he Ukrainian Chess Championship (Women), Final-2006
Odessa,
26.11-06.12.2006
12 participants, Robbin-round system
The Chief abiter - International Arbiter  V. Dovzhenko (UKR)

Main Regulation (Ukr) Shedule List of Participants UKR RUS


Games (Corrected by IA Oleg Tovchyga)

 

Round  1:  pgn  view Round  2:  pgn  view Round  3:  pgn  view Round  4:  pgn  view Round   5:  pgn  view Round  6:   pgn  view
Round  7:  pgn  view Round  8:  pgn  view Round  9:  pgn  view Round 10: pgn  view Round 11:  pgn  view All:               pgn   view

Crosstable

Participants

FED

Title

Rating

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Score

Place

1

Ivanova, Svetlana UKR wm 2228   0 0 0 0 0 0 0 2 12

2

Ushenina, Anna UKR wg 2430 1   1 1 1 1 8 2

3

Vasilevich, Tatjana UKR m 2396 1   0 1 0 0 1 0 5 7

4

Vozovic, Oksana UKR wg 2352 1   1 1 1 1 8 1

5

Gaponenko, Inna UKR m 2448 1   1 1 1 0 7 4

6

Muzychuk, Mariya UKR wm 2278 1 0 0 0   1 1 5 6

7

Dolzhikova, Kateryna UKR wm 2324 0 0 0   1 0 0 1 4 9

8

Breslavska, Galina UKR wf 2176 1 1 0 0 0   0 0 0 0 3 11

9

Zdebskaja, Natalia UKR wg 2343 1 0 1   1 1 1 7 3

10

Kalinina, Olga UKR   2191 1 0 0 0 1 0 1 1 0   5 8

11

Zhukova, Natalia UKR wg 2456 1 1 0 1 1 0   1 7 5

12

Arutyunova, Diana UKR wg 2362 0 0 1 0 0   4 10

ChessBase generation

Ukrainian Women Championship 2006
                                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 Vozovic,Oksana         2352 +136  * = = = 1 = 1 1 = 1 1 =  8.0/11  41.00
2 Ushenina,Anna          2430  +51  = * = = = 1 = 1 1 1 = 1  8.0/11  39.25
3 Zdebskaja,Natalia      2343 +113  = = * = 1 0 1 1 1 = 1 =  7.5/11
4 Gaponenko,Inna         2448  -32  = = = * = 1 = 0 = 1 1 1  7.0/11  34.25
5 Zhukova,Natalia        2456  -41  0 = 0 = * = 1 = 1 1 1 1  7.0/11  30.75
6 Muzychuk,Mariya        2278  +58  = 0 1 0 = * 0 1 = = = 1  5.5/11
7 Vasilevich,Tatjana     2396  -99  0 = 0 = 0 1 * 1 = = 0 1  5.0/11  24.00
8 Kalinina,Olga          2191 +124  0 0 0 1 = 0 0 * = 1 1 1  5.0/11  21.50
9 Arutyunova,Diana       2362 -120  = 0 0 = 0 = = = * 0 1 =  4.0/11  19.25
10 Dolzhikova,Kateryna   2324  -79  0 0 = 0 0 = = 0 1 * 1 =  4.0/11  17.00
11 Breslavska,Galina     2176  +12  0 = 0 0 0 = 1 0 0 0 * 1  3.0/11
12 Ivanova,Svetlana      2228 -117  = 0 = 0 0 0 0 0 = = 0 *  2.0/11

Average elo: 2332 <=> Category: 4