          m    2292   2348       14115824   28/04/1995

56  뺺               2292   2349       14109913   16/06/1970

57                 2292   2323       14108402   07/12/1981

58                2285   2392       14119668   06/06/1993

59                    2247   2132           9327   16/11/1987

60               2205   2352       14115328   31/10/1995

61                   2194   2201       14105187   19/04/1982

62  ˳                 2193   2259       14101734   09/02/1996

63              2189   2313       14104172   12/03/1994

64                 2169   2317       14116774   17/09/1987

65                2165   2293       14115336   03/11/1984

66             m    2164   2286       14100606   31/07/1953

67               2162   2244       14122332   18/07/1971

68                   2133   2167       14102676   01/08/1943

69               2128   2226       14113481   28/08/1946

70                 2110   2215       14109824   06/06/1970

71                 2102   2191       14101017   09/04/1960

72                 2090   2205       14123150   01/09/1997

73              2090   2218       14122286   25/06/2000

74                  2022   2116       14134128   18/02/1997

75                1986   2152       14123355   17/07/1978

76                  1936   2102       14126176   04/08/1999

77            1       1901   2074       14132303   19/03/1998

78                  1897   2113       14128926   12/04/1995

79  ³            1       1795   2064       14125617   24/05/1998

80                     0   2268           5168   26/11/1988

81                    0   0000                 


 

Ƴ

 

     .. (. )

: , 9 .

: 10 10 /.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..                      . 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   BH.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1       1 IM  Ushenina Anna        2454 UKR  6  1  4  1  2  0  9  1  5  1  3  1 12  1  8  1  7  =  7=  48=

    2       2 WIM Kalinina Olga        2297 UKR 13  1 12  1  1  1  3  0  9  1  4  1  5  = 10  1  6  0  6=  46=

    3       3 WIM Andrenko Irina       2226 UKR  8  1  7  1  5  =  2  1  4  0  1  0 11  1 12  =  9  1  6   49 

    4       4     Tantsiura Marja      2212 UKR 11  1  1  0 13  1  7  1  3  1  2  0  9  1  5  0 12  1  6   46=

    5       6 WGM Huda Maryana         2194 UKR 16  = 10  1  3  =  8  1  1  0 12  =  2  =  4  1 14  1  6   42 

    6       9     Zingaylo Anastasiya  2047 UKR  1  0 11  0 16  1 12  0 15  1 10  = 14  1 13  1  2  1  5=  34 

    7       8     Kalinina Marianna    2050 UKR 15  1  3  0 11  1  4  0 13  1  9  0 10  = 14  1  1  =  5   39=

    8      11 WFM Mamonova Yulia       2019 UKR  3  0 15  1 10  1  5  0 12  0 14  1 16  1  1  0 13  1  5   35 

    9      13     Kasharina Olga       1827 UKR 10  = 16  1 12  1  1  0  2  0  7  1  4  0 15  1  3  0  4=  42 

   10       5 WIM Zinkevich Julia      2202 UKR  9  =  5  0  8  0 15  1 11  1  6  =  7  =  2  0 16  1  4=  39=

   11      12     Vasina Olena         2002 UKR  4  0  6  1  7  0 14  1 10  0 13  1  3  0 16  1 15  =  4=  34 

   12       7 WFM Petrova Irina        2105 UKR 14  1  2  0  9  0  6  1  8  1  5  =  1  0  3  =  4  0  4   49 

   13      10     Maiko Alina          2031 UKR  2  0 14  1  4  0 16  1  7  0 11  0 15  =  6  0  8  0  2=  37 

   14      15     Protsiuk Svetlana    1731 UKR 12  0 13  0 15  1 11  0 16  1  8  0  6  0  7  0  5  0  2   35 

   15      16     Zingaylo Antonina    1704 UKR  7  0  8  0 14  0 10  0  6  0 16  1 13  =  9  0 11  =  2   34 

   16      14     Muhtarova Viktoriya  1753 UKR  5  =  9  0  6  0 13  0 14  0 15  0  8  0 11  0 10  0  =   36=

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

                          Բ            -     /.

----------------------------------------------------------------------------------

 1              m    2454   2384       14110911   30/08/1985

 2            wm    2297   2321       14117258   20/06/1989

 3            wm    2226   2305       14118270   28/05/1991

 4                    2212   2270       14124327   13/02/1996

 5  dz            wm    2202   2206       14108160   10/08/1984

 6              wg    2194   2233       14116553   15/10/1988

 7             wf    2105   2236       14124122   14/11/1993

 8                2050   2207       14102013   24/12/1991

 9  dz              2047   2193       14103290   02/06/1989

10                     2031   2121       14117150   01/09/1989

11  -     wf    2019   2147       14102390   26/01/1976

12                    2002   2162       14124360   04/09/1994

13                   1827   1970       14122294   12/03/1986

14  ³       1       1753   1995       14132060   03/08/1998

15            1       1731   1986       14132087   27/09/1995

16  dz         1       1704   2041       14117100   12/06/1993


 

 

     .. (. )

: , 11 .

: 3 2 /.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ..                        1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   BH.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1      39 FM Bortnik Alexandr        2367 UKR 24  1  6  0  7  1 17  1 31  1 16  1  3  1  2  1  4  1  5   =  9   1  9=  79 

    2      21 IM Baryshpolets Andrey     2487 UKR 33  1 53  1 42  1  9  1 22  =  6  =  5  1  1  0 36  1  3   =  10  1  8=  73 

    3       1 GM Moiseenko Alexander     2711 UKR 55  1 58  1 13  1 31  1  6  0 18  1  1  0 12  1  9  1  2   =  4   =  8   74=

    4       2 GM Korobov Anton           2678 UKR 39  = 11  0 56  1 37  1 36  1 32  1 30  1  6  1  1  0  14  1  3   =  8   70=

    5       8 GM Kovchan Alexander       2576 UKR 56  = 41  = 46  1 58  1 26  1 22  1  2  0 24  = 18  1  1   =  6   1  8   68 

    6       7 GM Goloshchapov Alexander  2582 UKR 48  1  1  1 63  1 23  1  3  1  2  =  9  =  4  0 24  1  10  =  5   0  7=  76 

    7      15 GM Zinchenko Yaroslav      2544 UKR 42  0 33  1  1  0 19  0 52  1 47  1 53  1 22  = 34  1  24  1  17  1  7=  64 

    8      11 GM Vovk Yuri               2562 UKR 63  0 19  1 27  = 35  0 55  1 59  1 43  1 17  1 14  0  15  1  16  1  7=  61 

    9       4 GM Zubov Alexander         2617 UKR 46  1 38  1 26  1  2  0 28  1 13  1  6  = 14  =  3  0  22  1  1   0  7   76 

   10      14 GM Tukhaev Adam            2547 UKR 54  0 40  1 41  1 34  1 32  = 11  0 38  1 20  1 13  1  6   =  2   0  7   67=

   11      29 IM Kharchenko Boris        2453 UKR 49  =  4  1 35  1 22  0 23  1 10  1 24  0 18  0 31  1  36  1  14  =  7   67=

   12      30 GM Zhukova Natalia         2442 UKR 62  1 30  0 51  1 14  1 16  = 24  = 13  1  3  0 22  0  29  1  25  1  7   66 

   13      22 IM Kovalev Denis           2484 UKR 50  1 68  1  3  0 25  1 30  1  9  0 12  0 23  1 10  0  27  1  22  1  7   65 

   14      13 GM Vysochin Spartak        2550 UKR 32  0 47  1 55  1 12  0 63  1 53  1 23  1  9  =  8  1  4   0  11  =  7   64  

   15      18 IM Bogdanovich Stanislav   2515 UKR 59  1 54  1 23  0 32  0 25  1 34  0 41  1 28  1 30  1  8   0  19  1  7   61=

   16      17 GM Onischuk Vladimir       2516 UKR 19  1 32  0 48  1 63  1 12  =  1  0 27  = 34  = 33  1  20  1  8   0  6=  67=

   17      16 IM Tarlev Konstantin       2526 UKR 40  1 23  0 54  1  1  0 41  1 38  = 32  1  8  0 26  1  30  1  7   0  6=  67=

   18      12 GM Kovalenko Igor          2560 UKR 41  = 56  1 37  1 30  = 38  1  3  0 22  = 11  1  5  0  19  0  34  1  6=  66=

   19      51 IM Borisenko Vjacheslav    2292 UKR 16  0  8  0 65  1  7  1 21  0 58  1 31  = 55  1 35  1  18  1  15  0  6=  63=

   20       6 GM Sumets Andrey           2599 UKR 23  0 45  1 34  0 54  1 46  1 26  = 21  1 10  0 38  1  16  0  31  1  6=  62=

   21      19 IM Ivanov Oleg V           2512 UKR 47  1 42  0 53  0 57  1 19  1 43  = 20  0 33  0 44  1  39  1  36  1  6=  57=

   22      26 GM Matjushin Gennady       2461 UKR 65  1 51  1 30  = 11  1  2  =  5  0 18  =  7  = 12  1  9   0  13  0  6   71=

   23      40 IM Fingerov Dmitry         2353 UKR 20  1 17  1 15  1  6  0 11  0 31  1 14  0 13  0 37  0  44  1  33  1  6   70 

   24       5 GM Zubarev Alexander       2600 UKR  1  0 60  1 49  = 61  1 35  1 12  = 11  1  5  =  6  0  7   0  26  =  6   70 

   25      62    Trjapishko Alexandr     2090 UKR 58  0 43  1 29  1 13  0 15  0 48  1 28  0 41  1 46  1  37  1  12  0  6   62=

   26      25 IM Iakymov Volodymyr       2463 UKR 67  1 44  1  9  0 53  1  5  0 20  = 35  1 36  0 17  0  49  1  24  =  6   60=

   27      34 IM Golubka Petr            2402 UKR 51  0 50  1  8  = 36  0 62  1 37  1 16  = 30  0 42  1  13  0  41  1  6   60 

   28      23 IM Iljin Timofey           2482 UKR 53  0 67  1 57  1 42  1  9  0 30  0 25  1 15  0 29  =  45  =  46  1  6   56=

   29      24 IM Bernadskiy Vitaliy      2473 UKR 57  0 59  1 25  0 52  1 42  = 36  0 50  1 54  1 28  =  12  0  45  1  6   55=

   30       3 GM Zherebukh Yaroslav      2632 UKR 43  1 12  1 22  = 18  = 13  0 28  1  4  0 27  1 15  0  17  0  37  =  5=  70=

   31      20 GM Sulypa Oleksandr        2510 UKR 52  1 57  1 32  1  3  0  1  0 23  0 19  = 45  1 11  0  50  1  20  0  5=  67 

   32      47    Kurayan Ruslan          2321 UKR 14  1 16  1 31  0 15  1 10  =  4  0 17  0 35  0 49  0  53  1  51  1  5=  66 

   33      55    Voitovich Vladislav     2189 UKR  2  0  7  0 45  = 56  = 39  1 46  1 37  = 21  1 16  0  38  1  23  0  5=  65=

   34      31 IM Biriukov Nikolai        2420 UKR 44  0 64  1 20  1 10  0 49  1 15  1 36  0 16  =  7  0  35  1  18  0  5=  64=

   35      10 GM Firman Nazar            2563 UKR 45  1 37  = 11  0  8  1 24  0 42  1 26  0 32  1 19  0  34  0  43  1  5=  64=

   36       9 GM Solodovnichenko Yuri    2570 UKR 60  1 63  0 61  = 27  1  4  0 29  1 34  1 26  1  2  0  11  0  21  0  5=  64 

   37      33 IM Rakhmangulov Andrei     2406 UKR 66  1 35  = 18  0  4  0 50  1 27  0 33  = 47  1 23  1  25  0  30  =  5=  61=

   38      27 IM Pavlov Sergey           2460 UKR 64  1  9  0 44  1 49  1 18  0 17  = 10  0 43  1 20  0  33  0  52  1  5=  61 

   39      36 IM Shalimov Valery         2374 UKR  4  = 49  0 43  0 47  = 33  0 67  1 52  = 61  1 51  1  21  0  50  1  5=  53=

   40      50 IM Alexeev Alexey          2307 UKR 17  0 10  0 67  0 64  1 44  0 65  1 57  0 60  1 53  =  61  1  49  1  5=  46=

   41      46    Jary Sergey             2333 UKR 18  =  5  = 10  0 44  1 17  0 57  1 15  0 25  0 64  1  47  1  27  0  5   64 

   42      49 IM Mischuk Dmitry          2314 UKR  7  1 21  1  2  0 28  0 29  = 35  0 63  = 57  1 27  0  43  0  54  1  5   62 

   43      37 IM Alexikov Alexander      2369 UKR 30  0 25  0 39  1 68  1 51  1 21  =  8  0 38  0 54  =  42  1  35  0  5   57=

   44      65    Kotliar Alexey          1936 UKR 34  1 26  0 38  0 41  0 40  1 45  0 48  1 63  1 21  0  23  0  56  1  5   57 

   45      44 FM Volovikov Anton         2339 UKR 35  0 20  0 33  = 50  0 60  1 44  1 49  1 31  0 55  1  28  =  29  0  5   57 

   46      38 FM Ljukin Sergei           2369 UKR  9  0 66  1  5  0 67  1 20  0 33  0 64  1 53  1 25  0  54  1  28  0  5   55 

   47      53    Podolsky Anton          2285 UKR 21  0 14  0 62  = 39  = 68  1  7  0 58  1 37  0 56  1  41  0  61  1  5   54 

   48      41    Luzhinsky Vitaly        2345 UKR  6  0 62  1 16  0 51  0 65  1 25  0 44  0 56  0 68  1  64  1  57  1  5   49 

   49      63    Khudiakov Alexandr      2076 UKR 11  = 39  1 24  = 38  0 34  0 54  = 45  0 59  1 32  1  26  0  40  0  4=  59=

   50      56    Terletsky Oleg          2169 UKR 13  0 27  0 60  = 45  1 37  0 61  1 29  0 52  1 63  1  31  0  39  0  4=  55=

   51      68    Malakhov Kirill            0 UKR 27  1 22  0 12  0 48  1 43  0 63  = 55  0 58  1 39  0  59  1  32  0  4=  55 

   52      54    Linker Mikhail          2193 UKR 31  0 61  0 66  1 29  0  7  0 68  1 39  = 50  0 62  1  55  1  38  0  4=  50=

   53      57    Goroshchenko Dmitry     2165 UKR 28  1  2  0 21  1 26  0 58  1 14  0  7  0 46  0 40  =  32  0  55  =  4   65=

   54      48 IM Kurochkin Valery        2314 UKR 10  1 15  0 17  0 20  0 67  1 49  = 59  1 29  0 43  =  46  0  42  0  4   58=

   55      35 IM Truskavetsky Alexandr   2386 UKR  3  0 65  1 14  0 59  =  8  0 62  1 51  1 19  0 45  0  52  0  53  =  4   57=

   56      42    Melnichuk Mikhail       2343 UKR  5  = 18  0  4  0 33  = 57  0 64  0 60  1 48  1 47  0  63  1  44  0  4   57 

   57      58 IM Marusenko Petr          2164 UKR 29  1 31  0 28  0 21  0 56  1 41  0 40  1 42  0 59  0  58  1  48  0  4   56=

   58      28 IM Sivuk Vitaly            2454 UKR 25  1  3  0 68  1  5  0 53  0 19  0 47  0 51  0 66  1  57  0  65  1  4   54 

   59      52    Baleev Konstantin       2292 UKR 15  0 29  0 64  1 55  = 61  1  8  0 54  0 49  0 57  1  51  0  60  =  4   52 

   60      43 IM Chos Alexey             2341 UKR 36  0 24  0 50  = 62  0 45  0 66  1 56  0 40  0 67  1  68  1  59  =  4   45 

   61      32 IM Hatchatrian Souren      2413 UKR 68  0 52  1 36  = 24  0 59  0 50  0 62  1 39  0 65  1  40  0  47  0  3=  49 

   62      64    Kaliuzhniy Pavel        2022 UKR 12  0 48  0 47  = 60  1 27  0 55  0 61  0 67  1 52  0  66  0  64  1  3=  47 

   63      45 IM Reprintsev Alexander    2338 UKR  8  1 36  1  6  0 16  0 14  0 51  = 42  = 44  0 50  0  56  0  66  0  3   60 

   64      61    Muhtarov Leonid         2102 UKR 38  0 34  0 59  0 40  0 66  1 56  1 46  0 65  1 41  0  48  0  62  0  3   49 

   65      60    Klementev Oleg          2110 UKR 22  0 55  0 19  0 66  1 48  0 40  0 68  1 64  0 61  0  67  1  58  0  3   44=

   66      67    Shemyjakin Valerii      1923 UKR 37  0 46  0 52  0 65  0 64  0 60  0 67  1 68  0 58  0  62  1  63  1  3   39=

   67      59    Akulov Leonid           2133 UKR 26  0 28  0 40  1 46  0 54  0 39  0 66  0 62  0 60  0  65  0  68  1  2   47=

   68      66    Krivitsky Oleg          1926 UKR 61  1 13  0 58  0 43  0 47  0 52  0 65  0 66  1 48  0  60  0  67  0  2   46 


 

Ƴ

 

     .. (. )

: , 9 .

: 3 2 /.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..                      . 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   BH.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1       1 IM  Ushenina Anna        2454 UKR 13  1  6  =  5  1  3  =  4  1  2  1 12  1  7  1  9  1  8   44=

    2       4     Tantsiura Marja      2212 UKR 14  1  3  0  6  =  7  1  8  1  1  0 10  1  5  1  4  1  6=  47 

    3       5 WIM Zinkevich Julia      2202 UKR 16  1  2  1  4  =  1  =  5  0  7  1  6  0 13  1 11  1  6   44 

    4       3 WIM Andrenko Irina       2226 UKR  8  1  7  1  3  =  6  =  1  0 11  1  5  = 12  1  2  0  5=  48 

    5       2 WIM Kalinina Olga        2297 UKR  9  = 11  1  1  0 16  1  3  1  6  =  4  =  2  0 15  1  5=  43 

    6       6 WFM Petrova Irina        2105 UKR 15  1  1  =  2  =  4  = 12  1  5  =  3  1  9  0  8  0  5   46 

    7       8     Zingaylo Anastasiya  2047 UKR 12  1  4  0 10  1  2  0  9  1  3  0 11  1  1  0 16  1  5   44 

    8      11     Vasina Olena         2002 UKR  4  0 15  1 11  1 12  =  2  0 10  0  9  0 14  1  6  1  4=  38=

    9      10 WFM Mamonova Yulia       2019 UKR  5  = 13  0 14  0 15  1  7  0 16  1  8  1  6  1  1  0  4=  37=

   10      15     Protsiuk Svetlana    1731 UKR 11  0 14  1  7  0 13  0 15  1  8  1  2  0 16  = 12  1  4=  33 

   11       7     Kalinina Marianna    2050 UKR 10  1  5  0  8  0 14  1 13  1  4  0  7  0 15  1  3  0  4   39 

   12      16     Zingaylo Antonina    1704 UKR  7  0 16  1 13  1  8  =  6  0 14  1  1  0  4  0 10  0  3=  40 

   13       9     Maiko Alina          2031 UKR  1  0  9  1 12  0 10  1 11  0 15  0 16  1  3  0 14  0  3   37 

   14      12     Kasharina Olga       1827 UKR  2  0 10  0  9  1 11  0 16  1 12  0 15  0  8  0 13  1  3   34 

   15      14     Muhtarova Viktoriya  1753 UKR  6  0  8  0 16  0  9  0 10  0 13  1 14  1 11  0  5  0  2   35=

   16      13     Gonchar Svitlana     1815 UKR  3  0 12  0 15  1  5  0 14  0  9  0 13  0 10  7  0  1=  37