2014  

 

 

. , 11-20.05.2014

 

 

     .. (. )

: , 10 .

6 4 .

: 90 40 30 30 , .

̳ . 2 , 1 , 0 . :

-          , ;

-          ;

-          ;

-          -.


 

 

̳

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

̳

1.

 

 4½:1½

2

3 : 3

1 

 4 : 2

2

4 : 2

2

3½:2½

2

 

 5 : 1

2

4 : 2

2

 3½:2½

2 

 1 : 5

0

4 : 2

2

 17 (36,5)

2

2.

 1½:4½

0

 

 1 : 5

0

2½:3½

0

½:5½

0 

 2 : 4

0

 1 : 5

0

 

 2 : 4

0

2 : 4

0 

 1½:4½

0

 1½:4½

0

0 (15,5) 

6

3.

г

3 : 3

1

 5 : 1

2

 

1 : 5

0

2 : 4

0

2½:3½

0

 2 : 4

0

 4 : 2

2

 

 2½:3½

0

 ½:5½

0

4 : 2

2

 7 (26,5)

5

4.

 2 : 4

0

3½:2½

2

5 : 1

2

 

 3 : 3

1

2½:3½

0

 2½:3½

0

 4 : 2

2

3½:2½

2 

 

 1½:4½

0

 3½:2½

2 

 11 (31)

3

5.

2 : 4

0

5½:½

4 : 2

2

 3 : 3

1

 

5 : 1

2 

 5 : 1

2

 4½:1½

2

5½:½

2

4½:1½

2

 

5½:½

2 

 17 (44,5)

1

6.

2½:3½

0

4 : 2

2

3½:2½

2

3½:2½

2

 1 : 5

0

 

 2 : 4

0

 4½:1½

2

 2 : 4

0

2½:3½

0 

 ½:5½

0

 

 8 (26)

4

 


1.    12 2014

 

1.     - - 3½ : 2½

1.     ½ : ½

2.     ½ : ½

3.     1 : 0

4.     . ½ : ½

5.     1 : 0

6.     0 : 1

 

2.     - - ½ : 5½

1.     Գ ½ : ½

2.     0 : 1

3.     0 : 1

4.     꺺 0 : 1

5.     . 0 : 1

6.     0 : 1

 

3.     - 1 : 5

1.     ̳ 0 : 1

2.     . ʳ 0 : 1

3.     Գ 0 : 1

4.     ĺ 0 : 1

5.     . 1 : 0

6.     0 : 1

 

1- : 1. - 2 (5½); 2. 2 (5); 3. - 2 (3½); 4. - 0 (2½); 5. - 0 (1); 6. - 0 (½).   


2.  13 2014

 

1. - 3½ : 2½

1.     ̳ 1 : 0

2.     ʳ ½ : ½

3.     . Գ ½ : ½

4.     ½ : ½

5.     1 : 0

6.     0 : 1

 

2. - - 4½ : 1½

1. 1 : 0

2. 1 : 0

3. 꺺 ½ : ½

4. 1 : 0

5. ³ 1 : 0

6. 0 : 1

 

3. - - 4 : 2

1. Գ 0 : 1

2. . 1 : 0

3. 1 : 0

4. ĺ 1 : 0

5. . 0 : 1

6. 1 : 0

 

2- : 1. - 4 (9½); 2. - 4 (8); 3. 2 (7½); 4. - 2 (6); 5. - 0 (3); 6. - 0 (2).


3    14 2014

 

1.     - - 2 : 4

1.     ½ : ½

2.     0 : 1

3.     . 0 : 1

4.     꺺 ½ : ½

5.     ³ ½ : ½

6.     . ½ : ½

 

2.     - - 3 : 3

1.     ½ : ½

2.     . 0 : 1

3.     0 : 1

4.     ĺ ½ : ½

5.     . 1 : 0

6.     1 : 0

 

3.     - 3 : 3

1.     ̳ Գ 1 : 0

2.     ʳ 0 : 1

3.     Գ ½ : ½

4.     0 : 1

5.     1 : 0

6.     ½ : ½  

  

3- : 1. - 5 (12½); 2. - 5 (11); 3. - 4 (10); 4. 3 (10½); 5. - 1 (6); 6. - 0 (4).  


4.     15 2014

 

1. - - 1 : 5

1.     1 : 0

2.     Գ 0 : 1

3.     . 0 : 1

4.     0 : 1

5.     0 : 1

6.     0 : 1

 

2. - 4 : 2

1. ̳ ½ : ½

2. ʳ 1: 0

3. Գ 1 : 0

4. 1 : 0

5. ½ : ½

6. 0 : 1

 

3. - - 1 : 5

1. 0 : 1

2. . 0 : 1

3. ½ : ½

4. 꺺 ĺ 0 : 1

5. . . ½ : ½

6. . 0 : 1

 

  4- : 1. - 7 (17½); 2. - 7 (15); 3. - 4 (11); 4/ 3 (12½); 5. - 3 (11); 6. - 0 (5).  


5.       16 2014

 

1.     - - 2½ : 3½

1.     ½ : ½

2.     . 1 : 0

3.     . 0 : 1

4.     ĺ 0 : 1

5.     . 1 : 0

6.     . 0 : 1

 

2.     - 3½ : 2½

1.     ̳ ½ : ½

2.     ʳ - 1 : 0

3.     Գ - : +

4.     꺺 0 : 1

5.     . 1 : 0

6.     . 1 : 0

 

3.     - - 2 : 4

1.     Գ 0 : 1

2.     ½ : ½

3.     1 : 0

4.     ½ : ½

5.     0 : 1

6.     0 : 1

 

5- : 1. - 9 (19); 2. - 7 (19½); 3. - 6 (14½); 4. 5 (16); 5. - 3 (13½); 6. - 0 (7½).

 

6.      17 2014              10.00.

 

1.   - - 2 : 4

1.   1 : 0

2.   0 : 1

3.   . 0 : 1

4.   0 : 1

5.   0 : 1

6.   . 1 : 0

 

2.  - - 4½ : 1½

1.  ½ : ½

2.  Գ 1 : 0

3.  1 : 0

4.  꺺 ½ : ½

5.  1 : 0

6.  ½ : ½

 

3.   - 3½ : 2½

1.  ̳ 1 : 0

2.  ʳ . 0 : 1

3.  Գ ½ : ½

4.   ĺ 1 : 0

5.   . 1 : 0

6.   0 : 1

  

6- : 1. - 11 (23); 2. - 9 (24); 3. 7 (19½); 4. - 6 (16½); 5. - 3 (16); 6. - 0 (9).  


  7.       17 2014

 

1.  - 3½ : 2½

1. ̳ 0 : 1

2. ʳ ½ : ½

3. Գ . 1 : 0

4.  ½ : ½

5.  ½ : ½

6.  . 1 : 0

 

2.  - - ½ : 5½

1.  0 : 1

2.  . Գ 0 : 1

3.  0 : 1

4. ĺ ½ : ½

5.  . 0 : 1

6.  0 : 1

 

3.  - - 1 : 5

1.  ½ : ½

2.  0 : 1

3.  0 : 1

4. 꺺 0 : 1

5.  . ½ : ½

6.  0 : 1

  

7- : 1. - 13 (28); 2. - 11 (29½); 3. 9 (23); 4. - 6 (19); 5. - 3 (16½); 6. - 0 (10).  


8.    18 2014

 

1.     - - 4½ : 1½

1.     0 : 1

2.     1 : 0

3.     . 1 : 0

4.     꺺 ½ : ½

5.     ³ 1 : 0

6.     . 1 : 0

 

2.     - - 4 : 2

1.     1 : 0

2.     . 1 : 0

3.     ½ : ½

4.     ĺ 1 : 0

5.     . 0 : 1

6.    

 

3.     - 4½ : 1½

1.     ̳ 1 : 0

2.     Գ ʳ ½ : ½

3.     Գ 1 : 0

4.     0 : 1

5.     1 : 0

6.     1 : 0

 

8- : 1. - 15 (32); 2. - 13 (34); 3. 9 (24½); 4. - 8 (23½); 5. - 3 (18½); 6. - 0 (11½).  


  9.      2014-05-19

 

1.     - - 5½ : 1½

1.     1: 0

2.     Գ 1 : 0

3.     . 1 : 0

4.     ½ : ½

5.     1 : 0

6.     . 1 : 0

 

2.     - 2½ : 3½

1.     ̳ ½ : ½

2.     ʳ 1 : 0

3.     Գ ½ : ½

4.     0 : 1

5.     0 : 1

6.     ½ : ½

 

3.     - 4 : 2

1.     0 : 1

2.     . 1 : 0

3.     1 : 0

4.     ĺ 꺺 ½ : ½

5.     . ³ 1 : 0

6.     ½ : ½

 

9- : 1. - 17 (35½); 2. - 15 (39½); 3. 9 (27); 4. - 8 (24); 5. - 5 (22½); 6. - 0 (13½).  


10.     20 2014

 

1.     - - 2 : 4

1.     1 : 0

2.     . 0 : 1

3.     . 1 : 0

4.     ĺ 0 : 1

5.     . . 0 : 1

6.     0 : 1

 

2.     - 2 : 4

1.     ̳ 0 : 1

2.     ʳ 1 : 0

3.     Գ ½ : ½

4.     . ½ : ½

5.     . 0 : 1

6.     0 : 1

 

3.     - - 1 : 5

1.     Գ ½ : ½

2.     0 : 1

3.     0 : 1

4.     ½ : ½

5.     0 : 1

6.     0 : 1

 

ϳ : 1. - 17 (44½); 2. - 17 (36½); 3. 11 (31); 4. - 8 (26); 5. - 7 (26½);  6. - 0 (15½).  

 


 

1- - 12 2014 ., - 16.00.

1. // - //

2. // - //

3. / г/ - //

 

2- - 13 2014 ., - 16.00.

1. -             

2. -

3. -

 

3- - 14 2014 ., -  16.00.

1. -

2. -          

3.

 

4- - 15 2014 ., - 16.00.

1. -                    

2. -

3. -

 

5- - 16 2014 ., - 16.00.

1. -   

2. -

3. -

6- - 17 2014 ., - 10.00.   

1. -      

2. -

3.

 

7- - 17 2014 ., - 16.00.

1.                        

2. -

3. -

 

8- - 18 2014 ., - 16.00.

1. -

2. -          

3. -

 

9- - 19 2014 ., - 16.00.

1. -                    

2. -

3. - -

 

10- - 20 2014 ., - 10.00.

1. -               

2. -

3. -


  FIDE

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

.                            FIDE   W  n   We  W-We  K +/-      

--------------------------------------------------------------------------------------------

   1 GM  Malaniuk, Vladimir P  UKR 14100177  2550 3,5  5 4,13 -0,63 20     -13 2274 2398

   2 GM  Firman, Nazar         UKR 14104490  2512 5,5 10 8,21 -2,71 20     -54 2236 2212

   3 GM  Shishkin, Vadim       UKR 14101696  2476 9,5 10 7,62  1,88 20      38 2252 2669

   4 IM  Koziak, Vitali        UKR 14102234  2502 4,0  6 5,00 -1,00 20     -20 2205 2313

   5     Klymchuk, Andriy      UKR 14140063  2381 7,5  9 6,31  1,19 15      18 2208 2481

   6     Mazurchak, Bogdan     UKR 14117410  2231 5,5  7 4,59  0,91 15      14 2094 2062

   7     Pelekh, Oleg          UKR 14124092  2050 3,0  5 2,84  0,16 30       5 1995 2067

   8     Sukhimski, Vladimir   UKR 14102889  2086 2,0  3 2,20 -0,20 15      -3 1896 1610

   9 GM  Zubov, Alexander      UKR 14109409  2581 0,5  1 0,82 -0,32 10      -3 2319     

  10     Borsuk, Konstantin    UKR 14113406  2297 6,5 10 4,72  1,78 15      27 2315 2425

  11 WIM Andrenko, Irina       UKR 14118270  2224 3,0 10 4,86 -1,86 15     -28 2223 2038

  12     Molchanov, Alexey     UKR 14119820  2255 5,0 10 4,67  0,33 15       5 2277 2277

  13 WFM Korniyuk, Mariya      UKR 14118874  2113 1,0  4 1,60 -0,60 15      -9 2202 2009

  14     Goroshkova, Liudmila  UKR 14119960  2002 4,0  9 3,38  0,62 15       9 2107 1994

  15 IM  Chayka, Vitaly        UKR 14111802  2400 1,5  7 5,32 -3,82 10     -38 2173 1867

  16     Molchanov, Maxim      UKR 14141329     0 1,5  5             0         2042 1744

  17     Goroshkov, Maksym     UKR 14142716     0 0,0  0             0            0     

  18     Mirzoev, Emil         UKR 14108640  2320 5,5 10 5,26  0,24 15       4 2295 2331

  19 FM  Kigel, Dmytro         UKR 14117932  2311 4,5 10 5,86 -1,36 15     -20 2227 2137

  20 IM  Fingerov, Dmitry      UKR 14109301  2299 4,5  9 4,46  0,04 10       0 2297 2297

  21     Avetisian, Tigran     UKR 14113368  2184 4,5 10 5,57 -1,07 15     -16 2138 2102

  22     Taranenko, Evgueniy   UKR 14122138  2041 3,5  8 2,55  0,95 15      14 2197 1958

  23     Yurovskich, Oleksandr UKR 14134020  1992 3,5  5 1,73  1,77 15      27 2127 1713

  24 GM  Jobava, Baadur        GEO 13601520  2712 1,0  1 0,92  0,08 10       1 2312     

  25 FM  Shtembuliak, Evgeny   UKR 14113325  2319 6,0 10 5,24  0,76 15      11 2297 2369

  26 IM  Zavgorodniy, Sergiy   UKR 14110148  2435 6,5 10 7,10 -0,60 10      -6 2254 2285

  27 IM  Kozel, Roman          UKR 14102137  2362 7,0 10 6,37  0,63 10       6 2244 2382

  28     Aliferenko, Aleksei   UKR 14111977  2283 6,5  9 6,08  0,42 15       6 2131 2294

  29 IM  Makarov, V            UKR 13901435  2267 4,5  5 2,71  1,79 15      27 2233 2599

  30     Orekhanov, Alexandr   UKR        0     0 3,5  8             0         2002 1729

  31     Kalchev, Vasilii      UKR 14135019  1990 1,0  4 2,08 -1,08 15     -16 1972 1538

  32     Savchenko, Kirill     UKR 14132303  2022 4,5 10 1,42  3,08 15      46 2333 2319

  33     Mats, Diana           UKR 14138611  1641 1,0 10 0,80  0,20 15       3 2041 1941

  34     Nagornyy, Dmitry      UKR 14135132  1986 1,0  8 1,01 -0,01 15       0 2317 2007

  35     Anikieiev, Artem      UKR 14137119  1855 3,5  9 1,32  2,18 15      33 2165 2100

  36     Barudi, Junis         UKR 14130823  1893 1,0  5 0,91  0,09 30       3 2170 1782

  37     Vidruk, Mariia        UKR 14137097  1476 0,5  3 0,24  0,26 30       8 1876 1601

  38     Barudi, Daniil        UKR 14148714     0 0,0  2             0         2017  878

  39     Tarkanovskiy, Sergey  UKR 14135175  1760 0,0  3 0,50 -0,50 30     -15 2042 1259

  40     Varanitsa, Yuru       UKR 14101963  1937 0,5  2 0,72 -0,22 15      -3 2039 1568

  41     Prohorov, Olexandr    UKR 14105578  2087 1,0  1 0,63  0,37 15       6 1990     

  42     Bordovsky, Vladimir   UKR 14118467  2308 3,0 10 4,68 -1,68 15     -25 2337 2188

  43     Koval, Anatoly        UKR 14144751  2071 5,0 10 3,29  1,71 30      51 2211 2209

  44     Marchik, N.           UKR 14101971  2300 2,5 10 5,23 -2,73 15     -41 2273 2080

  45     Dedkov, Evgen         UKR 14101769  2107 3,5 10 4,55 -1,05 30     -32 2146 2036

  46 FM  Koval, Artem          UKR 14144760  2291 5,5  8 5,50       30         2123 2050

  47     Subbotin, Aleksandr   UKR 14125480     0 2,5  6             0         2009 1605

  48     Martiyan, Alexandr    UKR 14120208  2162 0,0  0            15            0     

  49     Kazmiruk, Vadim       UKR 14141620     0 0,0  0             0            0   

  

 

-------------------------------------------------------------------------------

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1              GEO GM  0000 13601520  1.0    0  1  0   0   

  2          FM  2418 14113325  6.0 2390 10  6   +0.63

  3       IM  2420 14110148  6.5 2298 10  6.5 +0.03

  4               IM  2420 14102137  7.0 2308 10  7   +0.59

  5            2363 14111977  6.5 2233  9  6.5 +0.49

  6             2263 14108518  4.5 2346  5  4.5 +2.56

  7           2075    17096  4.0 2178 10  4   +0.28

  8                2114 14135019  1.0 2187  5  1   -1.01

  9              2259 14132303  4.5 2419 10  4.5 +1.60

 10 ij                1      2036 14138611  1.0 2329 10  1   -0.58

 11               2100 14135132  2.0 2352  8  1   -0.55

 12 꺺                2139 14137119  3.5 2297  9  3.5 +0.76

 13                  2084 14130823  1.5 2238  6  1.5 -0.32

 14 ³              1      1957    17269  0.5 2176  4  0.5 -0.43

 15             1      1922    17314  0.0 2245  3  0   -0.39

 16             1973 14135175  0.5 2168  5  0.5 -0.80

 17                1992 14101963  1.0 2158  3  1   +0.12

 18           2281 14105578  1.0 2114  1  1   +0.28

 19          2376 14118467  3.0 2393  9  3   -1.30

 20              2209 14144751  5.0 2325 10  5   +1.44

 21                  2255 14101971  2.5 2334 10  2.5 -1.45

 22 ĺ                  2190 14101769  3.5 2288 10  3.5 -0.28

 23            FM  2188 14144760  7.5 2207 10  7.5 +2.75

 24           2249     5268  5.0 2116 10  5   -1.62

 25            2239 14120208  0.0    0  0  0   +0.00

 26               2147     5115  0.0    0  0  0   +0.00

 27 ̳                2391 14108640  5.5 2393 10  5.5 +0.52

 28 ʳ             FM  2358 14117932  4.5 2295 10  4.5 -1.21

 29 Գ           IM  2380 14109301  4.5 2332  9  4.5 -0.53

 30              2315 14113368  4.5 2260 10  4.5 -1.21

 31               2272 14122138  5.0 2189 10  5   -1.02

 32           2213 14134020  7.0 2171 10  7   +1.47

 33         GM  2512 14100177  3.5 2362  5  3.5 +0.03

 34 Գ             GM  2527 14104490  5.5 2322 10  5.5 -2.05

 35             GM  2483 14101696  9.5 2296 10  9.5 +2.19

 36 ³           IM  2500 14102234  4.0 2284  6  4   -0.55

 37               2402 14140063  7.5 2264  9  7.5 +1.43

 38              2426 14117410  8.5 2208 10  8.5 +0.86

 39                   2217 14124092  3.0 2126  5  3   -0.08

 40           2257 14102889  3.0 2100  5  3   -0.47

 41          GM  2571 14109409  0.5 2418  1  0.5 -0.20

 42               2392 14113406  6.5 2391 10  6.5 +1.50

 43                 2305 14118270  3.0 2310 10  3   -1.90

 44              2327 14119820  5.0 2322 10  5   -0.04

 45            WFM 2210 14118874  1.0 2304  4  1   -0.55

 46            2133 14119960  5.0 2239 10  5   +1.30

 47 ³           IM  2420 14111802  1.5 2262  7  1.5 -3.38

 48           1      2003     9134  3.5 2149  7  3.5 +1.25

 49           1      1965 14142716  0.0 2249  1  0   -0.16


 

 

ID

,

,

.

̳.

                 

 

1. /. /             

 

1

13601520

2712

        2712

 

                 26-11-1983

2

14113325

/

     

2418

        2319

 

                 12-03-1999

3

14110148

/

   

2420

        2435

 

                 29-10-1987

4

14102137

/

            

2420

        2362

 

                 30-03-1979

5

14111977

     

2363

        2283

 

                 04-02-1969

6

14108518

      

2263

        2267

 

                 24-03-1983

7

17096

    

2075

           -

 

                 15-03-1982

8

14135019

 

2114

        1990

 

                  03-07-1997

2. - //

 

9

 

14132303

 

       

2259

         2022

 

      

                 19-03-1998

10

14138611

1

ij               

2036

         1641

 

                28-01-1999

11

14135132

      

2100

         1986

 

                29-06-1998

12

14137119

꺺          

2139

         1855

 

                23-01-2002

13

14130823

            

2084

         1893

 

                01-05-2000

14

17269

1

³          

1957

         1476

 

                09-05-2003

15

17314

1

       

1922

           -

 

                19-06-2005

16

14135175

1

     

1973

         1760

 

                22-08-1997

17

14101963

1

      

1992

         1937

 

                04-02-1963

18

14105578

    

2281

         2087

 

                14-08-1983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. / г/

 

19

14118467

   

2376

         2308

 

                04-11-1993

20

14144751

       

2209

         2071

 

                23-01-1989

21

14101971

       

2255

         2300

 

                07-06-1956

22

14101769

ĺ         

2190

         2107

 

                28-03-1987

23

14144760

/

       

2188

         2291

 

                30-04-1990

24

5268

    

2249

           -

 

                11-04-1958

25

14120208

     

2239

         2162

 

                24-09-1974

26

5115

        

2147

           -

 

                27-09-1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. //

 

27

14108640

̳          

2391

         2320

 

                15-08-1996

28

14117932

/

ʳ         

2358

         2311

 

                07-01-1994

29

14109301

/

Գ        

2380

         2184

 

                03-10-1982

30

14113368

       

2315

         2184

 

                29-01-1997

31

14122138

     

2272

        2041

 

                13-07-1995

32

14134020

    

2213

        1992

 

                28-02-2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. //

 

33

14100177

/

      

2512

        2550

                21-07-1957

34

14104490

/

Գ            

2527

        2512

                22-03-1983

35

14101696

/

            

2483

        2476

                04-03-1969

36

14102234

/

³          

2500

        2502

                11-01-1975

37

14140063

        

2402

        2381

                09-09-1987

38

14117410

       

2426

        2231

                21-03-1991

39

14124092

            

2217

        2050

                15-12-1988

40

14102889

    

2257

        2086

                13-01-1963

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. //

 

41

14109409

/

        

2571

        2581

                04-04-1983

42

14113406

     

2392

        2297

                21-06-1991

43

14118270

/

         

2305

        2224

                28-05-1991

44

14119820

       

2327

        2255

                23-05-1991

45

14118874

/

          

2210

        2113

                19-06-1992

46

14119960

     

2133

        2002

                29-12-1991

47

14111802

³          

2420

        2400

                27-05-1960

48

9134

1

         

2003

           -

                02-12-1994

49

14142716

1

         

1965

           -

               28-02-2005